Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha 3

Oblast působnosti

Aktivity a klubová činnost pro seniory

Cílová skupina

senioři

Právní forma pobočný spolek
Rok vzniku 2010
02348136
Sídlo Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

266 314 523, 606 292 188

frprasek1@seznam.cz

Předmět činnosti
  • aktivity pro seniory (vzdělávání, sport, výlety, ...)
  • klubová činnost
WWW http://www.sdcr.cz

Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Dotační program:

Program pociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

260 000 Kč

Přidělená dotace:

  60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem a přínosem projektu je společensky aktivní a duševně vyrovnaný senior - seniorka Prahy 3. Dalšími z cílů jsou upevnění a podpora fyzického a duševního zdraví seniorů žijících na území Prahy 3.

 

Název projektu:

Zajištění informovanosti o aktivitách, které pro seniory a ostatní zájemce pořádají ZO SDČR Praha 3 a MČ Praha 3 (nástěnky umístěné ve veřejném prostoru)

Účel programu:

Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů

Dotační program:

Program pociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

32 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Instalace nástěnek ve veřejném prostoru pro účely informovanosti seniorů a občanů Prahy 3 o aktivitách pořádaných organizacemi MČ Praha 3.


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Aby člověk nebyl sám - aktivní senioři Praha 3

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

171 428 Kč

Přidělená dotace:

  93 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem a přínosem projektu je společensky aktivní a duševně vyrovnaný senior-ka Prahy 3. Dalšími z cílů jsou upevnění a podpora fyzického a duševního zdraví seniorů žijících na území Prahy 3.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Zlepšování zdravotních a sociálních podmínek pro seniory a prohloubení jejich vzájemné komunikace v rámci městské části Praha 3. Projekt je zacílen na upevnění a podporu fyzického a duševního zdraví seniorů žijících na území MČ Praha 3.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Klubová činnost pro seniory formou: 

1. ozdravných pobytů na horách - 2x Šumava 

2. návštěvy lázní a využitím léčebných procedur - 2x v roce 

3. poznávacích výletů a zájezdů po celé ČR - hrady a zámky, kláštery, poutní a významná místa, památné stromy, rozhledny 

4. krátkodobých zahraničních zájezdů - Linec, Pasov, Řezno, Drážďany, Vídeň 5. rekondičního plavání - bazén Olšanka 

6. turistiky a vycházek v okolí Prahy 

7. cyklu zdravotních přednášek z různých oborů medicíny na podporu zdraví seniorů 

8. návštěv pražských divadel a koncertů 

9. oslav životních jubileí jednotlivých členů svazu důchodců Prahy 3 

10. zajištění vstupenek na Nekonvenční žižkovský podzim 

11. zajištění jarního výletu parníkem po Vltavě

12. zajištění vzdělávacích programů z oblasti veřejného života, bytové politiky a informatiky

13. propagace akcí v Radničních novinách MČ Praha 3 a ve 3 vývěsných skříňkách naší organizace na Praze 3

 zpět na seznam