Pod následujícími odkazy najdete prezentace nejvýznamnějších připravovaných investic městské části. Prezentace jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Každá akce je zpracována na dvou stranách A4 pro jednodušší tisk a distribuci. Přes omezený rozsah prezentace by se měla veřejnost dozvědět základní informace: jak záměr vypadá, kdy se předpokládá realizace, kolik to bude stát a jak daleko je radnice s jeho přípravou. Prezentace budou využity také při přípravě plánu investičních akcí nebo při strategickém plánování.