Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s.

Oblast působnosti

Sport: lehká atletika

Cílová skupina

děti, mládež

Právní forma spolek
49278932
Sídlo Jeseniova 2400/96, 130 00 Praha 3
E-mail sport@zsjeseniova.cz

Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Doprava na závody a soustředění

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

195 000 Kč

Přidělená dotace:

  90 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

SK ZŠ Jeseniova je atletický, převážně mládežnický sportovní klub s více než padesátiletou tradicí. Naše mládežnická družstva i jednotlivci se pravidelně zúčastňují celonárodních soutěží, mistrovství republiky družstev i jednotlivců. Jsme významným reprezentantem Prahy 3 v oblasti sportu v rámci České republiky. Doprava na závody je významnou položkou v zajišťování závodní činnost členů. V celkové sumě nákladů vycházíme ze zkušeností minulých let. Konečný rozpis závodů vydá Český atletický svaz v průběhu měsíce března. Na soustředění vyjíždíme s družstvy žactva a mládeže pravidelně. V lednu pořádáme lyžařský výcvik, v dubnu tradičně dva turnusy kondiční přípravy, v době letních prázdnin pořádáme tři soustředění - pro přípravku, žactvo a dorost s juniory, na podzim v době podzimních prázdnin pořádáme soustředění pro žactvo a dorost. Soustředění jsou výrazným zpestřením tréninkové práce a velkým přínosem pro všechny účastníky. Možnost trénovat v dvojfázovém rytmu výrazně zvyšuje objem odvedené práce. U žákovských kolektivů je nemalým přínosem i zlepšení sociálních vazeb v kolektivu.

Název projektu:

Výměna osvětlení atletická dráha

Účel programu:

Příspěvky na provoz a nájmy tělovýchovných zařízení

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

120 000 Kč

Přidělená dotace:

  20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Náš sportovní klub působí v prostorách školního hřiště ZŠ Jeseniova. Klub se tradičně podílí na úpravách školního hřiště. Na údržbě se podílejí členové klubu svou brigádní činností – nátěry plotů, údržba laviček, kompostování, údržba dřevěných staveb – nátěry, rekultivace dřevní hmoty, výsadba nových dřevin. V letošním roce počítáme opět s tradiční údržbou. Nad rámec této činnosti plánujeme druhou etapu výměny dosluhujícího osvětlení. V letošním roce se nám podařilo zajistit výměnu prvního sloupu. Vzhledem k velkému počtu dětí v klubu probíhá i v zimních měsících trénink venku. Doba denního světla je v tomto období značně omezena a tak využíváme osvětlení. Současné halogenové žárovky na stožárech dosluhují a je třeba řešit jejích výměnu. Dnes jsou k dispozici moderní typy osvětlení, které jsou výkonnější a zároveň úspornější než stávající. Realizací této úpravy plánujeme zkvalitnit prostředí hřiště a zvýšit bezpečnost pro trénující.

Název projektu:

Běh Žižkovským tunelem

Účel programu:

Podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

31 000 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V dubnu 2017 se uskuteční již 10. jubilejní ročník běžeckého závodu - BĚH TUNELEM pro širokou veřejnost, který pořádá atletický oddíl SK Jeseniova Praha v prostorách jediného pražského tunelu pro pěší, kterým je Žižkovský tunel pod horou Vítkov oddělující městské části Karlín a Žižkov. Žižkovský tunel je dlouhý 303 metrů a trasa závodu vede z ústí tunelu v Thámově ulici v Karlíně s cílem v ústí tunelu na Tachovském náměstí na Žižkově. Závod je určen všem věkovým kategoriím od předškolních dětí po veterány, kdy snahou pořadatelů bylo a stále je ukázat sportující veřejnosti, především dětem, že sportovat je zábava a závodit se dá kdekoli. Tedy i v tunelu. Běžci a běžkyně startují v kategorii jednotlivců po jednom intervalovou metodou. Pro zpestření pořádáme i závod tříčlenných štafet, kdy první závodník běží směrem na Žižkov, druhý zpět do Karlína a třetí opět na Žižkov. Běh tunelem se již od roku 2008 běží vždy koncem dubna, tedy v době, kdy byl Žižkovský/Karlínský tunel v roce 1953 otevřen pro veřejnost. Předpokládaný počet účastníků 100.

