Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Štěpán Štrébl, MPhil, místostarosta městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Bude určeno na nejbližším jednání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor školství


Termíny zápisů do 1. ročníku základních škol zřízených MČ Praha 3 pro školní rok 2019–2020:

3. + 4. dubna 2019 (středa, čtvrtek)

Vážení rodiče, sledujte prosím internetové stránky základních škol zřízených MČ Praha 3,
kde získáte podrobnější informace.


Termíny zápisů do mateřských škol zřízených MČ Praha 3 pro školní rok 2019–2020:

6. + 7. 5. 2019 (pondělí, úterý)

Vážení rodiče, sledujte prosím internetové stránky mateřských škol zřízených MČ Praha 3,
kde získáte podrobnější informace.

 


Školy zřízené MČ Praha 3


Odkazy: