VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor ochrany životního prostředí

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.

Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:

 • Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. (tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).
 • Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí (tel. 222 116 383, 222 116 387)

listopad 2017

místo přistavení datum od do
Kostnické náměstí x Blahníkova 1.11.2017 13:00 17:00
Buková x Pod Lipami 1.11.2017 15:00 19:00
Jeseniova 143 2.11.2017 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 4.11.2017 9:00 13:00
Sudoměřská x Křišťanova 4.11.2017 10:00 14:00
Křivá 15 7.11.2017 13:00 17:00
Přemyslovská x Sudoměřská 7.11.2017 14:00 18:00
U Rajské zahrady x Vlkova 8.11.2017 13:00 17:00
V Zahrádkách x Květinková 8.11.2017 15:00 19:00
Ambrožova x Malešická 9.11.2017 15:00 19:00
Koněvova x V Jezerách 11.11.2017 9:00 13:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 11.11.2017 10:00 14:00
Tachovské náměstí 14.11.2017 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 14.11.2017 14:00 18:00
nám. Jiřího z Lobkovic 15.11.2017 13:00 17:00
nám. Barikád 15.11.2017 15:00 19:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 16.11.2017 15:00 19:00
Buková x Pod Lipami 18.11.2017 9:00 13:00
Jeseniova 143 18.11.2017 10:00 14:00
Přemyslovská x Orlická 21.11.2017 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 21.11.2017 14:00 18:00
Křivá 15 22.11.2017 13:00 17:00
Přemyslovská x Sudoměřská 22.11.2017 15:00 19:00
U Rajské zahrady x Vlkova 23.11.2017 15:00 19:00
V Zahrádkách x Květinková 25.11.2017 9:00 13:00
Ambrožova x Malešická 25.11.2017 10:00 14:00
Koněvova x V Jezerách 28.11.2017 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 28.11.2017 14:00 18:00
Tachovské náměstí 29.11.2017 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 29.11.2017 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 30.11.2017 15:00 19:00

prosinec 2017

místo přistavení datum od do
nám. Barikád 2.12.2017 9:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 2.12.2017 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 5.12.2017 13:00 17:00
Jeseniova 143 5.12.2017 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 6.12.2017 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 6.12.2017 15:00 19:00
Křivá 15 7.12.2017 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 9.12.2017 9:00 13:00
U Rajské zahrady x Vlkova 9.12.2017 10:00 14:00
V Zahrádkách x Květinková 12.12.2017 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 12.12.2017 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 13.12.2017 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 13.12.2017 15:00 19:00
Tachovské náměstí 14.12.2017 15:00 19:00
Na Vrcholu x V Domově 16.12.2017 9:00 13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 16.12.2017 10:00 14:00
nám. Barikád 19.12.2017 13:00 17:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 19.12.2017 14:00 18:00
Buková x Pod Lipami 20.12.2017 13:00 17:00
Jeseniova 143 20.12.2017 15:00 19:00

"Vánoční" kontejnery 2017 hrazené MČ Praha 3

Stanoviště datum přistavení  datum stažení
Přemyslovská -Orlická pátek - 1.12.2017 sobota - 2.12.2017
Sudoměřská - Křišťanova pátek - 1.12.2017 sobota - 2.12.2017
Křivá 15 pátek - 1.12.2017 sobota - 2.12.2017
Přemyslovská - Sudoměřská pátek - 1.12.2017 sobota - 2.12.2017
U Rajské zahrady - Vlkova sobota - 2.12.2017 neděle - 3.12.2017
V zahrádkách - Květinková sobota - 2.12.2017 neděle - 3.12.2017
Ambrožova - Malešická sobota - 2.12.2017 neděle - 3.12.2017
Koněvova - V Jezerách sobota - 2.12.2017 neděle - 3.12.2017
Soběslavská - Hollarovo náměstí pátek - 8.12.2017 sobota - 9.12.2017
Tachovské náměstí (u tunelu) pátek - 8.12.2017 sobota - 9.12.2017
Na Vrcholu - V Domově pátek - 8.12.2017 sobota - 9.12.2017
náměstí Jiřího z Lobkovic - proti č.11 pátek - 8.12.2017 sobota - 9.12.2017
náměstí Barikád sobota - 9.12.2017 neděle - 10.12.2017
Kostnické náměstí - Blahníkova sobota - 9.12.2017 neděle - 10.12.2017
Buková - Pod lipami 54 sobota - 9.12.2017 neděle - 10.12.2017
Jeseniova 143 sobota - 9.12.2017 neděle - 10.12.2017

