Usnesení rady ze dne 26. 11. 2002 č. 10/2

k volným nebytovým prostorám

Rada městské části

I. b e r e  n a v ě d o m í
tyto volné nebytové prostory:
Roháčova 107/1472 34,76 m2
Ondříčkova 37/391 11,00 m2 (GS)
Roháčova 34/297 14,14 m2 (GS)
Roháčova 34/297 14,14 m2 (GS)
Sabinova 8/278 66,51 m2
Lupáčova 18/864 79,94 m2 (atelier)
Táboritská 16A/0 10,00 m2 (GS)
Ondříčkova 37/391 11,00 m2 (GS)
Lucemburská 26/2014 72,76 m2 (atelier)
Lupáčova 10/805 96,88 m2
Prokopovo nám. 8/220 192,80 m2
Bořivojova 41/1104 26,25 m2

II.  u k l á d á
1. vedoucí OBNP ve spolupráci s komisí obchodu a služeb

1.1. vypsat výběrové řízení na výše jmenované nebytové prostory

Michal K u c i á n              Milan Č e s k ý
zástupce starosty           starosta městské části