Rada městské části zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, na návrh tajemníka úřadu zřizuje a ruší odbory úřadu městské části, schvaluje organizační řád úřadu, na návrh tajemníka úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu. Vůči právnickým osobám a zařízením, založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městské části, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li tyto úkoly vyhrazeny zastupitelstvu. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy zastupitelstva a komisemi rady.

Jiří Ptáček TOP 09/STAN

starosta

uvolněný člen ZMČ
Mgr. Ondřej Rut Zelení místostarosta uvolněný člen ZMČ
Ing. Tomáš Mikeska TOP 09/STAN místostarosta uvolněný člen ZMČ
Štěpán Štrébl, MPhil Piráti místostarosta uvolněný člen ZMČ
Bc. Jiří Svrček Piráti člen rady uvolněný člen ZMČ
Mgr. Pavel Dobeš TOP 09/ STAN člen rady neuvolněný člen ZMČ
Anna Kratochvílová, MSt Piráti členka rady neuvolněná členka ZMČ
JUDr. Pavel Musil Piráti člen rady neuvolněný člen ZMČ