Rada městské části zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu, na návrh tajemníka úřadu zřizuje a ruší odbory úřadu městské části, schvaluje organizační řád úřadu, na návrh tajemníka úřadu jmenuje a odvolává vedoucí odborů úřadu. Vůči právnickým osobám a zařízením, založeným nebo zřízeným zastupitelstvem městské části, plní úkoly zakladatele nebo zřizovatele, nejsou-li tyto úkoly vyhrazeny zastupitelstvu. Rada projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty, předložené členy zastupitelstva a komisemi rady.

Ing. Vladislava Hujová TOP 09 starostka uvolněná členka ZMČ
RNDr. Jan Materna, Ph.D. TOP 09 zástupce starostky uvolněný člen ZMČ
Mgr. Alexander Bellu ODS zástupce starostky uvolněný člen ZMČ
Mgr. Lucie Vítkovská ODS zástupkyně starostky uvolněná členka ZMČ
David Gregor ČSSD zástupce starostky uvolněný člen ZMČ
MgA. Ivan Holeček ČSSD zástupce starostky uvolněný člen ZMČ
Mgr. Jaroslava Suková TOP 09 členka rady uvolněná členka ZMČ
Michal Papež ODS člen rady neuvolněný člen ZMČ
Ing. Mgr. Irena Ropková ČSSD členka rady neuvolněná členka ZMČ