Název projektu:

Děti dětem

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

19 000 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V roce 2017 budeme pořádat sedmý ročník závodu, který jsme nazvali Děti dětem. Akce je určena pro děti z mateřských škol. Celou akci zajišťují žáci sportovních tříd školy pod vedením zkušených trenérů. Pro závodníky připravují atletické disciplíny upravené pro tuto věkovou kategorii. Využíváme atletického nářadí a náčiní z projektu Českého atletického svazu „Atletika pro děti“, na kterém se podílíme. Například běh přes molitanové překážky na 40 m, nebo hod pěnovým míčkem. Touto akcí se snažíme představit a zpopularizovat atletiku dětem z mateřských škol, ukázat jim prostředí, ve kterém cvičíme a trénujeme. Využíváme také možnosti seznámit rodiče zúčastněných dětí s naším klubem, jehož nedílnou součástí je i atletická přípravka pro děti od 5 let. Předpokládaný počet závodících dětí je 100. Velkým přínosem je pro nás i účast organizátorů, tedy závodníků našeho klubu v žákovském a dorosteneckém věku. Učí se, jak vypadají atletické závody „z druhé strany“ , plní funkce rozhodčích, závodní kanceláře, zpracování výsledků, zajištění vyhlášení, organizaci závodících dětí. Naším cílem je získávat z vlastních řad nové rozhodčí a organizátory závodů a nové adepty atletiky z řad závodících dětí.

Název projektu:

Soutěžní pohár "JESKY" pro přípravky a žactvo

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

45 000 Kč

Přidělená dotace:

30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je seznámení nejmladší "atletické" věkové kategorie - kategorie atletických přípravek (děti ve věku 5 - 11 let) s atletikou v jejích rozmanitých podobách v atletickému víceboji (Trojboj přípravek), který obsahuje základní atletické disciplíny - běh, hod, skok. Základem pro sportovní přípravu dětí je pestrost cvičení zaměřených na rozvoj všestranných pohybových dovedností a schopností. Atletika v začátcích nevede děti k předčasné specializaci, ale je zaměřena na všestranný pohyb. Všechny naše akce jsou zároveň náborové, snažíme se děti "naučit" chodit pravidelně na hřiště. V projektu využíváme nářadí a náčiní pro dětskou atletiku (náčiní modifikované pro tuto věkovou kategorii). Pro žactvo (děti ve věku 11-15 let) je připraven závod v již klasických disciplínách. Náš sportovní klub se dlouhodobě zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Projekt je koncipován tak, aby oslovil co nejvíce zájemců o pravidelné sportování, především děti za škol, které ještě nemají zkušenost s pravidelným sportováním. Nabídnout dětem i rodičům kvalitní využití volného času. Naše dlouholeté zkušenosti s pořádáním závodů pro tuto věkovou kategorii, nás zavazují k udržení vysokého standardu zajištění těchto akcí. Na jejich organizaci se podílejí vždy členové našeho oddílu dorosteneckého a juniorského věku. Snahou je touto cestou vychovávat budoucí organizátory a rozhodčí "klasických" atletických závodů.

Název projektu:

Mámo, táto zkus to taky !!!

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

30 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V letošním roce plánujeme pátý ročník atletického víceboje pro rodiče s dětmi s názvem „Mámo, táto zkus to taky!“ Snahou této akce je přiblížit rodičům práci atletických přípravek. Rodiče si spolu s dětmi vyzkouší základní atletické dovednosti v duchu hesla: Běhej, skákej, házej rád - atletem se můžeš stát! Mimo soutěžních disciplín bude připravena i řada soutěží zábavného charakteru. Každý si může najít to, co ho nejvíce baví. Trenéři přípravek zajistí hodnocení a dopomoc na jednotlivých stanovištích. Naší snahou je připravit pro celou rodinu zábavné odpoledne, které upevní kladný vztah k pohybu celé rodiny. Jsme přesvědčeni, že děti, které se naučí trávit volný čas na hřišti překlenou v tomto prostředí i problematická léta puberty. Podpora sportujících dětí z rodiny je základem k jejich výkonnostnímu růstu, proto je navázání spolupráce s rodiči pro nás důležitá. Loňský ročník nás přesvědčil, že tato cesta je správná, odezva rodičů byla velmi kladná.

