Ondřej Jerman: Mýtus a logos

Ve středu 1. března byla za účasti zástupce starostky městské části Alexandera Bellu v Galerii pod radnicí na Havlíčkově náměstí 9 slavnostně zahájena výstava Ondřeje Jermana s názvem Mýtus a logos. Výstavu je možné zhlédnout zdarma v pracovní době Úřadu MČ až do 29. března.

ondřej_jerman_výstavaAutor nabízí průřez ze své poslední tvorby, která reflektuje jeho zájem o filosofii, kterou na pražské fakultě také vystudoval. V tomto kontextu je třeba vnímat i název výstavy: Mýtus a logos. Akryly na plátně nás vrací do časů dávno minulých, hlásí se ale i ke kritickému myšlení. První aspekt vyjadřují obrazy z cyklu Theogonia, které aktualizují odkaz řeckého básníka Hésioda, tématizují ale i mytologické časy jako takové, ať už jde o fenomén věčného návratu téhož, hrdinství, nebo život ve společenství bohů.

Logos pak reprezentují plátna série Fragmenty milostného diskurzu, zřetelně inspirovaná stejnojmennou knihou filosofa a sémiotika Rolanda Barthese. Ten říká: „Milostný diskurz se nachází v krajní osamělosti. Tímto diskurzem hovoří tisíce osob, nikdo jej však již nezastává“. Pokud je láska v moderní společnosti do značné míry tabu, měli bychom hledat jazyk, jakým o ní hovořit. Tato témata přitom podle Jermana zůstávají přirozenou součástí života. I proto odkazuje ke každodennosti obrazy expresivně laděných krajin, výjimečně všedních situací.

Autor přitom nežádá málo ani od diváka: ten musí uzávorkovat okolní svět, aby se stal součástí nezřejmých souvislostí malby.

Fotogalerie