Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 232 464

           galerie toyen - logo


infocentrum@praha3.cz                                          https://www.facebook.com/ICPraha3/

www.galerietoyen.cz                                                 https://www.facebook.com/GalerieToyen/

Otevírací doba pro veřejnost je pondělí a středa 9–19 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.


Aktuální program v Informačním centru Praha 3 a v galerri Toyen:

IC program - únor 2019 - plakát GT - únor 2019 - Viktoria Ban-Jiránková

Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3. „Městská část Praha 3 se dlouhodobě snaží o podporu umělecké komunity působící v této části, proto je součástí galerie i výstavní prostor, kterým chceme podpořit tvorbu umělců či akademických výtvarníků, kteří jsou spojení s naší městskou částí,“ uvedla starostka Vladislava Hujová.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ZŠ NA ROK 2017/2018

1)         Prevence zubního kazu s dentálními hygienistkami

Program probíhající ve spolupráci s UK Lékařskou fakultou – obor dentální hygienistka. Program je zaměřený na prevenci zubního kazu, zdravou výživu, osvojení si správné techniky čištění zubů – detekce zubního plaku + nácvik správné techniky čištění s dentální hygienistkou.

Program bude probíhat v Infocentru v dopoledních hodinách.

2)         Výtvarný ateliér v galerii Toyen s ak. mal. Věrou Krumphanzlovou

Informační centrum Praha 3 nabízí výtvarný ateliér pod vedením akademické malířky Věry Krumphanzlové (mimo jiné ilustrátorka dětských časopisů – Mateřídouška, Ohníček). Děti budou malovat přímo v Galerii Toyen, obklopeni výtvarným uměním. Detailní informace o programu vám sdělí pracovníci Infocentra.

3)         Vlastivědné procházky po Praze 3

Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.

1. trasa – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani,

pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly a přes Prokopovu ulici, došly na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.

2. trasa by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.

4)         Postbellum – Paměť národa – 4-hodinový komponovaný program pro 8. a 9. třídu – k hodinám dějepisu. Jedná se o zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ – workshop otevírá téma proměny české vesnice během kolektivizace. Cílem je seznámit děti líbivou interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní tématikou, výchova k toleranci a porozumění, rozvoj argumentačních a komunikačních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, prevence šikany, workshopy přispívají ke zlepšení klimatu ve třídách.

5)         Přírodovědecké přednášky 

a.         Povídání o lesní zvěři – šelmy

b.         Noční život pražských lesů

Nabízený program bude probíhat ve školním roce 2017/2018 v prostorách Informačního centra – v dopoledních hodinách.

Rádi byste doma chovali vlastního ježka? Informační centrum Praha 3 v rámci programu "Záchrana zvířátek" nabízí možnost fyzické adopce ježků. Více informací naleznete na: infocentrum@praha3.cz.

Podrobné kontakty naleznete zde.

Yurmikmik - pod poněkud tajemným názvem nám Ondřej Kopal představuje malby se zvláštním napětím

V Galerii Toyen probíhá výstava tohoto výtvarníka od 5. června. Na slavnostní vernisáži, která proběhla o den dříve, řekla úvodem starostka Vladislava Hujová: „Z obrazů Ondřeje Kopala na nás sálá inspirace a veselé barvy přímo zosobňují radost."

Odborný komentář potom připojil kurátor výstavy Richard Adam: „Ondřeje Kopala znám od doby jeho studia na Akademii výtvarných umění v Praze a mám ho navždy spojeného s motýly v maximálním zjednodušení, které se nepropadá do dekorace. Jen motýli na ploše, ale tak přesní, že jejich geometrie přeskakuje do rovin poezie. Viděl jsem je poprvé na klausurních pracích a dva z nich se mi později podařilo zakoupit pro Galerii Wannieck. Kromě toho o Ondřejovi vím, že vášnivě rád cestuje po světě a neméně vášnivě na svých několikaměsíčních studijních výletech i maluje. A to i plátna nemalých rozměrů.“ _DSC8953001

A na právě probíhající výstavě můžeme některá tato plátna spatřit. Kopal tvoří v cyklech a nový cyklus obrazů je inspirován jeho opakovaným pobytem v Austrálii. A odtud pochází i název jeho současné výstavy, je z jazyka původních obyvatel a Ondřejovi se velmi zalíbilo, aniž přišel na to, co přesně znamená. Na některých obrazech je zachycena přírodní pozoruhodnost západní Austrálie, konkrétně skalní útvar Wave Rock, který svým tvarem připomíná lámající se mořskou _DSC8959001vlnu, jakousi věčnou energii zakletou do žuly. V kombinaci s konkrétním druhem ovoce či zeleniny (ananas, kiwi, borůvka) vytváří malby zvláštní napětí. Ty jsou v neposlední řadě ovlivněné rozdílným způsobem zachycení stylizovaného přírodního útvaru a realisticky zobrazeného ovoce. Druhou polohu malby pak představují události nebo navštívená  místa, která Kopal v zásadě pojednává formou okamžitých deníkových záznamů.

Ondřej Kopal kombinuje různé přístupy k malbě a kresbě, od koloristických až po obkreslování _DSC8958001barevnou propiskou. Obraz staví z ploch, písma, znaku, jako by předstíral, že je mu jedno, co mu padne pod ruku, jen když vše poslouží konečnému cíli, formálně podřízenému nejvyšším zákonům kompozice. Kaligrafická linka nese senzuální vzkazy, komiksový styl příběhy a deskriptivní kresba a plošná malba racionální rámec. Informace obsažené v obrazech se dle momentálního zájmu autora chvíli množí do detailů a jindy nenaskočí vůbec, nechávaje za sebe svítit bílé, prázdné plochy "začátku". Zároveň nepřestává myslet na malbu a kresbu jako médium, u kresby zkoumá její popisnost a znakovost, u malby plošný nátěr a jeho výrazové možnosti.

V Toyen jsou k vidění autorovy práce z období posledních dvanácti let, inspirované jeho bohatými zážitky z cest, zásluhou kterých je Kopalova tvorba pestrá, nenudí, ba přímo inspiruje, jak v úvodu řekla starostka Hujová. Rozhodně si ji nenechte ujít.

                                                                                                                                                               Text: Jan Dvořák, foto: Radko Šťastný


Ondřej Kopal

Narodil se v roce 1974 v Liberci, studoval pražskou AVU v ateliéru Jiřího Davida a Stanislava Diviše (1996–2001), kterou dokončil v roce 2002 v ateliéru malba II pod vedením Vladimíra Skrepla. Poté každoročně absolvoval několikaměsíční pobyty v Egyptě, Venezuele a Indii, Austrálii a na Novém Zélandu, kterážto prostředí ho nemálo ovlivnila v jeho tvorbě. Na svém kontě má řadu společných i samostatných výstav.

Je zastoupen ve sbírkách Richard Adam Gallery (dříve Wannieck Gallery), Brno, Oblastní galerie Liberec, Galerie Klatovy – Klenová, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora a mnoha soukromých sbírkách.