Přeskočit navigaci »

Velkoobjemové kontejnery

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor technické správy majetku a investic

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.


Říjen 2015

míslo přistavení VOK - říjen 2015 datum od do
Křivá 15 1.10.2015 14:00 18:00
Přemyslovská x Sudoměřská 1.10.2015 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 2.10.2015 14:00 18:00
V Zahrádkách x Květinková 2.10.2015 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 3.10.2015 9:00 13:00
Koněvova x V Jezerách 3.10.2015 10:00 14:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 6.10.2015 14:00 18:00
Tachovské náměstí 6.10.2015 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 7.10.2015 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 7.10.2015 15:00 19:00
nám. Barikád 8.10.2015 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 8.10.2015 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 9.10.2015 14:00 18:00
Jeseniova 143 9.10.2015 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 10.10.2015 9:00 13:00
Sudoměřská x Křišťanova 10.10.2015 10:00 14:00
Křivá 15 13.10.2015 14:00 18:00
Přemyslovská x Sudoměřská 13.10.2015 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 14.10.2015 14:00 18:00
V Zahrádkách x Květinková 14.10.2015 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 15.10.2015 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 15.10.2015 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 16.10.2015 14:00 18:00
Tachovské náměstí 16.10.2015 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 17.10.2015 9:00 13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 17.10.2015 10:00 14:00
nám. Barikád 20.10.2015 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 20.10.2015 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 21.10.2015 14:00 18:00
Jeseniova 143 21.10.2015 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 22.10.2015 14:00 18:00
Sudoměřská x Křišťanova 22.10.2015 15:00 19:00
Křivá 15 23.10.2015 14:00 18:00
Přemyslovská x Sudoměřská 23.10.2015 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 24.10.2015 9:00 13:00
V Zahrádkách x Květinková 24.10.2015 10:00 14:00
Ambrožova x Malešická 27.10.2015 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 27.10.2015 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 29.10.2015 14:00 18:00
Tachovské náměstí 29.10.2015 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 30.10.2015 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 30.10.2015 15:00 19:00
nám. Barikád 31.10.2015 9:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 31.10.2015 10:00 14:00

Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.
Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o.
(tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).

Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č. ÚMČ Praha 3–Odbor technické správy majetku a investic (tel.: 222 116 300, 222 116 383, 222 116 387).


VOK na bioodpady pro občany pro rok 2015

Jilmová x Na Vápence 31.10.2015 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 31.10.2015 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 31.10.2015 9:00 12:00
Na Balkáně x Pod Vrcholem 21.11.2015 9:00 12:00
Jeseniova 143 21.11.2015 13:00 16:00

Upozorňujeme občany, že je stále možné odkládat zdarma bioodpad ze zeleně na sběrném dvoře Malešická 74, Praha 3. (PO–PÁ: 8.30–17.00, SO: 8.30–15.00)

Do kontejnerů na biodpad patří: listí, větve, tráva, nekontaminovaná zemina, ovoce, zelenina a další zbytky rostlinného původu z domácnosti.
Do kontejnerů na bioodpad nepatří: podestýlka od drobných domácích zvířat, výkaly masožravých zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice, zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů, oleje, kosti a maso.

Žádáme občany, aby této příležitosti využili a neodkládali rostlinný odpad do běžných velkoobjemových kontejnerů.

Po naplnění bude kontejner na Bio odpad odvozen bez náhrady za jiný prázdný.

VOK na bioodpady jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.Další informace:

Odbor technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3
Telefon : 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387


Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu pro rok 2015

Praha 3 - trasa A - svoz probíhá ve dnech: 10. března, 9. června, 8. září, 24. listopadu 2015
křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic - Slezská 15,00 15,20
křižovatka ulic Slezská - Perunova 15,30 15,50
ulice Ondříčkova - u parku Žižkovo náměstí 16,00 16,20
Kostnické náměstí 16,30 16,50
křižovatka ulic náměstí Barikád - Roháčova 17,10 17,30
křižovatka ulic Loudova - Koněvova 17,40 18,00
křižovatka ulic Květinková - V Zahrádkách 18,10 18,30
křižovatka ulic Na Vrcholu - V Domově 18,40 19,00
Praha 3 - trasa B - svoz probíhá ve dnech: 13. dubna, 15. července, 12. října 2015
křižovatka ulic Na Balkáně - Hraniční 15,00 15,20
ulice Křivá č.p. 15 15,30 15,50
křižovatka ulic Osiková - Habrová 16,00 16,20
křižovatka ulic Ambrožova - Malešická 16,30 16,50
křižovatka ulic Rokycanova - Sabinova 17,10 17,30
křižovatka ulic U Rajské zahrady - Vlkova 17,40 18,00
křižovatka ulic Zvonařova - Škroupovo náměstí 18,10 18,30
křižovatka ulic Soběslavská - Hollarovo náměstí 18,40 19,00

 

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • fotochemikálie
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • zářivky, výbojky
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Odbor technické správy majetku a investic
Tel.: 222 116 383,  222 116 300,  222 116 387


Umístění kontejnerů na elektroodpad


Pitterova , za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert
Tachovské náměstí

Kontejnery na použitý textil a obuv umístěné:

 • Vnitroblok Roháčova, na rohu s ulicí Ostromečská
 • Chelčického x Lupáčova
 • Koněvova ulice 205
 • Vinohradská x Velehradská ulice
 • Malešická 74, před sběrným dvorem
 • Osiková x Pod Lipami, pod prodejnou Albert

jsou spravovány Diakonií Broumov. Další textilní kontejnery, také uvedené na mapovém portálu, jsou spravovány firmou POTEX.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad
V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.