Usnesení rady ze dne 27. 3. 2002 č. 179

k volným bytům

Rada městské části

I. b e r e n a v ě d o m í
tyto volné byty:
Hořanská 5/1511 52,1 m2
Roháčova 107/1472 13,9 m2 – pro potřebu policie
Seifertova 69/353 16,8 m2
Viklefova 22/1814B 46,5 m2
Žerotínova 49/1642 54,2 m2
Baranova 6/1899 32,1 m2 (byt č. 26)
Orlická 8/2012 44,0 m2

II.  p o s t u p u j e
OBNP

k přidělení byty odsouhlaseným žadatelům
Hořanská 5/1511 52,1 m2
Roháčova 107/1472 13,9 m2
Seifertova 69/353 16,8 m2
Viklefova 22/1814B 46,5 m2
Žerotínova 49/1642 54,2 m2

III.   p o v ě ř u j e
1. vedoucí OBNP

1.1. vypsat výběrové řízení
Baranova 6/1899 32,1 m2 (byt č. 26)
Orlická 8/2012 44,0 m2

Vladimír H o l z k n e c h t      Milan Č e s k ý
1. zástupce starosty          starosta městské části