Kompetentní člen Rady MČ Praha: Mgr. Alexander Bellu, starosta

Kompetentní komise RMČ: Komise pro informatiku a web

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor informatiky, Odbor vnějších vztahů a komunikace