Kompetentní člen Rady MČ Praha:

Kompetentní komise RMČ: Komise pro informatiku a web

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor informatiky, Odbor vnějších vztahů a komunikace