Přeskočit navigaci »

Velkoobjemové kontejnery

VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor technické správy majetku a investic

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.


VOK prosinec 2014 a leden 2015

Velkoobjemové kontejnery prosinec

Stanoviště Datum Čas
Křivá 15 5.12.2014 14,00 - 18,00
Přemyslovská/Sudoměřská 4.12.2014 14,00 - 18,00
U Rajské zahrady/Vlkova 6.12.2014 10,00 - 14,00
V Zahrádkách/Květinková 6.12.2014 9,00 - 13,00
Ambrožova/Malešická 12.12.2014 14,00 - 18,00
Koněvova/V Jezerách 12.12.2014 15,00 -19,00
Soběslavská/Hollarovo nám. 11.12.2014 14,00 - 18,00
Tachovské nám. u tunelu 11.12.2014 15,00 - 19,00
Na Vrcholu/V Domově 18.12.2014 14,00 - 18,00
nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 19.12.2014 15,00 - 19,00
nám. Barikád u školy 18.12.2014 15,00 - 19,00
Kostnické nám./Blahníkova 19.12.2014 14,00 - 18,00
Buková/Pod Lipami 29.12.2014 14,00 - 18,00
Jeseniova 143 30.12.2014 15,00 - 19,00
Orlická/Přemyslovská 30.12.2014 14,00 - 18,00
Sudoměřská/Křištanova 29.12.2014 13,00 - 17,00

Vánoční kontejnery hrazené městskou částí

Stanoviště Datum
Ambrožova/Malešická 19.12.
Koněvova/V Jezerách 19.12.
Soběslavská/Hollarovo nám. 19.12.
Tachovské nám. (u tunelu) 19.12.
Na Vrcholu/V Domově 12.12.
nám.Jiřího z Lobkovic - proti č.11 12.12.
Náměstí Barikád 12.12.
Kostnické nám./Blahníkova 12.12.
Buková/Pod lipami 54 13.12.
Jeseniova 143 13.12.
Přemyslovská/Orlická 13.12.
Sudoměřská/Křišťanova 13.12.
Křivá 15 20.12.
Přemyslovská/Sudoměřská 20.12.
U Rajské zahrady/Vlkova 20.12.
V zahrádkách/Květinková 20.12.

 

VOK na leden 2015, hrazené MHMP

Ulice Datum Od Do
Koněvova x V Jezerách 20. 1.2015 14:00 18:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 21. 1.2015 14:00 18:00
Ambrožova x Malešická 22. 1.2015 14:00 18:00
Tachovské náměstí 23. 1.2015 14:00 18:00
Na Vrcholu x V Domově 27. 1.2015 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 28. 1.2015 14:00 18:00
nám. Barikád 29. 1.2015 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 30. 1.2015 14:00 18:00

 

Velkoobjemové kontejnery hrazené městskou částí - leden

Stanoviště Datum
Ambrožova/Malešická 10.1.2015
Koněvova/V Jezerách 10.1.2015
Soběslavská/Hollarovo nám. 11.1.2015
Tachovské nám. u tunelu 11.1.2015
Na Vrcholu/V Domově 17.1.2015
nám. Jiřího z Lobkovic proti č. 11 17.1.2015
nám. Barikád u školy 18.1.2015
Kostnické nám./Blahníkova 18.1.2015
Buková/Pod Lipami 24.1.2015
Jeseniova 143 24.1.2015
Orlická/Přemyslovská 25.1.2015
Sudoměřská/Křištanova 25.1.2015
Křivá 15 30.1.2015
Přemyslovská/Sudoměřská 30.1.2015
U Rajské zahrady/Vlkova 31.1.2015
V Zahrádkách/Květinková 31.1.2015

 

Kontejnery, které jsou hrazeny městskou částí, budou přistaveny vždy nejpozději do 12.00 daného dne a odvezeny následující den dopoledne. Žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali, vhazovali pouze objemný odpad a neznečišťovali okolí kontejnérů.

Dále žádáme občany, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o.
(tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).

Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č. ÚMČ Praha 3–Odbor technické správy majetku a investic (tel.: 222 116 300, 222 116 383, 222 116 387).

 

VOK na bioodpady pro občany pro rok 2014

Šrobárova x Květná 8.11.2014 13,00 - 16,00
Jilmová x Na Vápence 8.11.2014 9,00 - 12,00
Na Vackově x Pod Jarovem 15.11.2014 9,00 - 12,00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 1.11.2014 9,00 - 12,00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 25.10.2014 9,00 - 12,00
Květinková x V Zahrádkách 26.10.2014 9,00 - 12,00

Upozorňujeme občany, že je stále možné odkládat zdarma bioodpad ze zeleně na sběrném dvoře Malešická 74, Praha 3.

Co do kontejnerů na biodpad patří: listí, větve, tráva, nekontaminovaná zemina, ovoce, zelenina a další zbytky rostlinného původu z domácnosti.
Co do kontejnerů na bioodpad nepatří: podestýlka od drobných domácích zvířat, výkaly masožravých zvířat, pleny, pytlíky z vysavače, oharky z cigaret, uhelný popel, smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů, oleje, kosti a maso.

VOK na bioodpady jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha. 

Další informace:

Odbor technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3
Telefon : 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Do kontejneru na biologicky rozložitelný odpad patří všechny zbytky ze zeleně, včetně kuchyňských zbytků rostlinného původu, neznečištěná zemina apod. Žádáme občany, aby této příležitosti využili a neodkládali rostlinný odpad do běžných velkoobjemových kontejnerů.

Sběrný dvůr přijímá od občanů Prahy 3 i bioodpad,možnost odložit je:
PO–PÁ: 8.30–17.00
SO: 8.30–15.00

Harmonogram mobilního svozu nebezpečného odpadu pro rok 2014

Praha 3–trasa A (11. 3., 10. 6., 9. 9., 25. 11. 2014)
Místo Čas
křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic–Slezská 15 00–15 20
křižovatka ul. Slezská–Perunova 15 30–15 50
ul. Ondříčkova (u parku–Žižkovo nám.) 16 00–16 20
Kostnické nám. 16 30–16 50
křižovatka ul. nám. Barikád–Roháčova 17 10–17 30
křižovatka ul. Loudova–Koněvova 17 40–18 00
křižovatka ul. Květinková–V zahrádkách 18 10–18 30
křižovatka ul. Na vrcholu–V domově 18 40–19 00

 

Praha 3–trasa B (14. 4., 16. 7., 13. 10. 2014)
Místo Čas
křižovatka ul. Na Balkáně–Hraniční 15 00–15 20
ul. Křivá před č.p.15 15 30–15 50
křižovatka ul. Osiková–Habrová 16 00–16 20
křižovatka ul. Ambrožova–Malešická 16 30–16 50
křižovatka ul. Rokycanova–Sabinova 17 10–17 30
křižovatka ul. U Rajské Zahrady–Vlkova 17 40–18 00
křižovatka ul. Zvonařova–Škroupovo nám. 18 10–18 30
křižovatka ul. Soběslavská–Hollarovo nám. 18 40–19 00

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • fotochemikálie
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • zářivky, výbojky
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází. Více informací zde.

Odbor technické správy majetku a investic
Tel.: 222 116 383,  222 116 300,  222 116 387


Umístění kontejnerů na elektroodpad


Prokopova x Rokycanova – ostrůvek
Pitterova , za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert
Tachovské náměstí

Kontejnery na použitý textil a obuv umístěné:

 • Vnitroblok Roháčova, na rohu s ulicí Ostromečská
 • Chelčického x Lupáčova
 • Koněvova ulice 205
 • Vinohradská x Velehradská ulice
 • Malešická 74, před sběrným dvorem
 • Osiková x Pod Lipami, pod prodejnou Albert

jsou spravovány Diakonií Broumov. Další textilní kontejnery, také uvedené na mapovém portálu, jsou spravovány firmou POTEX.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad
V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.