Usnesení rady ze dne 23. 1. 2002 č. 48

k žádosti Občanského sdružení Sluneční zahrada o přehodnocení výše platby za pobyt v Integračním centu Zahrada v Praze 3

Rada městské části

I.  b e r e n a  v ě d o m í
dopis Občanského sdružení Sluneční zahrada, U Zásobní zahrady 8, Praha 3

II. p o v ě ř u j e
pí M. Kozumplíkovou, zástupkyni starosty

vyřízením dopisu

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části