Milešovská 846/1, Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice). tel.: +420 222 232 464

           galerie toyen - logo


infocentrum@praha3.cz                                          https://www.facebook.com/ICPraha3/

www.galerietoyen.cz                                                 https://www.facebook.com/GalerieToyen/

Otevírací doba pro veřejnost je pondělí a středa 9–19 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 916 hodin.


Aktuální program v Informačním centru Praha 3 a v galerri Toyen:

IC program - únor 2019 - plakát GT - únor 2019 - Viktoria Ban-Jiránková

Informační centrum Praha 3 otevřelo počátkem února 2017 novou Galerii Toyen. Každý měsíc zde prezentuje dílo jednoho významného výtvarníka, který má vztah k Praze 3. „Městská část Praha 3 se dlouhodobě snaží o podporu umělecké komunity působící v této části, proto je součástí galerie i výstavní prostor, kterým chceme podpořit tvorbu umělců či akademických výtvarníků, kteří jsou spojení s naší městskou částí,“ uvedla starostka Vladislava Hujová.

V Galerii Toyen jste již mohli vidět výstavy akademických umělců Oldřicha Kulhánka, Jarmily Kalašové, Dimitrije Kadrnožky, Jiřího Šuhájka, Josefa Achrera či Jana Tichého.

V Informačním centru Praha 3 jsme pro Vás ve spolupráci s Archivem výtvarného umění otevřeli MINI KNIHOVNU VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ. Návštěvníci Infocentra mohou využít knihovnu, poseděl, prolistovat a přečíst zajímavé knihy.

Od září připravujeme opět bohatý doprovodný program, včetně pokračování oblíbeného cyklu vlastivědných procházek po Žižkově, kinoprojekcí, cestovatelských přednášek, a těšit se můžete na cyklus moderovaných rozhovorů s významnými osobnostmi Prahy 3.

Každý čtvrtek od 10 do 14 hodin je k dispozici Ombudsman pro seniory, který poskytuje seniorům Prahy 3 poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních situacích.

PROJEKTY PRO ZŠ NA ROK 2017/2018

1)         Prevence zubního kazu s dentálními hygienistkami

Program probíhající ve spolupráci s UK Lékařskou fakultou – obor dentální hygienistka. Program je zaměřený na prevenci zubního kazu, zdravou výživu, osvojení si správné techniky čištění zubů – detekce zubního plaku + nácvik správné techniky čištění s dentální hygienistkou.

Program bude probíhat v Infocentru v dopoledních hodinách.

2)         Výtvarný ateliér v galerii Toyen s ak. mal. Věrou Krumphanzlovou

Informační centrum Praha 3 nabízí výtvarný ateliér pod vedením akademické malířky Věry Krumphanzlové (mimo jiné ilustrátorka dětských časopisů – Mateřídouška, Ohníček). Děti budou malovat přímo v Galerii Toyen, obklopeni výtvarným uměním. Detailní informace o programu vám sdělí pracovníci Infocentra.

3)         Vlastivědné procházky po Praze 3

Ve spolupráci s kunsthistoričkou Vlaďkou Holzapfelovou nabízíme školákům vlastivědnou procházku po významných místech Prahy 3.

1. trasa – procházka po Parukářce, odkud jsou všechny památky jako na dlani,

pohovořilo by se o památkách, které jsou viditelné z vrchu sv. Kříže. Poté by se děti přesunuly a přes Prokopovu ulici, došly na radnici Prahy 3, kde by byla zajištěna prohlídka.

2. trasa by vedla od Informačního centra, odkud bychom se přemístili do kostela NSP a dále k Žižkovské věži, k radnici, kde by byla zajištěna prohlídka.

4)         Postbellum – Paměť národa – 4-hodinový komponovaný program pro 8. a 9. třídu – k hodinám dějepisu. Jedná se o zážitkový workshop „Den, kdy se mlčelo“ – workshop otevírá téma proměny české vesnice během kolektivizace. Cílem je seznámit děti líbivou interaktivní formou s historickými reáliemi a lidskoprávní tématikou, výchova k toleranci a porozumění, rozvoj argumentačních a komunikačních dovedností, rozvíjet kritické myšlení, prevence šikany, workshopy přispívají ke zlepšení klimatu ve třídách.

