Rada městské části zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, na návrh tajemníka úřadu zřizuje a ruší odbory úřadu městské části, schvaluje organizační řád úřadu, na návrh tajemníka úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu. Vůči právnickým osobám a zařízením, založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městské části, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li tyto úkoly vyhrazeny zastupitelstvu. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy zastupitelstva a komisemi rady.

Mgr. Alexander Bellu

Koalice pro Prahu 3

starosta

uvolněný člen ZMČ
RNDr. Jan Materna, Ph.D. TOP 09 místostarosta uvolněný člen ZMČ
Ing. Tomáš Mikeska STAN místostarosta uvolněný člen ZMČ
PhDr. Lýdia Říhová Ph.D. Koalice pro Prahu 3 místostarostka uvolněná členka ZMČ
Ing. Mojmír Mikuláš Koalice pro Prahu 3 člen rady uvolněný člen ZMČ
MgA. Ivan Holeček ČSSD místostarosta uvolněný člen ZMČ
David Gregor ČSSD místostarosta uvolněný člen ZMČ
Ing. Mgr. Irena Ropková ČSSD členka rady neuvolněná členka ZMČ
Mgr. Radek Hlaváček ČSSD člen rady neuvolněný člen ZMČ