Mgr. Alexander Bellu

starosta městské části Praha 3

Alexander_Bellu_vyrez_web_3620

volební období: 2014 - 2018
ODS

uvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 120
E-mail: bellu.alexander@praha3.cz
Tel.: 222 116 276

vedoucí oddělení sekretariát: Bc. Marcela Kosová
E-mail:  marcelak@praha3.cz
Tel: 222 116 272
Tel: 222 116 276                                                                                                                                                                                         

Kompetence:

  • zastupování městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti
  • krizové řízení a bezpečnost
  • kontrolní oblast
  • reprezentační akce městské části Praha 3
  • zahraniční vztahy
  • informatika a webové stránky
  • strategické plánování
  • majetek