Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 184

k problematice Státní informační politiky ve vzdělávání – souhlas vlastníka budovy školského zařízení

Rada městské části

I.  b e r e n a v ě d o m í
”Souhlas vlastníka budovy školského zařízení” jehož znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II. p o v ě ř u j e
1. vedoucího OTSMI

1.1. podepisovat souhlasy dle bodu I. za objekty ve správě OTSMI
2. vedoucího OHS

2.1. podepsat souhlas dle bodu I. za objekt Cimburkova 18

Vladimír H o l z k n e c h t       Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty           starosta městské části