Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Alexander Bellu, starosta

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro územní rozvoj

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor organizační