Název projektu:

Prázdninové léto "JESKOU"

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

198 000 Kč

Přidělená dotace:

  60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sportovní klub ZŠ Jeseniova pracuje celoročně s dětmi a mládeží v atletickém oddíle.Celoroční činnost je dána rozvrhem a prostorovými a personálními možnostmi klubu. V loňském roce jsme popáté realizovali tzv. příměstský tábor na našem hřišti a setkali jsme se s nebývalým zájmem rodičů. Příměstský tábor SK ZŠ Jeseniova e alternativou ke klasickým vícedenním táborům. Děti, které nemohou být na prázdninách mimo město, nebudou odkázány na ulici, ale bude jim nabídnuta zajímavá varianta využití volného času. Pro děti je připraven bohatý program po celý pracovní týden. Základnu bude tábor mít na hřišti ZŠ Jeseniova, kde budou mít děti možnost mimo jiné využít veškeré zázemí hřiště. Pro případ špatného počasí budou děti mít možnost využít i tělocvičny, multimediální učebny a výtvarnou dílnu. Ze hřiště budou vyrážet na výlety (koupaliště, ZOO, lanové centrum, muzea a další). Snažíme se dětem utvořit zábavný program. Snahou klubu je vytvářet pozitivní vztah dětí ke sportu a k tomu slouží i všechny prázdninové aktivity. Nedostatek pohybové aktivity je aktuálním problémem dětí školního věku. Optimální množství pohybové aktivity je předpokladem pro fyzické i duševní zdraví dětí, ale také předcházení závažným civilizačním chorobám. Během prázdninových akcí je možné na děti působit komplexněji než na běžném tréninku během roku. Výchovný aspekt je nedílnou součástí těchto akcí. Celkem připravujeme tři turnusy příměstského tábora pro děti nejen z našich atletických přípravek, program je otevřen pro všechny přihlášené děti. Všechny turnusy jsou zabezpečeny kvalifikovanými trenéry.

Název projektu:

Adventní soutěžení

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

28 500 Kč

Přidělená dotace:

 10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Adventní soutěžení obsahuje dvě akce pořádané pro členy našeho klubu. 1/ Mikulášské cvičení pro atletické přípravky spojené s návštěvou družiny Mikuláše s čerty a andělem. Děti si pro Mikuláše spolu s trenéry připraví cvičení a předvedou co se všechno naučily za předvedené výkony jsou Mikulášem odměněny. Mikulášské cvičení probíhá ve čtyřech skupinách. 2/ Halový víceboj o "Vánočního kapra" pro kategorie žactva. Víceboj je tvořen čtyřmi disciplínami (šplh, vrh kopulí, člunkový běh a překážková dráha test koordinace). Maximálně využíváme možností, které nám poskytují tělocvičny. Účastníci víceboje jsou rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví. Je organizován pro všechny tréninkové skupiny. Touto předvánoční soutěžní akcí se snažíme překlenout dobu přípravného období, kdy pro děti nejsou organizovány atletické soutěže, ale děti soutěžení stále baví.

Název projektu:

Jarní běhy mimo dráhu

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

79 650 Kč

Přidělená dotace:

 30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V roce 2017 budeme pořádat třiadvacátý ročník Aprílového běhu. Tradičně proběhne začátkem dubna. V letošní ročníku pojedenácté pracujeme ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Aprílový běh s kuřetem bude vyvrcholením naší spolupráce v roce 2017. Aprílový běh s kuřetem je přespolní běh pořádaný v prostoru Židovských pecí a je určený dětem ve věku od druhé do páté třídy základní školy. Zveme jak jednotlivce, tak i školy z celé Prahy. Aprílového běhu s kuřetem využíváme i k seznámení dětí s atletikou a našim oddílem. Nenásilnou formou zde provádíme nábor dětí. V minulých letech byla průměrná účast závodníků okolo pěti set (hodně záleží na počasí). Jako mediálního partnera chceme oslovit Českou televizi, která je rovněž partnerem projektu Pomozte dětem! Reportáž z Aprílového běhu s kuřetem 2016 byla odvysílána ze záznamu na ČT D a ČT SPORT - ve sportu v regionech. Běh okolo Vítkova patří mezi tradiční akce, které klub v jarních měsících pořádá. Přespolní běh je situován do parku okolo Památníku na Vítkově pro věkové kategorie od přípravek po juniory (od 5 do 18 let). Trasy jsou vytyčeny po asfaltových cestách a jejich délka je stanovena s ohledem na jednotlivé věkové kategorie.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Doprava na závody a soustředění

