VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor technické správy majetku a investic

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.


Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o.
(tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).

Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č. ÚMČ Praha 3–Odbor technické správy majetku a investic (tel.: 222 116 300, 222 116 383, 222 116 387).


Únor 2016

Buková x Pod Lipami 2.2.2016 14:00 18:00
Jeseniova 143 2.2.2016 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 3.2.2016 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 3.2.2016 15:00 19:00
Křivá 15 4.2.2016 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 6.2.2016 9:00 13:00
U Rajské zahrady x Vlkova 6.2.2016 10:00 14:00
V Zahrádkách x Květinková 9.2.2016 14:00 18:00
Ambrožova x Malešická 9.2.2016 15:00 19:00
Koněvova x V Jezerách 10.2.2016 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 10.2.2016 15:00 19:00
Tachovské náměstí 11.2.2016 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 13.2.2016 9:00 13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 13.2.2016 10:00 14:00
nám. Barikád 16.2.2016 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 16.2.2016 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 17.2.2016 13:00 17:00
Jeseniova 143 17.2.2016 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 18.2.2016 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 20.2.2016 9:00 13:00
Křivá 15 20.2.2016 10:00 14:00
Přemyslovská x Sudoměřská 23.2.2016 14:00 18:00
U Rajské zahrady x Vlkova 23.2.2016 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 24.2.2016 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 24.2.2016 15:00 19:00
Koněvova x V Jezerách 25.2.2016 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 27.2.2016 9:00 13:00
Tachovské náměstí 27.2.2016 10:00 14:00

Březen 2016

Na Vrcholu x V Domově 1.3.2016 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 1.3.2016 15:00 19:00
nám. Barikád 2.3.2016 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 2.3.2016 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 3.3.2016 15:00 19:00
Jeseniova 143 5.3.2016 9:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 5.3.2016 10:00 14:00
Sudoměřská x Křišťanova 8.3.2016 14:00 18:00
Křivá 15 8.3.2016 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 9.3.2016 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 9.3.2016 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 10.3.2016 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 12.3.2016 9:00 13:00
Koněvova x V Jezerách 12.3.2016 10:00 14:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 15.3.2016 14:00 18:00
Tachovské náměstí 15.3.2016 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 16.3.2016 13:00 17:00
nám. Jiřího z Lobkovic 16.3.2016 15:00 19:00
nám. Barikád 17.3.2016 15:00 19:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 19.3.2016 9:00 13:00
Buková x Pod Lipami 19.3.2016 10:00 14:00
Jeseniova 143 22.3.2016 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 22.3.2016 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 23.3.2016 13:00 17:00
Křivá 15 23.3.2016 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 24.3.2016 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 26.3.2016 9:00 13:00
V Zahrádkách x Květinková 26.3.2016 10:00 14:00
Ambrožova x Malešická 29.3.2016 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 29.3.2016 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 30.3.2016 13:00 17:00
Tachovské náměstí 30.3.2016 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 31.3.2016 15:00 19:00


Další informace:

Odbor technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3
Telefon : 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387


Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu pro rok 2016

Praha 3 - trasa A - svoz probíhá ve dnech: 8. března, 6. září a 22. listopadu 2016
křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic - Slezská 15.00 15.20
křižovatka ulic Slezská - Perunova 15.30 15.50
ulice Ondříčkova - u parku Žižkovo náměstí 16.00 16.20
Kostnické náměstí 16.30 16.50
křižovatka ulic náměstí Barikád - Roháčova 17.10 17.30
křižovatka ulic Loudova - Koněvova 17.40 18.00
křižovatka ulic Květinková - V Zahrádkách 18.10 18.30
křižovatka ulic Na Vrcholu - V Domově 18.40 19.00
Praha 3 - trasa B - svoz probíhá ve dnech: 13. července a 11. října 2016
křižovatka ulic Na Balkáně - Hraniční 15.00 15.20
ulice Křivá č.p. 15 15.30 15.50
křižovatka ulic Osiková - Habrová 16.00 16.20
křižovatka ulic Ambrožova - Malešická 16.30 16.50
křižovatka ulic Rokycanova - Sabinova 17.10 17.30
křižovatka ulic U Rajské zahrady - Vlkova 17.40 18.00
křižovatka ulic Zvonařova - Škroupovo náměstí 18.10 18.30
křižovatka ulic Soběslavská - Hollarovo náměstí 18.40 19.00

 

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • fotochemikálie
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • zářivky, výbojky
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Odbor technické správy majetku a investic
Tel.: 222 116 383,  222 116 300,  222 116 387


Umístění kontejnerů na elektroodpad


Pitterova , za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert
Tachovské náměstí

Kontejnery na použitý textil a obuv umístěné:

 • Vnitroblok Roháčova, na rohu s ulicí Ostromečská
 • Chelčického x Lupáčova
 • Koněvova ulice 205
 • Vinohradská x Velehradská ulice
 • Malešická 74, před sběrným dvorem
 • Osiková x Pod Lipami, pod prodejnou Albert

jsou spravovány Diakonií Broumov. Další textilní kontejnery, také uvedené na mapovém portálu, jsou spravovány firmou POTEX.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad
V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.