Rámcový harmonogram přípravy jednotlivých bytových domů na prodej v rámci bytového fondu MČ Praha 3 schválený usnesením RMČ číslo 688 ze dne 26. 9. 2016

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ NA PRODEJ 

K.Ú. č. pop.   název ulice  bytů nebytů plocha (m2) orientační termín privatizace podpis smlouvy o dílo předání staveniště doba plnění poznámka
P a n e l o v é    d o m y                
Žižkov 2523 BUKOVÁ 16 12   630,86 2017 22.8.2016 29.8.2016 8 měsíců stavba dokončena 04/2017, zkolaudována 5.5.2017
Žižkov 2524 BUKOVÁ 18 12   636,86
Žižkov 2525 BUKOVÁ 20 12   631,72
Žižkov 2526 BUKOVÁ 22 12   645,1
Žižkov 2540 BUKOVÁ 24 12   633,86
Žižkov 272 ČESKOBRATRSKÁ 7 22   1 513,66 2018 1.11.2016 1.3.2017 9 měsíců stavba vč. odstranění nedodělků dokončena 11/2017, nyní probíhá příprava podkladů pro žádost o kolaudaci
Žižkov 274 ČESKOBRATRSKÁ 9 21   1 397,97
Žižkov 276 ČESKOBRATRSKÁ 11 30   1 924,73
Žižkov 279 ROKYCANOVA 18 48   2 829,95
Žižkov 278 SABINOVA 8 23   2 102,26
Žižkov 277 SABINOVA 10 23   1 529,92
      167   11298,49          
Žižkov 511 JESENIOVA 15 23   1 550,86 2018 31.8.2016 14.9.2016 10 měsíců stavba dokončena 06/2017, trojnásobná kolaudace dokončena 19.12.2017
Žižkov 431 JESENIOVA 17 23   1 550,80
Žižkov 519 JESENIOVA 19 28   1 726,34
Žižkov 518 JESENIOVA 23 29   2 354,58
Žižkov 508 JESENIOVA 25 22   1 909,78
      125   9092,36          
Žižkov 846 JESENIOVA 27 23   1 553,75 2018 9.8.2016 30.8.2016 11 měsíců stavba dokončena 06/2017, trojnásobná kolaudace stále v řešení - problém s kolaudací chodníků Jeseniova 31, 33, 35
Žižkov 909 JESENIOVA 29 23   1 540,37
Žižkov 1063 JESENIOVA 31 31   1 990,65
Žižkov 1045 JESENIOVA 33 29   1 990,65
Žižkov 1046 JESENIOVA 35 22   1 817,12
      128   8892,54          
Žižkov 446 JESENIOVA 37 23   1 551,39 2018 6.9.2016 16.9.2016 10 měsíců stavba dokončena 06/2017, trojnásobná kolaudace dokončena 9.12.2017
Žižkov 450 JESENIOVA 39 23   1 534,86
Žižkov 449 JESENIOVA 41 31   1 942,81
Žižkov 448 OSTROMEČSKÁ 3 29   2 273,27
Žižkov 395 OSTROMEČSKÁ 5 22   1 862,99
      128   9165,32          
Žižkov 436 OSTROMEČSKÁ 7 23 4 1 544,64 2019 předpoklad zahájení výběrového řízení 02/2018 10 měsíců  
Žižkov 437 OSTROMEČSKÁ 9 27 3 1 733,34  
Žižkov 410 ROHÁČOVA 46 21 5 1 394,96  
Žižkov 244 ROHÁČOVA 48 21 3 1 415,84  
      92 15 6088,78          
Žižkov 297 ROHÁČOVA 34 21 4 1 406,62 2019 předpoklad zahájení stavby 03/2018 11 měsíců 12/2017 zrušeno původní výběrové řízení, 01/2018 zahájeno nové výběrové řízení, předpoklad dokončení díla 01/2019
Žižkov 265 ROHÁČOVA 36 21 2 1 388,60
Žižkov 266 ROHÁČOVA 38 21 3 1 390,65
Žižkov 273 ROHÁČOVA 40 21 2 1 385,01
Žižkov 301 ROHÁČOVA 42 21 2 1 385,67
Žižkov 299 ROHÁČOVA 44 21 3 1 386,45
      126 16 8343          
Žižkov 294 ROHÁČOVA 30 21 2 1 418,29 2020 dokončuje se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, předpoklad zahájení výběrového řízení III. - IV.Q 2018 11 měsíců  
Žižkov 227 BLAHOSLAVOVA 2 21 5 1 415,99  
Žižkov 230 BLAHOSLAVOVA 4 21 3 1 359,36  
Žižkov 233 BLAHOSLAVOVA 6 21 3 1 368,88  
Žižkov 292 BLAHOSLAVOVA 8 21 4 1 368,66  
Žižkov 293 BLAHOSLAVOVA 10  27 4 1 662,27  
      132 21 8593,45          
Žižkov 383 ONDŘÍČKOVA 31 22 3 1 670,84 2019 dokončuje se projekt vč. vnitrobloku, předpoklad zahájení výběrového řízení II.Q.2018 10 měsíců  
Žižkov 384 ONDŘÍČKOVA 33 23 3 1 670,84  
Žižkov 385 ONDŘÍČKOVA 35 21 4 1 447,42  
Žižkov 391 ONDŘÍČKOVA 37 21 5 1 359,25  
      87 15 6148,35          
Žižkov 733 KUBELÍKOVA 60 32   2 098,77   zahájeny projekční práce 10 měsíců soudní spor MČ s majitelem objektu Bezovka!!!
Žižkov 725 KUBELÍKOVA 62 35   2 302,18
Žižkov 717 KUBELÍKOVA 64 35   2 239,99
Žižkov 703 KUBELÍKOVA 66 35   2 202,06
      137   8843          
Žižkov 15 TÁBORITSKÁ 22 30 2 1 356,95 2020 dokončuje se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, předpoklad zahájení výběrového řízení III. - IV.Q 2018 11 měsíců  
Žižkov 16 TÁBORITSKÁ 24 80 9 3 745,89  
Žižkov 17 TÁBORITSKÁ 26 77 5 3 802,00  

USNESENÍ Č. 688