Účel programu:

Příspěvek na výjezdy, soustředění a závody (zápasy)

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

196 000 Kč

Přidělená dotace:

  90 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

SK ZŠ Jeseniova je atletický, převážně mládežnický sportovní klub
s padesátiletou tradicí. Naše mládežnická družstva i jednotlivci se pravidelně zúčastňují celonárodních soutěží, mistrovství republiky družstev i jednotlivců. Jsme významným reprezentantem Prahy 3 v oblasti sportu v rámci České republiky.  Doprava na závody je významnou položkou v zajišťování závodní činnost členů. V celkové sumě nákladů vycházíme ze zkušeností minulých let.  Konečný rozpis závodů vydá Český atletický svaz v průběhu měsíce března.  Na soustředění vyjíždíme s družstvy žactva a mládeže pravidelně. V lednu pořádáme lyžařský výcvik, v dubnu tradičně dva turnusy kondiční přípravy,
v době letních prázdnin pořádáme tři soustředění - pro přípravku, žactvo
a dorost s juniory, na podzim v době podzimních prázdnin pořádáme soustředění pro žactvo a dorost. Soustředění jsou výrazným zpestřením tréninkové práce a velkým přínosem pro všechny účastníky. Možnost trénovat v dvojfázovém rytmu výrazně zvyšuje objem odvedené práce. U žákovských kolektivů je nemalým přínosem i zlepšení sociálních vazeb v kolektivu.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Účastníci projektu jsou členy našeho klubu, díky poměrně širokému náboru jsme i významnými sportovními reprezentanty Prahy nejenom v žákovských kategoriích, ale i v kategoriích dorosteneckých a juniorských. Myslíme si, že je pro naši společnost důležité, aby mladí lidé trávili svůj volný čas u sportu, nebo u jiné smysluplné činnosti. Možnosti propagace Prahy 3 - umístění loga Prahy 3 na všechny dokumenty, které vydáváme k soutěžím (propozice, časové pořady a výsledky závodů), které pořádáme. Můžeme zajistit přímou propagaci formou vyvěšení banneru Prahy 3 na našich akcích. Logo Prahy 3 máme umístěno na našich webových stránkách www.jeseniova.cz a na náš Facebook SK ZŠ Jeseniova. S darem Prahy 3 seznámíme členy klubu. 

Dosavadní činnost žadatele:

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží v úzké spolupráci se Základní školou Jeseniova. Nedílnou součástí klubu je zajištění chodu Sportovního střediska Českého atletického svazu – nejnižší článek péče o talentovanou mládež podporovaný MŠMT, jehož součástí jsou „sportovní třídy“ – třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  Soutěžní družstva máme od přípravek po družstvo dospělých v národní lize. Počet členů: k 30. 9. 2015 celkem 503 děti a mládež do 18 let, 466 děti do 15 let.

Počet skupin: Atletické přípravky 8 skupin, Mladší žactvo 4 skupiny, Starší žactvo 4 skupiny.

Dorost a junioři jsou rozděleni do menších skupin podle specializace a trenérů Počet soutěžních družstev: Do atletických soutěží družstev pro rok 2016 počítáme s přihlášením celkem 8 družstev žákovských, 3 družstva dorostu
a juniorů, 2 družstva dospělých Jsme tradičními pořadateli atletických soutěží na všech úrovních od oddílové po akce celorepublikového významu.