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387


Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad

2. pololetí 2017

místo uložení datum od do
Šrobárova x Květná 16.9.2017 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 16.9.2017 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 17.9.2017 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 17.9.2017 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 23.9.2017 9:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x Kunešova 23.9.2017 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 7.10.2017 13:00 16:00
Jeseniova 143 14.10.2017 13:00 16:00
Jilmová - Na Vápence 22.10.2017 9:00 12:00
Šrobárova x Květná 22.10.2017 13:00 16:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 28.10.2017 9:00 12:00
Za Žiškovskou vozovnou - Kunešova 28.10.2017 13:00 16:00
Jeseniova 143 11.11.2017 9:00 12:00
Jilmová x Na Vápence 18.11.2017 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 18.11.2017 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 19.11.2017 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 19.11.2017 13:00 16:00
Jeseniova 143 25.11.2017 9:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou - Kunešova 25.11.2017 13:00 16:00

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

 • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
 • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387


Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na území Prahy 3 pro rok 2017

Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech. o Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů bez víkendů o Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů o víkendech V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat ! Seznam odebíraných nebezpečných odpadů. Mobilní svoz organizuje odbor ochrany prostředí, odd. odpadů Magistrátu hl. m. Prahy - tel.: 236 004 221.

Trasa A - svoz probíhá ve dnech: 7. března (úterý); 3. června (sobota); 5. září (úterý); 21. listopadu (úterý)

zastávka po-pá so
1. křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic - Slezská 15:00 15:20 8:00 8,20
2. křižovatka ulic Slezská - Perunova 15:30 15:50 8,30 8,50
3. ulice Ondříčkova - u parku Žižkovo náměstí 16:00 16:20 9,00 9,20
4. Kostnické náměstí 16:30 16:50 9,30 9,50
5. křižovatka ulic náměstí Barikád - Roháčova 17:10 17:30 10,10 10,30
6. křižovatka ulic Loudova - Koněvova 17:40 18:00 10,40 11,00
7. křižovatka ulic Květinková - V Zahrádkách 18:10 18:30 11,10 11,30
8. křižovatka ulic Na Vrcholu - V Domově 18:40 19:00 11,40 12,00

Trasa B - svoz probíhá ve dnech: 8. dubna (sobota); 12. července (středa); 10. října (úterý)

zastávka po - pá so
1. křižovatka ulic Na Balkáně - Hraniční 15:00 15:20 8:00 8,20
2. ulice Křivá před č.p. 15 15:30 15:50 8,30 8,50
3. křižovatka ulic Osiková - Habrová 16:00 16:20 9,00 9,20
4. křižovatka ulic Ambrožova - Malešická 16:30 16:50 9,30 9,50
5. křižovatka ulic Rokycanova - Sabinova 17:10 17:30 10,10 10,30
6. křižovatka ulic U Rajské zahrady - Vlkova 17:40 18:00 10,40 11,00
7. křižovatka ulic Zvonařova - Škroupovo náměstí 18:10 18:30 11,10 11,30
8. křižovatka ulic Soběslavská - Hollarovo náměstí 18:40 19:00 11,40 12,00

svozové vozidlo

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Mobilní (zastávkový) sběr - každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech.

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat !

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 004 221.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Více informací zde.


Umístění kontejnerů na elektroodpad

Pitterova, za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert
Tachovské náměstí

Sběr použitých baterií

MČ Praha 3 má tři sběrná místa určená ke sběru použitých baterií a to ve vestibulu hlavního vchodu do radnice z Havlíčkova náměstí 9, z vestibulu vchodu z Lipanské 11 a na vrátnici Seifertova 51.

Do sběrných válců nosí použité baterie jak úředníci a zaměstnanci radnice, tak občané z blízkého okolí.
Třídění použitých baterií je velice snadné. Stačí je pravidelně odkládat a čas od času odnést na jedno ze sběrných míst. S tříděním baterií vám pomůže sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci České republiky vám bude doručena  přímo do schránky. Vybírat lze ze tří standardních barevných variant - modré, růžové a zelené. Navíc je v nabídce také limitovaná edice s vodním motivem. V českých domácnostech je těchto boxů již více než 150 tisíc a i díky nim počet zpětně odebraných baterií v ČR každoročně roste.

Na adrese www.mapa.ecobat.cz  připravila společnost Ecobat interaktivní mapu sběrných míst použitých baterií. Ta umožňuje vyhledávat nejbližší sběrný box či dvůr na běžné i speciální baterie


Umístění kontejnerů na použitý textil a obuv

Prokopova 4, ve dvoře
Malešická 74, před sběrným dvorem
Jeseniova – Ostromečská kostel sv. Anny

Kontejnery jsou spravovány Diakonií Broumov. Další textilní kontejnery, také uvedené na mapovém portálu, jsou spravovány firmami POTEX.cz, Help Tex, z.s. a TextilEco, a.s.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad

V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.