5)         Přírodovědecké přednášky 

a.         Povídání o lesní zvěři – šelmy

b.         Noční život pražských lesů

Nabízený program bude probíhat ve školním roce 2017/2018 v prostorách Informačního centra – v dopoledních hodinách.

Rádi byste doma chovali vlastního ježka? Informační centrum Praha 3 v rámci programu "Záchrana zvířátek" nabízí možnost fyzické adopce ježků. Více informací naleznete na: infocentrum@praha3.cz.

Podrobné kontakty naleznete zde.

Do kosmu Bohunky Waageové můžete vstoupit prostřednictvím Galerie Toyen

Třetího dubna se slavnostní vernisáží otevřela výstava malířky a grafičky Bohunky Waageové s názvem V kosmu a na náměstí krále Jiřího, která v letošním roce slaví své životní jubileum. Výstavu slovem i písní zahájili její přátelé Olga Szymanská a Jan Vodňanský.

Pro autorčinu vznětlivost a citlivost prostředí rodného Ústí nad Labem nestačilo. Proto přišlo studium na Střední odborné škole výtvarné na _DSC7828001 Žižkově a Praha se společenským a kulturním děním. S duchovní podporou manžela a díky vlastní invenci a touze se Bohunka začala naplno věnovat své tvorbě. Po položení těchto základů začala vytvářet stavbu svého díla. Zájem o dějiny, literaturu, filozofii a různé nauky upevnila do pilíře symboliky a smyslovosti, sílu porozumění a víry do pilíře imprese a citlivosti. Na sloupoví otázek po smyslu umění nalézala odpovědi při studijních cestách za historií, výtvarnými slohy, díly uměleckých vzorů, a to po celé Evropě. Poté v tichu pražského ateliéru objevovala vlastní témata, formy, výrazy, které vyklenula do architektury, charakteristické jejím nezaměnitelným stylem.

_DSC7841001„Mám ráda naší zemi a také lidi, kteří v ní žijí a proto mě zajímá vše, co se odvíjí v životě člověka, jeho vztahy k přírodě, druhému pohlaví i ke kosmu. Snažím se, aby si člověk při pohledu na má díla odnesl hřejivý pocit radosti a souznění,“ řekla Bohunka Waageová

Grafika a obrazy Bohunky Waageové jsou charakteristické svým imaginativním estetickým myšlením, abstraktní víření barvy a světla bere do zajetí akt a naopak, autorka pracuje buď s celistvou figurou aktu, nebo s detailem, s torzem figury, atd. Akt není symbolem erotického pocitu jednotlivé bytosti, nýbrž vyjadřuje myšlenku splynutí vášně a věčnosti, něčeho, co nemá začátek ani konec.

Nezaměnitelné grafiky přinesly jejich autorce členství ve SČUG Hollar, její ilustrace poetických a prozaických knih nejedno prestižní ocenění. _DSC7813001

„Schopnost vcítění se do dramatických dějů spoluúčast na filmové tvorbě. Vedle grafik paralelně vznikající obrazy znamenaly mnohé samostatné a skupinové výstavy doma i v Evropě. Malířka, silně ovlivněna linkou – linií, s hlubokým smyslem pro detail u tematických cyklů a vazbou na konkrétní znaky a symboly ve volných barevných plochách svých obrazů dosahuje podmanivé moci a kouzla. Touha vyjadřovat se k minulosti i přítomnosti, a to s velmi jemnou laskavostí a nadhledem, dává jejímu dílu sílu hloubky a imaginace. Schopností svých vhledů v tvorbě je velice inspirativní a zároveň mnohým ukazuje cestu ke světlu,“ řekla na vernisáži Olga Szymanská.

                                                                                                                                                         Text: Jan Dvořák, foto: Radko Šťastný

 


Bohunka Waageová

Malířka a grafička.

Narozena 29. 5. 1948 v Ústí nad Labem.

Střední odborná škola výtvarná 1963-1967, členka Sdružení českých umělců a grafiků Hollar

Ocenění:

1995 - cena Masarykovy akademie umění

1997 - cena Franze Kafky

 

Fotogalerie