Bc. Michal Papež

člen Rady městské části Praha 3

papez_michal

volební období: 2014 - 2018
ODS

neuvolněný člen ZMČ

E-mail: papez.michal@praha3.cz

Kompetence:

  • informatika a webové stránky