Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 232 464

           galerie toyen - logo


infocentrum@praha3.cz                                          https://www.facebook.com/ICPraha3/

www.galerietoyen.cz                                                 https://www.facebook.com/GalerieToyen/

Otevírací doba pro veřejnost je pondělí a středa 9–19 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.


Aktuální program v Informačním centru Praha 3 a v galerri Toyen:

IC program - únor 2019 - plakát GT - únor 2019 - Viktoria Ban-Jiránková

Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3. „Městská část Praha 3 se dlouhodobě snaží o podporu umělecké komunity působící v této části, proto je součástí galerie i výstavní prostor, kterým chceme podpořit tvorbu umělců či akademických výtvarníků, kteří jsou spojení s naší městskou částí,“ uvedla starostka Vladislava Hujová.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ZŠ NA ROK 2017/2018

1)         Prevence zubního kazu s dentálními hygienistkami

Program probíhající ve spolupráci s UK Lékařskou fakultou – obor dentální hygienistka. Program je zaměřený na prevenci zubního kazu, zdravou výživu, osvojení si správné techniky čištění zubů – detekce zubního plaku + nácvik správné techniky čištění s dentální hygienistkou.

Program bude probíhat v Infocentru v dopoledních hodinách.

2)         Výtvarný ateliér v galerii Toyen s ak. mal. Věrou Krumphanzlovou

Informační centrum Praha 3 nabízí výtvarný ateliér pod vedením akademické malířky Věry Krumphanzlové (mimo jiné ilustrátorka dětských časopisů – Mateřídouška, Ohníček). Děti budou malovat přímo v Galerii Toyen, obklopeni výtvarným uměním. Detailní informace o programu vám sdělí pracovníci Infocentra.

3)         Vlastivědné procházky po Praze 3

Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.

1. trasa – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani,

pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly a přes Prokopovu ulici, došly na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.

2. trasa by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.

4)         Postbellum – Paměť národa – 4-hodinový komponovaný program pro 8. a 9. třídu – k hodinám dějepisu. Jedná se o zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ – workshop otevírá téma proměny české vesnice během kolektivizace. Cílem je seznámit děti líbivou interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní tématikou, výchova k toleranci a porozumění, rozvoj argumentačních a komunikačních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, prevence šikany, workshopy přispívají ke zlepšení klimatu ve třídách.

5)         Přírodovědecké přednášky 

a.         Povídání o lesní zvěři – šelmy

b.         Noční život pražských lesů

Nabízený program bude probíhat ve školním roce 2017/2018 v prostorách Informačního centra – v dopoledních hodinách.

Rádi byste doma chovali vlastního ježka? Informační centrum Praha 3 v rámci programu "Záchrana zvířátek" nabízí možnost fyzické adopce ježků. Více informací naleznete na: infocentrum@praha3.cz.

Podrobné kontakty naleznete zde.

Měl jsem krásný život, dělal jsem, co jsem chtěl

Nestora našeho současného herectví, charismatického Stanislava Zindulku, přivítal Martin Severa  v Galerii Toyen v informačním centru 18. dubna. V předtočené upoutávce spolu vedli krátký hovor o vztahu k Žižkovu, který Stanislav Zindulka zakončil slovy: Těším se na vás!

Zaplněný sál galerie přivítal herce bouřlivým potleskem a hned po něm následovaly úvodní otázky Martina Severy. Přítomní se dočkali zasvěcených a vtipných odpovědí, které navodily příjemnou atmosféru večera.

Stanislav Zindulka, který oslaví počátkem května již 86 let, se potom rozpovídal o svých hereckých začátcích v rodné Jilemnici, kde už jako dítě vystupoval v Prodané nevěstě, nastudované tamními ochotníky v roce 1937 v atmosféře, která českému živlu nebyla příznivě nakloněna.

Poutavé vyprávění se potom zaměřilo na studentská léta na pražské DAMU, v němž Stanislav Zindulka vzpomínal nejen na své spolužáky, ale ocenil především tehdejší profesory, mezi které patřili Vlasta Fabiánová, Stanislav Neumann, Bohumil Záhorský či František Smolík. „Byli to úžasní lidé, kteří dělali skvěle svoji práci, čišela z nich vášeň a zaujetí, to se dnes už málo vidí, řekl._DSC8045001

Jako velmi zajímavou a poučnou označil i životní etapu, kterou strávil v angažmá v Divadle bratří Mrštíků v Brně. Kraj jižní Moravy s vinnými sklípky mu doslova učaroval. Více než na krajinu vzpomínal však na lidi, se kterými se zde potkal, ať už to byli básníci Skácel, Mikulášek nebo Ludvík Kundera, ale také jeho studenti, mezi které patřili například Oldřich Kaiser, Libuše Šafránková či Dagmar Veškrnová. Už tenkrát jsem s nimi měl výborný vztah a trvá to dodnes, myslím,hodnotil atmosféru ve škole, která však byla přetržena jeho nedobrovolným odchodem.

