Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice)
Tel. kontakt: +420 222 232 464

           galerie toyen - logo

Aktuální program informačního centra a Galerii Toyen naleznete ZDE

Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3. „Městská část Praha 3 se dlouhodobě snaží o podporu umělecké komunity působící v této části, proto je součástí galerie i výstavní prostor, kterým chceme podpořit tvorbu umělců či akademických výtvarníků, kteří jsou spojení s naší městskou částí,“ uvedla starostka Vladislava Hujová.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

Otevírací doba pro veřejnost je pondělí a středa 919 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.


Vánoční provoz: V období od 27. do 29. prosince bude Informační centrum z důvodu inventury zavřené.


www.galerietoyen.cz                                                 https://www.facebook.com/GalerieToyen/

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ZŠ NA ROK 2017/2018

1)         Prevence zubního kazu s dentálními hygienistkami

Program probíhající ve spolupráci s UK Lékařskou fakultou – obor dentální hygienistka. Program je zaměřený na prevenci zubního kazu, zdravou výživu, osvojení si správné techniky čištění zubů – detekce zubního plaku + nácvik správné techniky čištění s dentální hygienistkou.

Program bude probíhat v Infocentru v dopoledních hodinách.

2)         Výtvarný ateliér v galerii Toyen s ak. mal. Věrou Krumphanzlovou

Výtvarný ateliér nabízí spojení hudby a malování – pod vedením akademické malířky Věry Krumphanzlové (mimo jiné ilustrátorka dětských časopisů – Mateřídouška, Ohníček). Děti budou malovat přímo v Galerii Toyen, obklopeni výtvarným uměním a hudbou – pouštíme Antonína Dvořáka. Děti malují na plátno akrylovými barvami. Z nejlepších prací bychom v roce 2017/2018 udělali malou výstavu v prostorách Informačního centra.

3)         Vlastivědné procházky po Praze 3

Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.

1. trasa – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani,

pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly a přes Prokopovu ulici, došly na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.

2. trasa by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.

4)         Postbellum – Paměť národa – 4-hodinový komponovaný program pro 8. a 9. třídu – k hodinám dějepisu. Jedná se o zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ – workshop otevírá téma proměny české vesnice během kolektivizace. Cílem je seznámit děti líbivou interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní tématikou, výchova k toleranci a porozumění, rozvoj argumentačních a komunikačních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, prevence šikany, workshopy přispívají ke zlepšení klimatu ve třídách.

5)         Přírodovědecké přednášky – úterky

a.         Povídání o lesní zvěři – šelmy

b.         Noční život pražských lesů

c.         Záchrana zvířátek – adopce ježků

Nabízený program bude probíhat ve školním roce 2017/2018 v prostorách Informačního centra – v dopoledních hodinách.

infocentrum@praha3.cz                                             https://www.facebook.com/ICPraha3/

Podrobné kontakty naleznete zde.

IC program leden 2018

GT prosinec 2017 - Velíšek

Kováříkovy "Buržoazní náměty" v Toyen

Galerie Toyen představuje od 2. října nepřehlédnutelnou osobnost současné české grafiky, Vojtěcha Kováříka.

Kovářík, rodák z Kolína (*1976) je tvůrcem monumentálních tisků, má bohaté výstavní zkušenosti, je zastoupen v mnoha sbírkách a nositelem řady prestižních ocenění, jako Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2008 či několikanásobného čestného uznání v základní kategorii v soutěži Grafika roku. Je to autor s jasným výtvarným názorem a rukopisem, který se od svých studentských let na FaVU v Brně vyprofiloval do osobité a nezaměnitelné polohy. _DSC3580

V Toyen vystavuje linoryty z let 2015 až 2017, které upoutají diváka nejen formátem, ale zejména soustředěnou precizní prací, kdy obraz Kovářík buduje bodovým odkrýváním plochy, hrou světla a IMG_0011stínu, přičemž vychází z fotografických předloh. Sám si nafotí motiv, případně v počítači upraví objekty, které pak zvěční do linorytu a předkládá tak divákovi kromě neotřelého vizuálního zážitku i nepřeberné možnosti pohledů, jak výtvarné dílo vnímat.

Obsahově se věnuje prostým, neokázalým a stále přítomným tématům. Ve svých tiscích odráží realitu, kterou každodenně prožívá a hloubku prostoru mistrně přenáší do dvojrozměrné dimenze IMG_0051tisku evokujícího klasický novinový rastr. Zobrazuje skutečnost jako je zemědělská a industriální krajina rodného Polabí, pohledy do opuštěných interiérů skladů, garáží či sakrálních staveb spolu s motivy zátiší či akty, obraz fragmentuje jakoby principem autotypických sítí a nabádá nás tak k zamyšlení nad tím, jak důležitý je správný odstup při vnímání okolního světa.

V tomto duchu předkládá Kovářík v Toyen i výběr z "Buržoazních námětů" svých nových velkoformátových linorytů, které na vernisáži s nadsázkou komentoval slovy: "Náměty jsou sice buržoazní, ale sama tvorba je spíše proletářská".

 

                                                                                                                                                                                                  Jan Dvořák

                                                                                                                                                           Foto: Radko Šťastný, Pavel Šmída