Přeskočit navigaci »

Velkoobjemové kontejnery

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor technické správy majetku a investic

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.


Prosinec 2015

místo přistavení VOK - prosinec 2015 datum od do
U Rajské zahrady x Vlkova 1.12.2015 14:00 18:00
V Zahrádkách x Květinková 1.12.2015 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 2.12.2015 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 2.12.2015 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 3.12.2015 14:00 18:00
Tachovské náměstí 3.12.2015 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 4.12.2015 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 4.12.2015 15:00 19:00
nám. Barikád 5.12.2015 9:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 5.12.2015 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 8.12.2015 14:00 18:00
Jeseniova 143 8.12.2015 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 9.12.2015 14:00 18:00
Sudoměřská x Křišťanova 9.12.2015 15:00 19:00
Křivá 15 10.12.2015 14:00 18:00
Přemyslovská x Sudoměřská 10.12.2015 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 11.12.2015 14:00 18:00
V Zahrádkách x Květinková 11.12.2015 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 12.12.2015 9:00 13:00
Koněvova x V Jezerách 12.12.2015 10:00 14:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 14.12.2015 14:00 18:00
Tachovské náměstí 14.12.2015 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 15.12.2015 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 15.12.2015 15:00 19:00
nám. Barikád 16.12.2015 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 16.12.2015 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 17.12.2015 14:00 18:00
Jeseniova 143 17.12.2015 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 18.12.2015 14:00 18:00
Sudoměřská x Křišťanova 18.12.2015 15:00 19:00
Křivá 15 19.12.2015 9:00 13:00
Přemyslovská x Sudoměřská 19.12.2015 10:00 14:00
U Rajské zahrady x Vlkova 21.12.2015 14:00 18:00
V Zahrádkách x Květinková 21.12.2015 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 22.12.2015 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 22.12.2015 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 23.12.2015 14:00 18:00
Tachovské náměstí 23.12.2015 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 28.12.2015 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 28.12.2015 15:00 19:00
nám. Barikád 29.12.2015 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 29.12.2015 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 30.12.2015 14:00 18:00
Jeseniova 143 30.12.2015 15:00 19:00
Předvánoční kontejnery 2015 hrazené MČ Praha 3
Stanoviště datum přistavení  datum stažení
Ambrožova - Malešická pátek - 18.12.2015 sobota - 19.12.2015
Koněvova - V Jezerách pátek - 18.12.2015 sobota - 19.12.2015
Soběslavská - Hollarovo náměstí pátek - 18.12.2015 sobota - 19.12.2015
Tachovské náměstí (u tunelu) pátek - 18.12.2015 sobota - 19.12.2015
Na Vrcholu - V Domově sobota - 19.12.2015 neděle - 20.12.2015
náměstí Jiřího z Lobkovic - proti č.11 sobota - 19.12.2015 neděle - 20.12.2015
náměstí Barikád sobota - 19.12.2015 neděle - 20.12.2015
Kostnické náměstí - Blahníkova sobota - 19.12.2015 neděle - 20.12.2015
Buková - Pod lipami 54 pátek - 11.12.2015 sobota - 12.12.2015
Jeseniova 143 pátek - 11.12.2015 sobota - 12.12.2015
Přemyslovská -Orlická pátek - 11.12.2015 sobota - 12.12.2015
Sudoměřská - Křišťanova pátek - 11.12.2015 sobota - 12.12.2015
Křivá 15 sobota - 12.12.2015 neděle - 13.12.2015
Přemyslovská - Sudoměřská sobota - 12.12.2015 neděle - 13.12.2015
U Rajské zahrady - Vlkova sobota - 12.12.2015 neděle - 13.12.2015
V zahrádkách - Květinková sobota - 12.12.2015 neděle - 13.12.2015

Tyto kontejnery budou přistaveny vždy nejpozději do 12,00 hodin daného dne a odvezeny následující den během dopoledne.
Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a vhazovali pouze objemný odpad

Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.
Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o.
(tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).

Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č. ÚMČ Praha 3–Odbor technické správy majetku a investic (tel.: 222 116 300, 222 116 383, 222 116 387).


VOK na bioodpady pro občany pro rok 2015

Jilmová x Na Vápence 31.10.2015 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 31.10.2015 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 31.10.2015 9:00 12:00
Na Balkáně x Pod Vrcholem 21.11.2015 9:00 12:00
Jeseniova 143 21.11.2015 13:00 16:00

Upozorňujeme občany, že je stále možné odkládat zdarma bioodpad ze zeleně na sběrném dvoře Malešická 74, Praha 3. (PO–PÁ: 8.30–17.00, SO: 8.30–15.00)

Do kontejnerů na biodpad patří: listí, větve, tráva, nekontaminovaná zemina, ovoce, zelenina a další zbytky rostlinného původu z domácnosti.
Do kontejnerů na bioodpad nepatří: podestýlka od drobných domácích zvířat, výkaly masožravých zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů, oleje, kosti a maso.

Žádáme občany, aby této příležitosti využili a neodkládali rostlinný odpad do běžných velkoobjemových kontejnerů.

Po naplnění bude kontejner na Bio odpad odvozen bez náhrady za jiný prázdný.

VOK na bioodpady jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.Další informace:

Odbor technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3
Telefon : 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387


Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu pro rok 2016

Praha 3 - trasa A - svoz probíhá ve dnech: 8. března, 6. září a 22. listopadu 2016
křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic - Slezská 15.00 15.20
křižovatka ulic Slezská - Perunova 15.30 15.50
ulice Ondříčkova - u parku Žižkovo náměstí 16.00 16.20
Kostnické náměstí 16.30 16.50
křižovatka ulic náměstí Barikád - Roháčova 17.10 17.30
křižovatka ulic Loudova - Koněvova 17.40 18.00
křižovatka ulic Květinková - V Zahrádkách 18.10 18.30
křižovatka ulic Na Vrcholu - V Domově 18.40 19.00
Praha 3 - trasa B - svoz probíhá ve dnech: 13. července a 11. října 2016
křižovatka ulic Na Balkáně - Hraniční 15.00 15.20
ulice Křivá č.p. 15 15.30 15.50
křižovatka ulic Osiková - Habrová 16.00 16.20
křižovatka ulic Ambrožova - Malešická 16.30 16.50
křižovatka ulic Rokycanova - Sabinova 17.10 17.30
křižovatka ulic U Rajské zahrady - Vlkova 17.40 18.00
křižovatka ulic Zvonařova - Škroupovo náměstí 18.10 18.30
křižovatka ulic Soběslavská - Hollarovo náměstí 18.40 19.00

 

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • fotochemikálie
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • zářivky, výbojky
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Odbor technické správy majetku a investic
Tel.: 222 116 383,  222 116 300,  222 116 387


Umístění kontejnerů na elektroodpad


Pitterova , za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert
Tachovské náměstí

Kontejnery na použitý textil a obuv umístěné:

 • Vnitroblok Roháčova, na rohu s ulicí Ostromečská
 • Chelčického x Lupáčova
 • Koněvova ulice 205
 • Vinohradská x Velehradská ulice
 • Malešická 74, před sběrným dvorem
 • Osiková x Pod Lipami, pod prodejnou Albert

jsou spravovány Diakonií Broumov. Další textilní kontejnery, také uvedené na mapovém portálu, jsou spravovány firmou POTEX.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad
V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.