"Všechno je všechno" v květnu v Galerii pod radnicí

galerie pod radnicí - rydl 05/2017V Galerii pod radnicí je od 4. května výstava fotografií s názvem „všechno je všechno“. Jejím autorem je Pavel Rydl, profesionální fotograf, žijící a pracující v Praze 3. Vystaveny budou fotografie vytvořené v rámci několika cyklů během posledních let. Název výstavy vyjadřuje obecný postoj autora ke světu a zároveň princip, který všechny obrazy spojuje: Jakýkoliv detail je součástí našeho jediného světa, celý svět je vnímán jako jeden organizmus, podléhající jednotným zákonitostem. Mezi mikrosvětem a makrosvětem nalézáme mnoho podobností vztahových i vizuálních.

Vystavené fotografie byly tvořeny jako závěsné obrazy do interiéru. Obecně zažitý dokumentaristický přístup k fotografii předpokládá, vyžaduje, zdůrazňuje a zkoumá autenticitu a objektivitu zobrazeného. Ve výtvarném pojetí oceňujeme vztahy výtvarné, vnímáme významové analogie. „Fotografie na stěně musí mít jistou dávku tajemství, aby se velmi brzy neomrzela. Nechává divákovi velký prostor pro přemýšlení, promítnutí vlastních zkušeností. Stejně jako hudba,“ říká Pavel Rydl. Výstava potrvá do 31. 5. 2017