Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 232 464

           galerie toyen - logo


infocentrum@praha3.cz                                          https://www.facebook.com/ICPraha3/

www.galerietoyen.cz                                                 https://www.facebook.com/GalerieToyen/

Otevírací doba pro veřejnost je pondělí a středa 9–19 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.


Aktuální program v Informačním centru Praha 3 a v galerri Toyen:

IC program - únor 2019 - plakát GT - únor 2019 - Viktoria Ban-Jiránková

Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3. „Městská část Praha 3 se dlouhodobě snaží o podporu umělecké komunity působící v této části, proto je součástí galerie i výstavní prostor, kterým chceme podpořit tvorbu umělců či akademických výtvarníků, kteří jsou spojení s naší městskou částí,“ uvedla starostka Vladislava Hujová.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ZŠ NA ROK 2017/2018

1)         Prevence zubního kazu s dentálními hygienistkami

Program probíhající ve spolupráci s UK Lékařskou fakultou – obor dentální hygienistka. Program je zaměřený na prevenci zubního kazu, zdravou výživu, osvojení si správné techniky čištění zubů – detekce zubního plaku + nácvik správné techniky čištění s dentální hygienistkou.

Program bude probíhat v Infocentru v dopoledních hodinách.

2)         Výtvarný ateliér v galerii Toyen s ak. mal. Věrou Krumphanzlovou

Informační centrum Praha 3 nabízí výtvarný ateliér pod vedením akademické malířky Věry Krumphanzlové (mimo jiné ilustrátorka dětských časopisů – Mateřídouška, Ohníček). Děti budou malovat přímo v Galerii Toyen, obklopeni výtvarným uměním. Detailní informace o programu vám sdělí pracovníci Infocentra.

3)         Vlastivědné procházky po Praze 3

Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.

1. trasa – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani,

pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly a přes Prokopovu ulici, došly na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.

2. trasa by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.

4)         Postbellum – Paměť národa – 4-hodinový komponovaný program pro 8. a 9. třídu – k hodinám dějepisu. Jedná se o zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ – workshop otevírá téma proměny české vesnice během kolektivizace. Cílem je seznámit děti líbivou interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní tématikou, výchova k toleranci a porozumění, rozvoj argumentačních a komunikačních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, prevence šikany, workshopy přispívají ke zlepšení klimatu ve třídách.

5)         Přírodovědecké přednášky 

a.         Povídání o lesní zvěři – šelmy

b.         Noční život pražských lesů

Nabízený program bude probíhat ve školním roce 2017/2018 v prostorách Informačního centra – v dopoledních hodinách.

Rádi byste doma chovali vlastního ježka? Informační centrum Praha 3 v rámci programu "Záchrana zvířátek" nabízí možnost fyzické adopce ježků. Více informací naleznete na: infocentrum@praha3.cz.

Podrobné kontakty naleznete zde.

Toyen, Ščigol, Kafka ‒ spojení na první pohled nesourodé

A přesto k němu došlo, byť jen imaginárně, v přeneseném smyslu slova. V Galerii Toyen byla slavnostní vernisáží 9. července zahájena Ščigolova výstava obrazového cyklu Deníky Franze Kafky.

Malíř Michail Ščigol žije v Čechách už téměř třicet let. Většinu času tvoří v Českém ráji, na Jičínsku, kde má svůj ateliér i bydlí. Desítky _DSC9671001výstav, stovky pláten, několik pozoruhodných obrazových cyklů, dvě monografie a neutuchající tvůrčí energie, to je stručná vizitka tohoto malíře.

Po hudebním úvodu přítomné přivítal místostarosta Tomáš Mikeska a poděkoval bývalé starostce Vladislavě Hujové za vybudování galerie Toyen, která se rychle dostává do povědomí kulturní veřejnosti. Vladislava Hujová pak ve svém vystoupení vyjádřila radost nad _DSC9637001skutečností, že zde vystavují umělci tak zvučných jmen jako je právě Michail Ščigol. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že se již brzy podaří pro tohoto umělce najít na Trojce odpovídající atelier.

To, že Michail Ščigol maluje v poslední době rád černou a bílou barvou, bylo možná už podvědomou přípravou na jeho poslední mimořádný počin. Nebarevná malba jen násobí celkový dojem z rozsáhlého cyklu obrazů. Stalo se už pravidlem, že Ščigol si k náročným obrazovým souborům vytváří svoji vlastní legendu, která mu pomáhá uchopit a lépe vyjádřit emoci, myšlenku, malířský pohled. 

Prozatím poslední obrazový cyklus o Franzi Kafkovi představil milovníkům umění sám autor při vernisáži slovy: "Nic z toho, co maluji, se Franzi Kafkovi nikdy nestalo, není to ilustrace jeho života. Je to jen malířská snaha zachytit jeho vnitřní trápení, která jsou ve své podstatě univerzální. Během práce jsem se s ním seznámil a jako "správnej" kamarád jsem na něj napráskal, co se dalo. A  Kafka se stal prostřednictvím mých obrazů Žižkovanem."

