Kompetentní člen Rady MČ Praha: Mgr. Lucie Vítkovská, místostarostka

Kompetentní komise RMČ: Komise pro vedlejší hospodářskou činnost

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor bytú a nebytových prostor