Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 185

k odbornému posouzení ”Studie variant energetického zásobování územního celku UC 55 Žižkov”

Rada městské části

I.  b e r e  n a v ě d o m í
odborné posouzení ”Studie variant energetického zásobování územního celku UC 55 Žižkov”

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části