 

Název projektu:

Prázdninové léto s "JESKOU"

Účel programu:

Podpora lokálních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

197 500 Kč

Přidělená dotace:

  60 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Sportovní klub ZŠ Jeseniova pracuje celoročně s dětmi a mládeží v atletickém oddíle Celoroční činnost je dána rozvrhem a prostorovými a personálními možnostmi klubu. V loňském roce jsme počtvrté realizovali tzv. příměstský tábor na našem hřišti a setkali jsme se s nebývalým zájmem rodičů. Příměstský tábor SK ZŠ Jeseniova e alternativou ke klasickým vícedenním táborům. Děti, které nemohou být na prázdninách mimo město, nebudou odkázány na ulici, ale bude jim nabídnuta zajímavá varianta využití volného času. Pro děti je připraven bohatý program po celý pracovní týden. Základnu bude tábor mít na hřišti ZŠ Jeseniova, kde budou mít děti možnost mimo jiné využít veškeré zázemí hřiště. Pro případ špatného počasí budou děti mít možnost využít i tělocvičny, multimediální učebny a výtvarnou dílnu. Ze hřiště budou vyrážet na výlety (koupaliště, ZOO, lanové centrum, muzea a další). Snahou klubu je vytvářet pozitivní vztah dětí ke sportu a k tomu slouží
i všechny prázdninové aktivity. Nedostatek pohybové aktivity je aktuálním problémem dětí školního věku. Během prázdninových akcí je možné na děti působit komplexněji než na běžném tréninku během roku. Výchovný aspekt je nedílnou součástí těchto akcí. Celkem připravujeme tři turnusy příměstského tábora pro děti nejen z našich atletických přípravek, program je otevřen pro všechny přihlášené děti. Všechny turnusy jsou zabezpečeny kvalifikovanými trenéry.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Základnu bude příměstský tábor mít na hřišti ZŠ Jeseniova, kde budou mít děti možnost mimo jiné využít veškeré zázemí hřiště. Pro případ špatného počasí budou děti mít možnost využít i tělocvičny, multimediální učebny a výtvarnou dílnu.  Možnosti propagace Prahy 3 - umístění loga Prahy 3 na všechny dokumenty, které vydáváme k soutěžím (propozice, časové pořady a výsledky závodů), které pořádáme. Můžeme zajistit přímou propagaci formou vyvěšení banneru Prahy 3 na našich akcích. Logo Prahy 3 máme umístěno na našich webových stránkách www.jeseniova.cz a na náš Facebook SK ZŠ Jeseniova.
S darem Prahy 3 seznámíme členy klubu. 

Dosavadní činnost žadatele:

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží v úzké spolupráci se Základní školou Jeseniova. Nedílnou součástí klubu je zajištění chodu Sportovního střediska Českého atletického svazu – nejnižší článek péče o talentovanou mládež podporovaný MŠMT, jehož součástí jsou „sportovní třídy“ – třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  Soutěžní družstva máme od přípravek po družstvo dospělých v národní lize.

Počet členů: k 30. 9. 2015 celkem 503 děti a mládež do 18 let, 466 děti do 15 let.

Počet skupin: Atletické přípravky 8 skupin, Mladší žactvo 4 skupiny, Starší žactvo 4 skupiny.

Dorost a junioři jsou rozděleni do menších skupin podle specializace a trenérů Počet soutěžních družstev: Do atletických soutěží družstev pro rok 2016 počítáme s přihlášením celkem 8 družstev žákovských, 3 družstva dorostu a juniorů, 2 družstva dospělých Jsme tradičními pořadateli atletických soutěží na všech úrovních od oddílové po akce celorepublikového významu.

Název projektu:

Jarní běhy mimo dráhu

Účel programu:

Podpora lokálních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

90 500 Kč

Přidělená dotace:

