Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: RNDr. Jan Materna, Ph.D., místostarosta

Kompetentní výbor ZMČ: Výbor finanční

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor ekonomický