VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor technické správy majetku a investic

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.


Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:
Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o.
(tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).

Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na tel. č. ÚMČ Praha 3–Odbor technické správy majetku a investic (tel.: 222 116 300, 222 116 383, 222 116 387).


srpen 2016

nám. Jiřího z Lobkovic 2.8.2016 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 2.8.2016 14:00 18:00
nám. Barikád 3.8.2016 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 3.8.2016 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 4.8.2016 15:00 19:00
Jeseniova 143 6.8.2016 9:00 13:00
Přemyslovská x Orlická 6.8.2016 10:00 14:00
Křivá 15 9.8.2016 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 9.8.2016 14:00 18:00
Přemyslovská x Sudoměřská 10.8.2016 13:00 17:00
U Rajské zahrady x Vlkova 10.8.2016 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 11.8.2016 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 13.8.2016 9:00 13:00
Koněvova x V Jezerách 13.8.2016 10:00 14:00
Tachovské náměstí 16.8.2016 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 16.8.2016 14:00 18:00
Na Vrcholu x V Domově 17.8.2016 13:00 17:00
nám. Jiřího z Lobkovic 17.8.2016 15:00 19:00
nám. Barikád 18.8.2016 15:00 19:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 20.8.2016 9:00 13:00
Buková x Pod Lipami 20.8.2016 10:00 14:00
Přemyslovská x Orlická 23.8.2016 13:00 17:00
Jeseniova 143 23.8.2016 14:00 18:00
Sudoměřská x Křišťanova 24.8.2016 13:00 17:00
Křivá 15 24.8.2016 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 25.8.2016 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 27.8.2016 9:00 13:00
V Zahrádkách x Květinková 27.8.2016 10:00 14:00
Koněvova x V Jezerách 30.8.2016 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 30.8.2016 14:00 18:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 31.8.2016 13:00 17:00
Tachovské náměstí 31.8.2016 15:00 19:00

září 2016

Na Vrcholu x V Domově 1.9.2016 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 3.9.2016 9:00 13:00
nám. Barikád 3.9.2016 10:00 14:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 6.9.2016 13:00 17:00
Buková x Pod Lipami 6.9.2016 14:00 18:00
Jeseniova 143 7.9.2016 13:00 17:00
Přemyslovská x Orlická 7.9.2016 15:00 19:00
Sudoměřská x Křišťanova 8.9.2016 15:00 19:00
Křivá 15 10.9.2016 9:00 13:00
Přemyslovská x Sudoměřská 10.9.2016 10:00 14:00
U Rajské zahrady x Vlkova 13.9.2016 13:00 17:00
V Zahrádkách x Květinková 13.9.2016 14:00 18:00
Ambrožova x Malešická 14.9.2016 13:00 17:00
Koněvova x V Jezerách 14.9.2016 15:00 19:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 15.9.2016 15:00 19:00
Tachovské náměstí 17.9.2016 9:00 13:00
Na Vrcholu x V Domově 17.9.2016 10:00 14:00
nám. Jiřího z Lobkovic 20.9.2016 13:00 17:00
nám. Barikád 20.9.2016 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 21.9.2016 13:00 17:00
Buková x Pod Lipami 21.9.2016 15:00 19:00
Jeseniova 143 22.9.2016 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 24.9.2016 9:00 13:00
Sudoměřská x Křišťanova 24.9.2016 10:00 14:00
Křivá 15 27.9.2016 13:00 17:00
Přemyslovská x Sudoměřská 27.9.2016 14:00 18:00
U Rajské zahrady x Vlkova 29.9.2016 13:00 17:00


Další informace:

Odbor technické správy majetku a investic Úřadu městské části Praha 3
Telefon : 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387


Umístění kontejnerů na bioodpad červen 2016

Pod Vrcholem x Na Balkáně 18.6.2016 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 19.6.2016 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 19.6.2016 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 25.6.2016 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 25.6.2016 13:00 16:00
Jeseniova 143 26.6.2016 9:00 12:00
Jilmová x Na Vápence 26.6.2016 13:00 16:00