 

O své inspiraci k tvorbě tohoto cyklu říká Michail Ščigol v rozhovoru s Vladimírem Burjánkem toto: "Poprvé jsem se s Kafkou setkal ještě v Kyjevě. Jako vášnivý třináctiletý čtenář jsem chodil k sousedům a půjčoval si z jejich bohaté knihovny knížky. Najednou tam byl i Kafka, přeložený krásně do ruštiny. Sáhl jsem po něm, nepochopil jsem tehdy vůbec nic. Zdál se mi moc tajuplný až mysteriózní. Jako mladého kluka mě spíše zasáhlo erotické téma v jeho podání._DSC9650001

Podruhé jsem ho četl, když mi bylo pětadvacet, kdy mi byl velmi blízký. Především jeho úžasné téma vzdoru proti moci, což bylo v té době důležité i pro nás. Přestože nemá žádnou naději, jak to popisuje v Zámku, nevzdává se, zkouší to. Třetí setkání s Kafkou bylo už v Čechách, to už jsem tady žil přes dvacet let. Když jsem šel do Čech, věděl jsem, že je to země velikých spisovatelů Haška a Kafky. Náhodou jsem si před dvěma roky koupil knížku Deníky Franze Kafky. To už nebylo seznámení s tvorbou, ale poznávání Kafky samotného. Dost mě to vzalo, řada pocitů mi byla opět blízká, rozuměl jsem jim. Rozjímání o osudu, o touze nechat práci a dělat něco jiného, psát. Stal se v té době mým novým kamarádem.

_DSC9667001Prohlížel jsem i fotografie, archivy a najednou jsem tam našel jeho kresby. Ty mají podobnou expresivní sílu jako kresby Muncha. A tehdy jsem si řekl, že zkusím něco ke Kafkovi nakreslit. Udělal jsem asi čtyřicet skic a to už se schylovalo k začátku. Z původních skic jsem vybral osm, pak další. Za půl roku jsem udělal čtyřiadvacet obrázků, ale ještě další Kafkovi dlužím. Mám na ně připravená plátna. Vytvořil jsem si mýtus, že Franz je můj kamarád. Každodenně mi svěřuje svá trápení, prožívám s ním jeho nadšení a já to najednou chtěl a musel vizualizovat. Ten počet obrazů vyšel z mé snahy malbou říct úplně všechno. On už mi k tomu víc neřekne, ani nenakreslí._DSC9630001

Postupně jsem přišel na to, že barva mi teď vadí. Má neuvěřitelnou možnost emočně klamat. Já se snažím v poslední době dosáhnout maximální upřímnosti. Když přišlo tohle téma, neviděl jsem důvod, proč použít barvu. Dokonce si myslím, že tohle nebarevné provedení odpovídá i jazyku, kterým Kafka psal."

 

Ščigolův Franz Kafka měl svoji premiéru na výstavě v Kyjevě, v Galerii 36. Důvod, proč právě tam byl ten, že v Kyjevě se autor s Kafkou vlastně seznámil a četl ho poprvé. Dodnes je zájem o Kafku na Ukrajině i v Rusku obrovský, asi nesrovnatelný s Českem, kde běžného čtenáře už tolik nezajímá, míní malíř. První předvedení Deníků bylo velmi úspěšné. 

Michail Ščigol v galerii Toyen, vedle současného komorního provedení, představil nadšeným divákům i plátna rozměrnější, kterými svůj cyklus postupně doplnil. Celý projekt tak dostal výraznější podobu a je vidět, že Kafka Ščigola opravdu niterně oslovil a jejich přátelství se jeví takřka osudové.

                                                                                                                                                       Text: Jan Dvořák, foto: Radko Šťastný

 

 

Michail Ščigol – malíř a architekt
Michail Ščigol se narodil 26. srpna 1945 v Čeljabinsku v Ruské federaci ukrajinským rodičům. Vystudoval Kyjevskou Národní univerzitu stavebnictví a architektury a nástavbu urbanistiky Vysoké školy architektury v Moskvě. Už v té době se soustavně věnuje architektuře, sochařství a malbě.
Od roku 1969 pořádá samostatné výstavy a prezentuje své umění v mnoha zemích: Ukrajina, Československo, Česká republika, Německo, Slovenská republika, USA, Rakousko, Itálie, Belgie na mnoha samostatných výstavách, nejdůležitější z nich jsou např. sídlo Evropského parlamentu v Bruselu 2008, muzeum Andy Warhola 1991, 2005, parlament České republiky 2004, muzeum Moderního umění Ukrajiny v Kyjevě 2011, Art-centr Oděsa 2011, katedrála sv. Vita v Praze 2011.
V roce 1970 se stává členem Svazu architektů Ukrajiny. V roce 1993 je přijat do Unie výtvarných umělců ČR a je členem International Association of Art UNESCO.
Na jaře roku 1990 přijíždí do Československa, kde se sbližuje s významnými českými umělci – malíři Vladimírem Komárkem, Karlem Valtrem a sochařem Viktorem Konečným. Jeho první výstava v Československu se uskutečnila v muzeu města Železnice v létě 1990. V roce 1999 mu bylo uděleno české státní občanství.
Od roku 1988 se umělec věnuje výhradně malbě. Tvoří rozsáhlé cykly: Velká třešňová loupež (1990–1995), Noci v Železnici (1990–2006), Tristan a Isolda (1993), Ateliér z černobílého soukromí (1995–2011), Skicák strýčka Tea (1997), Jsem Tančící dům (1997–2000), Biblické náměty (1991–2001), Povodňová zátiší (1998–2003), Se Šporkem a Braunem (1999–2003), A. V. E. Valdštejn (1999–2005), Jen krátká návštěva potěší (2003–2005), Kalvárie XX století (2009), Křižová cesta pro kostel sv. Bartoloměje (obec Brada 2010), Deníky Franze Kafky (2013) a další. Pro jeho malované příběhy jsou typické nadsázka, prvky grotesky a jemná sebeironie.
Michail Ščigol patří k výrazným osobnostem současné české výtvarné scény. Ve svém díle vychází z evropského expresionismu. Spojuje zde moderní umění západu s byzantskou kulturou východních Slovanů.
Malíř je držitelem cen Oskar za lidskost – Česka republika (1997) a Ceny Andy Warhola 2007 (Slovenská republika).