Přeskočit navigaci »

Velkoobjemové kontejnery

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor technické správy majetku a investic

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.


Informace o velkoobjemových kontejnerech pro objemný domovní odpad v červenci a srpnu 2015

Magistrát hlavního města Prahy oznámil, že ještě není stanovena kvóta VOK pro druhé pololetí letošního roku. Zároveň podal zprávu, že velkoobjemové kontejnery nebudou rozmísťovány v ulicích Prahy v měsíci červenci a srpnu tohoto roku. Normální provoz by pravděpodobně mohl začít opět až v měsíci září. Žádáme obyvatele MČ Prahy 3 aby po dobu prázdninových měsíců sledovali webové stránky MČ Praha 3 pro případ zahájení rozvozu VOK již v měsíci srpnu 2015.

AKTUÁLNĚ:
Mimořádné navýšení VOK na červen 2015

Na Vrcholu x V Domově 22.6.2015 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 22.6.2015 14:00 18:00
Buková – Pod Lipami 30.6.2015 13:00 17:00
Náměstí Jiřího z Lobkovic 30.6.2015 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická  30.6.2015 15:00 19:00

VOK - červen 2015
Ambrožova x Malešická 2.6.2015 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 12.6.2015 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 2.6.2015 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 12.6.2015 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 6.6.2015 10:00 14:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 11.6.2015 14:00 18:00
Tachovské náměstí 6.6.2015 9:00 13:00
Tachovské náměstí 11.6.2015 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 5.6.2015 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 10.6.2015 14:00 18:00
Na Vrcholu x V Domově 22.6.2015 13:00 17:00
nám. Jiřího z Lobkovic 5.6.2015 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 10.6.2015 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 30.6.2015 14:00 18:00
nám. Barikád 3.6.2015 14:00 18:00
nám. Barikád 13.6.2015 10:00 14:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 3.6.2015 15:00 19:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 13.6.2015 9:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 22.6.2015 14:00 18:00
Buková x Pod Lipami 16.6.2015 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 26.6.2015 14:00 18:00
Buková x Pod Lipami 30.6.2015 13:00 17:00
Jeseniova 143 16.6.2015 14:00 18:00
Jeseniova 143 26.6.2015 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 20.6.2015 9:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 25.6.2015 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 30.6.2015 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 20.6.2015 10:00 14:00
Sudoměřská x Křišťanova 25.6.2015 14:00 18:00
Křivá 15 19.6.2015 14:00 18:00
Křivá 15 24.6.2015 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 19.6.2015 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 24.6.2015 14:00 18:00
U Rajské zahrady x Vlkova 17.6.2015 14:00 18:00
U Rajské zahrady x Vlkova 27.6.2015 9:00 13:00
V Zahrádkách x Květinková 27.6.2015 10:00 14:00

Kontejnery, které jsou hrazeny městskou částí, budou přistaveny vždy nejpozději do 12.00 daného dne a odvezeny následující den dopoledne. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnérů.

Dále žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o.
(tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).

Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č. ÚMČ Praha 3–Odbor technické správy majetku a investic (tel.: 222 116 300, 222 116 383, 222 116 387).


VOK na bioodpady pro občany pro rok 2015

Upozorňujeme občany, že je stále možné odkládat zdarma bioodpad ze zeleně na sběrném dvoře Malešická 74, Praha 3.

Co do kontejnerů na biodpad patří: listí, větve, tráva, nekontaminovaná zemina, ovoce, zelenina a další zbytky rostlinného původu z domácnosti.
Co do kontejnerů na bioodpad nepatří: podestýlka od drobných domácích zvířat, výkaly masožravých zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů, oleje, kosti a maso.

Po naplnění bude kontejner na Bio odpad odvozen bez náhrady za jiný prázdný.

VOK na bioodpady jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha. 

Další informace:

Odbor technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3
Telefon : 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad patří všechny zbytky ze zeleně, včetně kuchyňských zbytků rostlinného původu, neznečištěná zemina apod. Žádáme občany, aby této příležitosti využili a neodkládali rostlinný odpad do běžných velkoobjemových kontejnerů.

Sběrný dvůr přijímá od občanů Prahy 3 i bioodpad,možnost odložit je:
PO–PÁ: 8.30–17.00
SO: 8.30–15.00

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu
trasa A - svoz proběhne dne 9. června 2015
křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic - Slezská 15:00 15:20
křižovatka ulic Slezská - Perunova 15:30 15:50
ulice Ondříčkova - u parku Žižkovo náměstí 16:00 16:20
Kostnické náměstí 16:30 16:50
křižovatka ulic náměstí Barikád - Roháčova 17:10 17:30
křižovatka ulic Loudova - Koněvova 17:40 18:00
křižovatka ulic Květinková - V Zahrádkách 18:10 18:30
křižovatka ulic Na Vrcholu - V Domově 18:40 19:00

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu pro rok 2015

Praha 3 - trasa A - svoz probíhá ve dnech: 10. března, 9. června, 8. září, 24. listopadu 2015
křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic - Slezská 15,00 15,20
křižovatka ulic Slezská - Perunova 15,30 15,50
ulice Ondříčkova - u parku Žižkovo náměstí 16,00 16,20
Kostnické náměstí 16,30 16,50
křižovatka ulic náměstí Barikád - Roháčova 17,10 17,30
křižovatka ulic Loudova - Koněvova 17,40 18,00
křižovatka ulic Květinková - V Zahrádkách 18,10 18,30
křižovatka ulic Na Vrcholu - V Domově 18,40 19,00
Praha 3 - trasa B - svoz probíhá ve dnech: 13. dubna, 15. července, 12. října 2015
křižovatka ulic Na Balkáně - Hraniční 15,00 15,20
ulice Křivá č.p. 15 15,30 15,50
křižovatka ulic Osiková - Habrová 16,00 16,20
křižovatka ulic Ambrožova - Malešická 16,30 16,50
křižovatka ulic Rokycanova - Sabinova 17,10 17,30
křižovatka ulic U Rajské zahrady - Vlkova 17,40 18,00
křižovatka ulic Zvonařova - Škroupovo náměstí 18,10 18,30
křižovatka ulic Soběslavská - Hollarovo náměstí 18,40 19,00

 

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • fotochemikálie
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • zářivky, výbojky
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Odbor technické správy majetku a investic
Tel.: 222 116 383,  222 116 300,  222 116 387


Umístění kontejnerů na elektroodpad


Pitterova , za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert
Tachovské náměstí

Kontejnery na použitý textil a obuv umístěné:

 • Vnitroblok Roháčova, na rohu s ulicí Ostromečská
 • Chelčického x Lupáčova
 • Koněvova ulice 205
 • Vinohradská x Velehradská ulice
 • Malešická 74, před sběrným dvorem
 • Osiková x Pod Lipami, pod prodejnou Albert

jsou spravovány Diakonií Broumov. Další textilní kontejnery, také uvedené na mapovém portálu, jsou spravovány firmou POTEX.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad
V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.