Umístění kontejnerů na bioodpad září 2016

Šrobárova x Květná 17.9.2016 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 17.9.2016 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 18.9.2016 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 18.9.2016 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 24.9.2016 9:00 12:00

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

 • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
 • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Odbor technické správy majetku a investic
Tel.: 222 116 383,  222 116 300,  222 116 387


Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na území Prahy 3 pro rok 2016

Mobilní svoz organizuje odbor ochrany prostředí, odd. odpadů Magistrátu hl. m. Prahy - tel.: 236 004 221.

trasa A - svoz probíhá v úterý 8. března, 6. září a 22. listopadu
křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic x Slezská 15.00–15.20
křižovatka ul. Slezská x Perunova 15.30–15.50
ul. Ondříčkova (u parku – Žižkovo nám.) 16.00–16.20
Kostnické nám. 16.30–16.50
křižovatka ul. nám. Barikád x Roháčova 17.10–17.30
křižovatka ul. Loudova x Koněvova 17.40–18.00
křižovatka ul. Květinková x V Zahrádkách 18.10–18.30
křižovatka ul. Na Vrcholu x V Domově 18.40–19.00
trasa A - svoz probíhá v sobotu 4. června 2016
křižovatka ul. nám. Jiřího z Lobkovic x Slezská 8.00–8.20
křižovatka ul. Slezská x Perunova 8.30–8.50
ul. Ondříčkova (u parku – Žižkovo nám.) 9.00–9.20
Kostnické nám. 9.30–9.50
křižovatka ul. nám. Barikád x Roháčova 10.10–10.30
křižovatka ul. Loudova x Koněvova 10.40–11.00
křižovatka ul. Květinková x V Zahrádkách 11.10–11.30
křižovatka ul. Na Vrcholu x V Domově 11.40–12.00
trasa B - svoz probíhá ve středu 13. července a v úterý 11. října
křižovatka ul. Na Balkáně x Hraniční 15.00–15.20
ul. Křivá před č.p.15 15.30–15.50
křižovatka ul. Osiková x Habrová 16.00–16.20
křižovatka ul. Ambrožova x Malešická 16.30–16.50
křižovatka ul. Rokycanova x Sabinova 17.10–17.30
křižovatka ul. U Rajské zahrady x Vlkova 17.40–18.00
křižovatka ul. Zvonařova x Škroupovo nám. 18.10–18.30
křižovatka ul. Soběslavská x Hollarovo nám. 18.40–19.00
trasa B - svoz probíhá v sobotu 9. dubna 2016
křižovatka ul. Na Balkáně x Hraniční 8.00–8.20
ul. Křivá před č.p.15 8.30–8.50
křižovatka ul. Osiková x Habrová 9.00–9.20
křižovatka ul. Ambrožova x Malešická 9.30–9.50
křižovatka ul. Rokycanova x Sabinova 10.10–10.30
křižovatka ul. U Rajské zahrady x Vlkova 10.40–11.00
křižovatka ul. Zvonařova x Škroupovo nám. 11.10–11.30
křižovatka ul. Soběslavská x Hollarovo nám. 11.40–12.00

svozové vozidlo

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Mobilní (zastávkový) sběr - každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech.

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat !

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 004 221.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Více informací zde.


Umístění kontejnerů na elektroodpad


Pitterova , za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert
Tachovské náměstí

Kontejnery na použitý textil a obuv umístěné:

 • Vnitroblok Roháčova, na rohu s ulicí Ostromečská
 • Prokopova 4, ve dvoře
 • Koněvova ulice 205
 • Vinohradská x Velehradská ulice
 • Malešická 74, před sběrným dvorem
 • Osiková x Pod Lipami, pod prodejnou Albert

jsou spravovány Diakonií Broumov. Další textilní kontejnery, také uvedené na mapovém portálu, jsou spravovány firmou POTEX.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad
V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.