Ing. Vladislava Hujová

starostka městské části Praha 3

starostka_hujova

volební období: 2014 - 2018
TOP 09

uvolněná členka ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
Č. dv.: 120
Tel.: 222 116 276
E-mail: hujova.vladislava@praha3.cz

SEKRETARIÁT
Dagmar Kropáčková
Tel.:
222 116 276
Fax: 222 781 339
E-mail: dagmarkro@praha3.cz 

Bc. Marcela Kosová
vedoucí odd.
Tel.: 222 116 272
Fax: 222 781 339
E-mail: marcelak@praha3.cz

Kompetence:

  • zastupování městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti
  • krizové řízení a bezpečnost
  • kontrolní oblast
  • reprezentační akce městské části Praha 3
  • územní rozvoj