David Gregor

místostarosta městské části Praha 3

david_gregor

volební období: 2014 - 2018
ČSSD

uvolněný člen ZMČ

Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3
číslo dveří: 116
E-mail: gregor.david@praha3.cz
Tel.: 222 116 265

SEKRETARIÁT
Odborná asistentka: Mgr. Stanislava Urbanová
E-mail: stanislavau@praha3.cz
Tel.: 222 116 265
číslo dveří: 116

Kompetence:

  • sociální záležitosti a zdravotnictví
  • národnostní menšiny
  • drogová problematika
  • komunitní plánování
  • bytová politika