Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na území Prahy 3 pro rok 2017

Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech. o Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů bez víkendů o Aktuální harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů o víkendech V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat ! Seznam odebíraných nebezpečných odpadů. Mobilní svoz organizuje odbor ochrany prostředí, odd. odpadů Magistrátu hl. m. Prahy - tel.: 236 004 221.

Trasa A - svoz probíhá ve dnech: 7. března (úterý); 3. června (sobota); 5. září (úterý); 21. listopadu (úterý)

zastávka po-pá so
1. křižovatka ulic náměstí Jiřího z Lobkovic - Slezská 15:00 15:20 8:00 8,20
2. křižovatka ulic Slezská - Perunova 15:30 15:50 8,30 8,50
3. ulice Ondříčkova - u parku Žižkovo náměstí 16:00 16:20 9,00 9,20
4. Kostnické náměstí 16:30 16:50 9,30 9,50
5. křižovatka ulic náměstí Barikád - Roháčova 17:10 17:30 10,10 10,30
6. křižovatka ulic Loudova - Koněvova 17:40 18:00 10,40 11,00
7. křižovatka ulic Květinková - V Zahrádkách 18:10 18:30 11,10 11,30
8. křižovatka ulic Na Vrcholu - V Domově 18:40 19:00 11,40 12,00

Trasa B - svoz probíhá ve dnech: 8. dubna (sobota); 12. července (středa); 10. října (úterý)

zastávka po - pá so
1. křižovatka ulic Na Balkáně - Hraniční 15:00 15:20 8:00 8,20
2. ulice Křivá před č.p. 15 15:30 15:50 8,30 8,50
3. křižovatka ulic Osiková - Habrová 16:00 16:20 9,00 9,20
4. křižovatka ulic Ambrožova - Malešická 16:30 16:50 9,30 9,50
5. křižovatka ulic Rokycanova - Sabinova 17:10 17:30 10,10 10,30
6. křižovatka ulic U Rajské zahrady - Vlkova 17:40 18:00 10,40 11,00
7. křižovatka ulic Zvonařova - Škroupovo náměstí 18:10 18:30 11,10 11,30
8. křižovatka ulic Soběslavská - Hollarovo náměstí 18:40 19:00 11,40 12,00

svozové vozidlo

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318

Mobilní (zastávkový) sběr - každoročně je realizováno zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také o víkendech.

V rámci mobilního sběru jsou odebírány pouze níže uvedené odpady, stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci svozu odevzdat !

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
 • olej a tuk (kromě jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
 • léčiva
 • baterie a akumulátory

Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 236 004 221.

Nebezpečné odpady, stejně jako další vytříditelné druhy odpadu je zakázáno ukládat do nádob na směsný odpad, nebo dalších nádob určených na jiné než nebezpečné odpady. V případě odložení nebezpečných odpadů do těchto nádob hrozí občanům pokuta ve výši 50 000 Kč dle § 47 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Více informací zde.