RÁMCOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY JEDNOTLIVÝCH BYTOVÝCH DOMŮ NA PRODEJ       
V RÁMCI BYTOVÉHO FONDU MČ PRAHA 3              
                   
K.Ú. č. pop.   název ulice  bytů plocha (m2) orientační termín privatizace podpis smlouvy o dílo předání staveniště doba plnění poznámka
P a n e l o v é    d o m y              
Žižkov 2523 BUKOVÁ 16 12 630,86 2017 22.8.2016 29.8.2016 5 měsíců termín dokončení může být ovlivněn nevhodnými klimatickými podmínkami v zimním období, které mohou stavbu přerušit a posunout dokončení o 1 až 4 měsíce!
Žižkov 2524 BUKOVÁ 18 12 636,86
Žižkov 2525 BUKOVÁ 20 12 631,72
Žižkov 2526 BUKOVÁ 22 12 645,1
Žižkov 2540 BUKOVÁ 24 12 633,86
Žižkov 272 ČESKOBRATRSKÁ 7 22 1 513,66 2017 výběr.řízení je ve fázi rozhodnutí o vyloučení a výběru nejvh. nabídky. Vyloučeno 9 nabídek - Rada 12.9.2016. Za předpokladu odvolání a podání podnětu na ÚOHS, může být SOD podepsána a stavba zahájena až za 3 měsíce. 7 měsíců  
Žižkov 274 ČESKOBRATRSKÁ 9 21 1 397,97  
Žižkov 276 ČESKOBRATRSKÁ 11 30 1 924,73  
Žižkov 279 ROKYCANOVA 18 48 2 829,95  
Žižkov 278 SABINOVA 8 23 2 102,26  
Žižkov 277 SABINOVA 10 23 1 529,92  
Žižkov 511 JESENIOVA 15 23 1 550,86 2017 31.8.2016 14.9.2016 6 měsíců termín dokončení může být ovlivněn nevhodnými klimatickými podmínkami v zimním období, které mohou stavbu přerušit a posunout dokončení o 1 až 4 měsíce!
Žižkov 431 JESENIOVA 17 23 1 550,80
Žižkov 519 JESENIOVA 19 28 1 726,34
Žižkov 518 JESENIOVA 23 29 2 354,58
Žižkov 508 JESENIOVA 25 22 1 909,78
Žižkov 846 JESENIOVA 27 23 1 553,75 2017 9.8.2016 30.8.2016 6 měsíců termín dokončení může být ovlivněn nevhodnými klimatickými podmínkami v zimním období, které mohou stavbu přerušit a posunout dokončení o 1 až 4 měsíce!
Žižkov 909 JESENIOVA 29 23 1 540,37
Žižkov 1063 JESENIOVA 31 31 1 990,65
Žižkov 1045 JESENIOVA 33 29 1 990,65
Žižkov 1046 JESENIOVA 35 22 1 817,12
Žižkov 446 JESENIOVA 37 23 1 551,39 2017 6.9.2016 16.9.2016 6 měsíců termín dokončení může být ovlivněn nevhodnými klimatickými podmínkami v zimním období, které mohou stavbu přerušit a posunout dokončení o 1 až 4 měsíce!
Žižkov 450 JESENIOVA 39 23 1 534,86
Žižkov 449 JESENIOVA 41 31 1 942,81
Žižkov 448 OSTROMEČSKÁ 3 29 2 273,27
Žižkov 395 OSTROMEČSKÁ 5 22 1 862,99
Žižkov 436 OSTROMEČSKÁ 7 23 1 544,64 2018 předpoklad zahájení výběrového řízení 12/2016 - 01/2017 6 měsíců  
Žižkov 437 OSTROMEČSKÁ 9 27 1 733,34  
Žižkov 410 ROHÁČOVA 46 21 1 394,96  
Žižkov 244 ROHÁČOVA 48 21 1 415,84  
Žižkov 297 ROHÁČOVA 34 21 1 406,62 2018 výběrové řízení bude zahájeno 09/2016 - předpoklad dokončení výběrového řízení 05-06/2017, předpoklad zahájení realizace 07/2017 7 měsíců  
Žižkov 265 ROHÁČOVA 36 21 1 388,60  
Žižkov 266 ROHÁČOVA 38 21 1 390,65  
Žižkov 273 ROHÁČOVA 40 21 1 385,01  
Žižkov 301 ROHÁČOVA 42 21 1 385,67  
Žižkov 299 ROHÁČOVA 44 21 1 386,45  
Žižkov 294 ROHÁČOVA 30 21 1 418,29 2018 předpoklad zahájení výběrového řízení 12/2016 - 01/2017 6 měsíců  
Žižkov 227 BLAHOSLAVOVA 2 21 1 415,99  
Žižkov 230 BLAHOSLAVOVA 4 21 1 359,36  
Žižkov 233 BLAHOSLAVOVA 6 21 1 368,88  
Žižkov 292 BLAHOSLAVOVA 8 21 1 368,66  
Žižkov 293 BLAHOSLAVOVA 10  27 1 662,27  
Žižkov 383 ONDŘÍČKOVA 31 22 1 670,84 2018 pracuje se na projektové dokumetaci ke stavebnímu povolení 5 měsíců  
Žižkov 384 ONDŘÍČKOVA 33 23 1 670,84  
Žižkov 385 ONDŘÍČKOVA 35 21 1 447,42  
Žižkov 391 ONDŘÍČKOVA 37 21 1 359,25  
Žižkov 733 KUBELÍKOVA 60 32 2 098,77 2018            ?? zahájeny projekční práce 5 měsíců soudní spor MČ s majitelem objektu Bezovka
Žižkov 725 KUBELÍKOVA 62 35 2 302,18
Žižkov 717 KUBELÍKOVA 64 35 2 239,99
Žižkov 703 KUBELÍKOVA 66 35 2 202,06
Žižkov 15 TÁBORITSKÁ 22 30 1 356,95 2018 pracuje se na projektové dokumetaci ke stavebnímu povolení 7 měsíců  
Žižkov 16 TÁBORITSKÁ 24 80 3 745,89  
Žižkov 17 TÁBORITSKÁ 26 77 3 802,00

 

 

USNESENÍ Č. 688