Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: MgA. Ivan Holeček, místostarosta

Kompetentní výbory ZMČ: Výbor finanční

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor ekonomický, Odbor technické správy, majetku a investic