Kompetentní člen Rady MČ Praha 3:

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro územní rozvoj

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor územního rozvoje