Usnesení rady ze dne 11. 12. 2002 č. 53/2

k pověření k jednání s firmou NAVATYP o rekonstrukci nám. Jiřího z Poděbrad

Rada městské části

I. p o v ě ř u j e
1. p. Michala Kuciána, zástupce starosty a p. Pavla Hurdu, člena RMČ

1.1. jednáním s firmou NAVATYP o rekonstrukci nám. Jiřího z Poděbrad

II. u k l á d á
1. p. M. Kuciánovi, zástupci starosty a p. P. Hurdovi, členu RMČ

1.1. vést jednání s firmou NAVATYP s cílem dosáhnout odstoupení od smlouvy na rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad
1.2. informovat Radu městské části o výsledcích jednání

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty            starosta městské části