Zápisy pro školní rok 2017/2018 se ve školách zřízených MČ Praha 3 budou konat takto:

Typ školy

Termín

Zákonné předpisy

Základní školy

úterý 4. dubna 2017
a středa 5. dubna 2017

Zákon 561/2004  v platném znění (novelizace 178/2016 Sb.) § 36

Mateřské školy

úterý 2. května 2017

a středa 3. května 2017

Zákon 561/2004  v platném znění (novelizace 178/2016 Sb.) § 36

(Omlouváme se za chybný termín v listopadových Radničních novinách.)

Podrobnější informace naleznete na následujícím odkazu.