Ing. Mgr. Irena Ropková

členka Rady městské části Praha 3

Ropkova_orez

volební období: 2014 – 2018
ČSSD

neuvolněná členka ZMČ

E-mail: ropkova.irena@praha3.cz

SEKRETARIÁT
MgA. Zuzana Čičo Kulifay
odborná asistentka
e-mail: cico.zuzana@praha3.cz
tel: 776 628 827
Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 116


Kompetence:

  • sport a tělovýchova