40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V roce 2016 budeme pořádat dvaadvacátý ročník Aprílového běhu. Tradičně ho pořádáme začátkem dubna. Letošní ročník podesáté pořádáme ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS). Aprílový běh
s kuřetem bude vyvrcholením naší spolupráce v roce 2016. Aprílový běh
s kuřetem je přespolní běh pořádaný v prostoru Židovských pecí a je určený dětem ve věku od druhé do páté třídy základní školy. Zveme jak jednotlivce, tak i školy z celé Prahy.  Aprílového běhu s kuřetem využíváme i k seznámení dětí s atletikou a našim oddílem. Nenásilnou formou zde provádíme nábor dětí.  Běh okolo Vítkova patří mezi tradiční akce, které klub v jarních měsících pořádá.  Přespolní běh je pořádán v parku okolo Památníku na Vítkově pro věkové kategorie od přípravek po juniory (od 5 do 18 let). Trasy jsou vytyčeny po asfaltových cestách a jejich délka je stanovena s ohledem na jednotlivé věkové kategorie.  V dubnu 2016 se uskuteční již 9. ročník běžeckého závodu  - BĚH TUNELEM pro širokou veřejnost, který pořádá atletický oddíl SK Jeseniova Praha v prostorách jediného pražského tunelu pro pěší, kterým je Žižkovský tunel pod horou Vítkov oddělující městské části Karlín a Žižkov. Závod je určen všem věkovým kategoriím od předškolních dětí po veterány, kdy snahou pořadatelů bylo a stále je ukázat sportující veřejnosti, především dětem, že sportovat je zábava a závodit se dá kdekoli. Běh tunelem se již od roku 2008 běží vždy koncem dubna, tedy v době, kdy byl Žižkovský/Karlínský tunel v roce 1953 otevřen pro veřejnost. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

V běžeckém seriálu seznamujeme závodníky s několika lokalitami Prahy 3. Začínáme v okolí Památníku na Vítkově, následuje park na Židovských pecích a závěr tvoří Žižkovský tunel. I když máme v názvu základní školu, chodí k nám trénovat děti nejen ze školy ale i z širokého okolí. Díky poměrně širokému náboru jsme i významnými sportovními reprezentanty Prahy nejenom v žákovských kategoriích, ale i v kategoriích dorosteneckých a juniorských. Myslíme si, že je pro naši společnost důležité, aby mladí lidé trávili svůj volný čas u sportu, nebo u jiné smysluplné činnosti. Možnosti propagace Prahy 3 - Umístění loga Prahy 3 na všechny dokumenty, které vydáváme k soutěžím (propozice, časové pořady a výsledky závodů), které pořádáme. Můžeme zajistit přímou propagaci formou vyvěšení banneru Prahy 3 na našich akcích. Logo Prahy 3 máme umístěno na našich webových stránkách www.jeseniova.cz a na náš Facebook SK ZŠ Jeseniova. S darem Prahy 3 seznámíme členy klubu. 

Dosavadní činnost žadatele:

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží v úzké spolupráci se Základní školou Jeseniova. Nedílnou součástí klubu je zajištění chodu Sportovního střediska Českého atletického svazu – nejnižší článek péče o talentovanou mládež podporovaný MŠMT, jehož součástí jsou „sportovní třídy“ – třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  Soutěžní družstva máme od přípravek po družstvo dospělých v národní lize. Počet členů: k 30. 9. 2015 celkem 503 děti a mládež do 18 let, 466 děti do 15 let.

Počet skupin: Atletické přípravky 8 skupin, Mladší žactvo 4 skupiny, Starší žactvo 4 skupiny.

Dorost a junioři jsou rozděleni do menších skupin podle specializace a trenérů Počet soutěžních družstev: Do atletických soutěží družstev pro rok 2016 počítáme s přihlášením celkem 8 družstev žákovských, 3 družstva dorostu a juniorů, 2 družstva dospělých Jsme tradičními pořadateli atletických soutěží na všech úrovních od oddílové po akce celorepublikového významu.

Název projektu:

Soutěžní pohár "Jesky" pro přípravky a žactvo

Účel programu:

Podpora lokálních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

56 500 Kč

Přidělená dotace:

