Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: MgA. Ivan Holeček, místostarosta

Kompetentní komise RMČ: Komise pro vedlejší hospodářskou činnost

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor ekonomický