Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Jaroslava Suková, členka Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor pro výchovu a vzdělávání

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


ZÁPISY pro školní rok 2018-2019 v městské části Praha 3

do 1. tříd základních škol:

4. + 5. dubna 2018 (středa, čtvrtek)

do mateřské školy:

2. + 3. května 2018 (středa, čtvrtek)

Zápis do odloučeného pracoviště v Třebešíně se bude konat v budově MŠ nám. J. z Lobkovic.

Podrobnosti a kritéria pro přijetí dětí do MŠ a do 1. tříd ZŠ stanovuje ředitel dané školy a jsou k dispozici
na internetových stránkách škol zřízených MČ Praha 3.

Projednání rozpisů přímých výdajů
Termín projednání rozpisů přímých výdajů s předškolními zařízeními a školami je stanoven na 19. a 20. 3. 2018.

Školy zřízené MČ Praha 3


Odkazy: