VOK budou přistavovány v pracovní dny pouze po dobu 4 hodin v odpoledních hodinách a o víkendech ve stejném režimu v dopoledních i odpoledních hodinách. Po dobu přistavení VOK bude přítomna obsluha, která zajistí správné ukládání objemného odpadu a bude dohlížet, aby nedošlo ke zneužívání přistavených kontejnerů živnostníky a firmami.

Žádáme občany, aby respektovali nové podmínky a neodkládali odpad na místě přistavení mimo dobu k tomu určenou.

Děkujeme všem občanům Prahy 3 za pochopení
Odbor ochrany životního prostředí

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro velkoobjemový občanský domovní odpad–nikoliv pro živnostníky a firmy! VOK jsou financovány Magistrátem hlavního města Praha.

Žádáme občany, aby vhazovali pouze objemný odpad, aby kontejnery nepřeplňovali a neodkládali odpad v jejich okolí.

Do kontejnerů nevhazujte stavební suť a nebezpečné odpady–ledničky, chladící boxy, monitory, obrazovky, laky, pneumatiky, ředidla, chemikálie, zářivky, léky, oleje, odpad ze zeleně aj.

Avizovaná umístění kontejnerů jsou pouze orientační, záleží na konkrétní dopravní situaci v místě předpokládaného složení kontejneru, reálné složení může být v okolí místa uvedeného v seznamu.

Kontakty:

 • Úklid stanovišť zajistí odvozová firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.o. (tel.: 296 339 909 nebo 296 339 912).
 • Informace o stanovištích a případných změnách obdržíte na Odboru ochrany životního prostředí (tel. 222 116 383, 222 116 387)

Vzhledem k ukončení smlouvy na zajištění přistavování a realizování velkoobjemových kontejnerů k 21.7.2018 oznámil Magistrát hlavního města Prahy, že v měsíci červenci 2018 nebude provedeno klasické přistavování velkoobjemových kontejnerů ve všech městských částech hlavního města Prahy. Dle nové smlouvy uzavřené mezi MHMP a společností „Pražské VOK a MSD“, která je tvořená Pražskými službami, a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., začne klasické přistavování probíhat za stejných podmínek jako v předešlém smluvním období od 1. srpna 2018.


prosinec 2018

stanoviště datum od do
V Zahrádkách x Květinková 1.12.2018 9:00 13:00
Ambrožova x Malešická 1.12.2018 10:00 14:00
Koněvova x V Jezerách 4.12.2018 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 4.12.2018 14:00 18:00
Tachovské náměstí 5.12.2018 13:00 17:00
Na Vrcholu x V Domově 5.12.2018 15:00 19:00
nám. Jiřího z Lobkovic 6.12.2018 15:00 19:00
nám. Barikád 8.12.2018 9:00 13:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 8.12.2018 10:00 14:00
Buková x Pod Lipami 11.12.2018 13:00 17:00
Jeseniova 143 11.12.2018 14:00 18:00
Přemyslovská x Orlická 12.12.2018 13:00 17:00
Sudoměřská x Křišťanova 12.12.2018 15:00 19:00
Křivá 15 13.12.2018 15:00 19:00
Přemyslovská x Sudoměřská 15.12.2018 9:00 13:00
U Rajské zahrady x Vlkova 15.12.2018 10:00 14:00
V Zahrádkách x Květinková 18.12.2018 13:00 17:00
Ambrožova x Malešická 18.12.2018 14:00 18:00
Koněvova x V Jezerách 19.12.2018 13:00 17:00
Soběslavská x Hollarovo náměstí 19.12.2018 15:00 19:00
Kunešova x Za Žižkovskou vozovnou 20.12.2018 15:00 19:00
Tachovské náměstí 22.12.2018 9:00 13:00
Na Vrcholu x V Domově 22.12.2018 10:00 13:00
nám. Jiřího z Lobkovic 25.12.2018 13:00 17:00
nám. Barikád 25.12.2018 14:00 18:00
Kostnické náměstí x Blahníkova 26.12.2018 13:00 17:00
Buková x Pod Lipami 26.12.2018 15:00 19:00
Jeseniova 143 27.12.2018 15:00 19:00
Přemyslovská x Orlická 29.12.2018 9:00 13:00
Sudoměřská x Křišťanova 29.12.2018 10:00 14:00

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387

Sběrné dvory na území hl. m. Prahy 


Přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

 • Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
 • Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

2. pololetí 2018

místo uložení datum od do
Šrobárova x Květná 8.9.2018 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 8.9.2018 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 16.9.2018 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 16.9.2018 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 22.9.2018 9:00 12:00
Jeseniova 143 22.9.2018 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 23.9.2018 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 20.10.2018 9:00 12:00
Jilmová x Na Vápence 20.10.2018 13:00 16:00
Na Vackově x Pod Jarovem 21.10.2018 9:00 12:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 21.10.2018 9:00 12:00
Jeseniova 143 21.10.2018 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 27.10.2018 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 27.10.2018 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 17.11.2018 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 17.11.2018 13:00 16:00
Za Žižkovskou vozovnou x V Domově 18.11.2018 9:00 12:00
Jeseniova 143 18.11.2018 13:00 16:00
Šrobárova x Květná 24.11.2018 9:00 12:00
Pod Vrcholem x Na Balkáně 24.11.2018 13:00 16:00
Jilmová x Na Vápence 25.11.2018 9:00 12:00
Na Vackově x Pod Jarovem 25.11.2018 13:00 16:00