_DSC8041001Stanislav Zindulka se také rozhovořil o svých filmových rolích, vyzdvihl zejména spolupráci s režisérem Karlem Kachyňou na seriálu Vlak dětství a naděje nebo práci na filmu Odcházení, který režíroval Václav Havel. Normálně si na prázdniny žádnou práci neberu, abych si po celoročním nabitém programu odpočinul. V tomto případě jsem udělal výjimku a vůbec toho nelituji. Natáčení v České Skalici bylo ohromné, byla tam nádherná atmosféra a lidi si tam vzájemně naslouchali._DSC8046001

Stanislav Zindulka žije na Žižkově od roku 1989, kdy vyměnil Brno za Prahu a tamní byt za byt v Baranově ulici. A proč si vybral právě toto místo - nedaleko, v Jičínské, bydlel jeho celoživotní přítel a kamarád Vlastimil Brodský. Osobní vzpomínka na něj, o kterou se s posluchači podělil, byla obzvláště dojemná a plná lidského porozumění.

Vtipné vyprávění nebralo konce, takže na obvyklé dotazy už nezbyl čas. Milý host na rozloučenou pozval diváky na představení, ve kterých v současnosti vystupuje, jmenovitě zmínil Divadlo v Řeznické a hru Benjamina Kurase Vražedný pátek, kde hraje pod režijním vedením svého syna Jakuba.

Pak už se jen rozloučil a než ho nadšené publikum odměnilo dlouhotrvajícím potleskem, řekl: Měl jsem krásný život, dělal jsem co chtěl. A k tomu mám už 59 let skvělou ženu, která mi v tom pomáhala.

                                                                                                                                                        text: Jan Dvořák, foto: Radko Šťastný


Stanislav Zindulka se narodil  5. května 1932 v Jilemnici. K herectví ho přivedli jeho rodiče, kteří byli zapálenými ochotníky, na divadelních prknech stál poprvé už ve svých pěti letech. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že od této chvíle jde až do dneška z role do role.
Po absolutoriu na pražské DAMU hrál dvanáct sezon v divadle v Hradci Králové, poté byl dvacet dva let ve stálém angažmá v brněnském Divadle bratří Mrštíků a současně dlouhá léta spolupracoval i s loutkovým divadlem Radost. Vedle herectví se v Brně věnoval také pedagogické činnosti. Na zdejší konzervatoři učil od roku 1968 do roku 1975, kdy musel z politických důvodů ze školy odejít. Kvůli špatnému kádrovému profilu nemohl dlouhou dobu vystupovat ani na pražských divadelních scénách. To se změnilo v roce 1989.
Ve svých sedmapadesáti letech se rozhodl začít nanovo a z Brna odešel do Městských divadel pražských, na jejichž scénách odehrál pět sezon. Od roku 1994 je členem pražského Činoherního klubu. Tím si vlastně splnil i jedno ze svých tajných přání z mládí, kdy do „Činoheráku" často jezdíval obdivovat herecké výkony svých kolegů.
Filmový či televizní diváci si ho vybaví především jako velkého herce malých rolí. V polovině osmdesátých let jej proslavila role „srágorky" Josefa Pumplně v seriálu Vlak dětství a naděje. V roce 2001 získal dokonce Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli za ztvárnění své zatím druhé životní role - Edy v Babím létě. Často hraje v pohádkách (například Anděl Páně, Kouzelný měšec, Policejní pohádky strážmistra Zahrádky, O zakletém hadovi aj.), ale objevil se mimo jiné také ve snímcích Hanele, Báječná léta pod psa, Bumerang, Stůj, nebo se netrefím, Pasáž, Učitel tance, Andělské oči, Tichá bolest či Smrt krásných srnců i v dalších seriálech. Popularitu hlavně mezi nejmenšími diváky mu přinesla i role kouzelného dědy neposedy v Kouzelné školce.

 

Fotogalerie