Přeskočit navigaci »

Velkoobjemové kontejnery

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor technické správy majetku a investic

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy!


VOK červenec a srpen 2014

Stanoviště Datum
Ambrožova/Malešická 16. 7. (14.00 - 18.00), 26. 7. (9.00 - 13.00)
Koněvova/V Jezerách 16. 7. (15.00 - 19.00), 26. 7. (10.00 - 14.00)
Soběslavská/Hollarovo nám. 18. 7. (14.00 - 18.00), 24. 7. (15.00 - 19.00)
Tachovské nám. (u tunelu) 18. 7. (15.00 - 19.00), 24. 7. (14.00 - 18.00)
Na Vrcholu/V Domově 1. 7. (14.00 - 18.00), 11. 7. (15.00 - 19.00)
nám. Jiřího z Lobkovic - proti č. 11 2. 7. (15.00 - 19.00), 11. 7. (14.00 - 18.00)
nám. Barikád (u školy) 5. 7. (9.00 - 13.00), 10. 7. (15.00 - 19.00), 29. 7. (15.00 - 19.00)
Kostnické nám./Blahníkova 5. 7. (10.00 - 14.00), 10. 7. (15.00 - 19.00), 30. 7. (15.00 - 19.00)
Buková/Pod Lipami 54 3. 7. (14.00-18.00), 9. 7. (15.00 - 19.00), 29. 7. 14.00 - 18.00)
Jeseniova 143 4. 7. (14.00 - 18.00), 8. 7. (15.00 - 19.00), 30. 7. (14.00 - 18.00)
Přemyslovská/Orlická 2. 7. (14.00 - 18.00), 12. 7. (9.00 - 13.00), 31. 7. (14.00 - 18.00)
Sudoměřská/Křišťanova 1. 7. (15.00 - 19.00), 12. 7. (10.00 - 14.00)
Křivá 15 17. 7. (14.00 - 18.00), 25. 7. (14.00 - 18.00)
Přemyslovská/Sudoměřská 17. 7. (15.00-19.00), 25. 7. (15.00 - 19.00)
U Rajské zahrady/Vlkova 15. 7. (14.00 - 18.00), 19. 7. (9.00-13.00)
V Zahrádkách/Květinková 15. 7. (15.00-19.00), 19. 7. (10.00-14.00)
Stanoviště Datum
Ambrožova/Malešická 14. 8. (15.00-19.00), 20. 8. (14.00-18.00)
Koněvova/V Jezerách 15. 8. (15.00-19.00), 21. 8. (14.00-18.00)
Soběslavská/Hollarovo nám. 13. 8. (15.00-19.00), 23. 8. (10.00-14.00)
Tachovské nám. (u tunelu) 12. 8. (15.00-19.00), 23. 8. (9.00-13.00)
Na Vrcholu/V Domově 27. 8. 2013 (15.00-19.00), 3. 9. (14.00-18.00)
nám. Jiřího z Lobkovic - proti č. 11 27. 8. (14.00-18.00), 3. 9. (15.00-19.00)
nám. Barikád (u školy) 30. 8. (10.00-14.00), 5. 9. (14.00-18.00)
Kostnické nám./Blahníkova 30. 8. (9.00-13.00), 5. 9. (15.00-19.00)
Buková/Pod Lipami 54 28. 8. (15.00-19.00), 4. 9. (14.00-18.00)
Jeseniova 143 28. 8. (14.00-18.00), 4. 9. (15.00-19.00)
Přemyslovská/Orlická 26. 8. (14.00-18.00), 6. 9. (10.00-14.00)
Sudoměřská/Křišťanova 1. 8. (15.00-19.00), 5. 8. (14.00-18.00), 26. 8. (15.00-19.00)
Křivá 15 12. 8. (14.00-18.00), 22. 8. (15.00-19.00)
Přemyslovská/Sudoměřská 13. 8. (14.00-18.00), 22. 8. (14.00-18.00)
U Rajské zahrady/Vlkova 16. 8. (10.00-14.00), 19. 8. (15.00-19.00)
V Zahrádkách/Květinková 16. 8. (9.00-13.00), 19. 8. (14.00-18.00)

 

Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.


Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o.
(tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).

Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č. ÚMČ Praha 3–Odbor technické správy majetku a investic (tel.: 222 116 300, 222 116 383, 222 116 387).

Biokontejnery pro občany pro rok 2014

Šrobárova x Květná 8.11.2014 13,00 - 16,00
Jilmová x Na Vápence 8.11.2014 9,00 - 12,00
Na Vackově x Pod Jarovem 15.11.2014 9,00 - 12,00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 1.11.2014 9,00 - 12,00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 25.10.2014 9,00 - 12,00
Květinková x V Zahrádkách 26.10.2014 9,00 - 12,00

Upozorňujeme občany, že je stále možné odkládat zdarma bioodpad ze zeleně nasběrném dvoře Malešická 74, Praha 3.Další informace:

Odbor technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3
Telefon : 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad patří všechny zbytky ze zeleně, včetně kuchyňských zbytků rostlinného původu, neznečištěná zemina apod. Žádáme občany, aby této příležitosti využili a neodkládali rostlinný odpad do běžných velkoobjemových kontejnerů.

Sběrný dvůr přijímá od občanů Prahy 3 i bioodpad,možnost odložit je:
PO–PÁ: 8.30–17.00
SO: 8.30–15.00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu pro rok 2014

Praha 3–trasa A (11. 3., 10. 6., 9. 9., 25. 11. 2014)
Místo Čas
křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic–Slezská 15 00–15 20
křižovatka ul. Slezská–Perunova 15 30–15 50
ul. Ondříčkova (u parku–Žižkovo nám.) 16 00–16 20
Kostnické nám. 16 30–16 50
křižovatka ul. nám. Barikád–Roháčova 17 10–17 30
křižovatka ul. Loudova–Koněvova 17 40–18 00
křižovatka ul. Květinková–V zahrádkách 18 10–18 30
křižovatka ul. Na vrcholu–V domově 18 40–19 00

 

Praha 3–trasa B (14. 4., 16. 7., 13. 10. 2014)
Místo Čas
křižovatka ul. Na Balkáně–Hraniční 15 00–15 20
ul. Křivá před č.p.15 15 30–15 50
křižovatka ul. Osiková–Habrová 16 00–16 20
křižovatka ul. Ambrožova–Malešická 16 30–16 50
křižovatka ul. Rokycanova–Sabinova 17 10–17 30
křižovatka ul. U Rajské Zahrady–Vlkova 17 40–18 00
křižovatka ul. Zvonařova–Škroupovo nám. 18 10–18 30
křižovatka ul. Soběslavská–Hollarovo nám. 18 40–19 00

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • fotochemikálie
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • zářivky, výbojky
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

Odbor technické správy majetku a investic
Tel.: 222 116 383,  222 116 300,  222 116 387


Umístění kontejnerů na elektroodpad


Prokopova x Rokycanova – ostrůvek
Pitterova , za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert

Umístění kontejnerů na použitý textil a obuv
Chelčického x Lupáčova ulice (koj tříděného odpadu)
Koněvova ulice 205
Vinohradská/Velehradská ulice
Vnitroblok Roháčova – v blízkosti jeslí
Roh Ulic Osiková a Pod Lipami – pod Albertem
Malešická 74, u vjezdu do sběrného dvora

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad
V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.