Kompetentní člen Rady MČ Praha: Ing. Mojmír Mikuláš, radní

Kompetentní komise RMČ: Komise pro vedlejší hospodářskou činnost

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor bytú a nebytových prostor