 

Další informace: Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3, tel.: 222 116 383, 222 116 300, 222 116 387


Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na území Prahy 3 v roce 2018

Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech. o Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů bez víkendů o Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů o víkendech V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat ! Seznam odebíraných nebezpečných odpadů. Mobilní svoz organizuje odbor ochrany prostředí, odd. odpadů Magistrátu hl. m. Prahy - tel.: 236 004 221.

trasa A

6. března – ÚTERÝ, 2. června – SOBOTA, 4. září – ÚTERÝ, 20. listopadu– ÚTERÝ

stanoviště pondělí–pátek sobota
1. křižovatka ul. nam. Jiřiho z Lobkovic × Slezska  15.00 – 15.20  8.00 – 8.20
2. křižovatka ul. Slezska × Perunova  15.30 – 15.50  8.30 – 8.50
3. ul. Ondřičkova (u parku – Žižkovo nam.)  16.00 – 16.20  9.00 – 9.20
4. Kostnicke nam.  16.30 – 16.50  9.30 – 9.50
5. křižovatka ul. nam. Barikad × Rohačova  17.10 – 17.30  10.10 – 10.30
6. křižovatka ul. Loudova × Koněvova  17.40 – 18.00  10.40 – 11.00
7. křižovatka ul. Květinkova × V Zahradkach  18.10 – 18.30  11.10 – 11.30
8. křižovatka ul. Na Vrcholu × V Domově  18.40 – 19.00  11.40 – 12.00

trasa B

7. dubna – SOBOTA, 11. července – STŘEDA, 9. října – ÚTERÝ

stanoviště pondělí–pátek sobota
1. křižovatka ul. Na Balkaně – Hranični 15.00 – 15.20 8.00 – 8.20
2. ul. Křiva před č. 15  15.30 – 15.50 8.30 – 8.50
3. křižovatka ul. Osikova × Habrova  16.00 – 16.20  9.00 – 9.20
4. křižovatka ul. Ambrožova × Malešicka  16.30 – 16.50  9.30 – 9.50
5. křižovatka ul. Rokycanova × Sabinova  17.10 – 17.30  10.10 – 10.30
6. křižovatka ul. U Rajske Zahrady × Vlkova  17.40 – 18.00  10.40 – 11.00
7. křižovatka ul. Zvonařova × Škroupovo nam.  18.10 – 18.30  11.10 – 11.30
8. křižovatka ul. Soběslavska × Hollarovo nam.  18.40 – 19.00  11.40 – 12.00

svozové vozidlo

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Mobilní (zastávkový) sběr - každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech.

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat !

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 004 221.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Více informací zde.


Umístění kontejnerů na elektroodpad

Pitterova, za poliklinikou Olšanská
Boleslavská/Slezská
V Domově 2
Osiková, v blízkosti prodejny Albert
Tachovské náměstí

Sběr použitých baterií

MČ Praha 3 má tři sběrná místa určená ke sběru použitých baterií a to ve vestibulu hlavního vchodu do radnice z Havlíčkova náměstí 9, z vestibulu vchodu z Lipanské 11 a na vrátnici Seifertova 51.

Do sběrných válců nosí použité baterie jak úředníci a zaměstnanci radnice, tak občané z blízkého okolí.
Třídění použitých baterií je velice snadné. Stačí je pravidelně odkládat a čas od času odnést na jedno ze sběrných míst. S tříděním baterií vám pomůže sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci České republiky vám bude doručena  přímo do schránky. Vybírat lze ze tří standardních barevných variant - modré, růžové a zelené. Navíc je v nabídce také limitovaná edice s vodním motivem. V českých domácnostech je těchto boxů již více než 150 tisíc a i díky nim počet zpětně odebraných baterií v ČR každoročně roste.

Na adrese www.mapa.ecobat.cz  připravila společnost Ecobat interaktivní mapu sběrných míst použitých baterií. Ta umožňuje vyhledávat nejbližší sběrný box či dvůr na běžné i speciální baterie


Umístění kontejnerů na použitý textil a obuv

Prokopova 4, ve dvoře

Kontejnery jsou spravovány Diakonií Broumov. Další textilní kontejnery, také uvedené na mapovém portálu, jsou spravovány firmami POTEX.cz, Help Tex, z.s. a TextilEco, a.s.

Umístění kontejnerů na hliníkový odpad

V budově Úřadu městské části Praha 3 v Lipanské ulici 14, byla na dvoře umístěna speciální nádoba na sběr hliníku, do které je možné odkládat zmačkané plechovky, hliníkové misky i víčka od jogurtů aj. UPOZORNĚNÍ: Odkládané předměty musí být zbaveny zbytků jídel!

Co do kontejneru na tříděný hliník patří:
nápojové plechovky, víčka od jogurtů, termixů apod., obaly od měkkých sýrů, paštik, čokolád atd., šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovací víčka, hliníkové tuby od léčiv; hliníkové nádobí a příbory, žaluzie, stanové konstrukce, hliníkové konstrukce lehátekbez textilií apod. 

Co nepatří do tříděného hliníku:
fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích); vícedruhové materiály s obsahem hliníku, nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými materiály apod.