Kompetentní člen Rady MČ Praha 3: Mgr. Pavel Dobeš, člen Rady městské části Praha 3

Kompetentní výbor ZMČ: Bude určeno na nejbližším jednání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 3

Kompetentní odbor Úřadu MČ Praha 3: Odbor ekonomický