RNDr. Jan Materna, Ph.D.

místostarosta městské části Praha 3

materna_jan

volební období: 2014 - 2018
TOP 09

uvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 020
E-mail: materna.jan@praha3.cz
Tel.: 222 116 220

SEKRETARIÁT
odborná asistentka: Bc. Jitka Kakaščíková
číslo dveří: 022
E-mail: kakascikova.jitka@praha3.cz
Tel.: 222 116 220

Kompetence:

  • finance (rozpočet, pohledávky)
  • životní prostředí
  • privatizace