• Restart
    30.11.2015

    Projekt Městské části Praha 3 RESTART: podpora znevýhodněných osob na trhu práce žijících na území MČ Praha 3 formou získávání kompetencí, dovedností a kvalifikovaného pracovního uplatnění. Projek... Celý článek

  • Návrat do práce
    16.05.2012

    Projekt Městské části Praha 3 Projekt byl realizován v období od února 2010 do ledna 2012 z prostředků Operačního programu Praha – Adaptabilita ve výši 5 875 862,- Kč. Aktivity proj... Celý článek