30 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Dětské atletické závody pro nejmladší zájemce o „Královnu sportu“.  Pohár je složen ze tří kol pro přípravky (5-10 let). Dvě kola jsou organizována pro jednotlivce, třetí kolo je štafetové (jediná kolektivní disciplína v atletice). Účastníky závodu jsou děti z atletických přípravek z celé Prahy. Závod je otevřený pro všechny zájemce.  Organizace a rozhodování závodů je zajištěna členy SK ZŠ Jeseniova. Závodníci absolvují celý rozsah připravených disciplín pro svoji věkovou kategorii. Vybrané disciplíny využívají pomůcek z projektu ČAS -  Atletika pro děti.  Všechny děti jsou za svou snahu a závodního „ducha“ odměněni maličkostí (samolepkou, omalovánkami apod.). Pro nejlepší z jednotlivých disciplín a kategorií jsou připraveny stupně vítězů – medaile, diplomy a drobné ceny.  Dvě kola atletických závodů jsou určena pro všechny zájemce věkové kategorie žactva (11-15 let) proběhnou ve dvou termínech na jaře a na podzim. Tímto závodem se snažíme prezentovat atletiku v její „závodní“ podobě všem zájemcům. Jednotlivé disciplíny odpoledního programu jsou voleny tak, aby si každý mohl vyzkoušet z atletických disciplín, co mu nejvíce vyhovuje. Nezanedbatelné pro nás je i fakt, že technická četa i závodní kancelář je v plně v režii starších členů klubu. Jen cílová kamera je objednána externě (vzhledem k velké finanční náročnosti tímto zařízením klub nedisponuje). Snažíme se tak vychovávat kvalitní pořadatele pro další akce, které klub pořádá.  

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Všechny závody proběhnou na hřišti ZŠ Jeseniova. Seznamujeme zájemce
o sportování s možností navštěvovat v odpoledních hodinách naše hřiště. Díky poměrně širokému náboru jsme i významnými sportovními reprezentanty Prahy nejenom v žákovských kategoriích, ale i v kategoriích dorosteneckých a juniorských. Myslíme si, že je pro naši společnost je důležité, aby mladí lidé trávili svůj volný čas u sportu, nebo u jiné smysluplné činnosti. Možnosti propagace Prahy 3 - umístění loga Prahy 3 na všechny dokumenty, které vydáváme k soutěžím (propozice, časové pořady a výsledky závodů), které pořádáme. Můžeme zajistit přímou propagaci formou vyvěšení banneru Prahy 3 na našich akcích. Logo Prahy 3 máme umístěno na našich webových stránkách www.jeseniova.cz a na náš Facebook SK ZŠ Jeseniova. S darem Prahy 3 seznámíme členy klubu. 

Dosavadní činnost žadatele:

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží v úzké spolupráci se Základní školou Jeseniova. Nedílnou součástí klubu je zajištění chodu Sportovního střediska Českého atletického svazu – nejnižší článek péče o talentovanou mládež podporovaný MŠMT, jehož součástí jsou „sportovní třídy“ – třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  Soutěžní družstva máme od přípravek po družstvo dospělých v národní lize. Počet členů: k 30. 9. 2015 celkem 503 děti a mládež do 18 let, 466 děti do 15 let.

Počet skupin: Atletické přípravky 8 skupin, Mladší žactvo 4 skupiny, Starší žactvo 4 skupiny.

Dorost a junioři jsou rozděleni do menších skupin podle specializace a trenérů Počet soutěžních družstev: Do atletických soutěží družstev pro rok 2016 počítáme s přihlášením celkem 8 družstev žákovských, 3 družstva dorostu a juniorů, 2 družstva dospělých Jsme tradičními pořadateli atletických soutěží na všech úrovních od oddílové po akce celorepublikového významu.

Název projektu:

Mámo, táto zkus to taky!

Účel programu:

Podpora lokálních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

30 950 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V letošní roce plánujeme čtvrtý ročník atletického víceboje pro rodiče s dětmi s názvem „Mámo, táto, zkus to taky!“  Snahou této akce je přiblížit rodičům práci atletických přípravek. Rodiče si spolu s dětmi vyzkouší základní atletické dovednosti v duchu hesla: Běhej, skákej, házej rád - atletem se můžeš stát! Mimo soutěžních disciplín bude připravena i řada soutěží zábavného charakteru.  Každý si může najít to, co ho nejvíce baví. Trenéři přípravek zajistí hodnocení a dopomoc na jednotlivých stanovištích. Naší snahou je připravit pro celou rodinu zábavné odpoledne, které upevní kladný vztah k pohybu celé rodiny. Jsme přesvědčeni, že děti, které se naučí trávit volný čas na hřišti, překlenou v tomto prostředí i problematická léta puberty. Podpora sportujících dětí z rodiny je základem k jejich výkonnostnímu růstu, proto je navázání spolupráce s rodiči pro nás důležitá. Loňský ročník nás přesvědčil, že tato cesta je správná, odezva rodičů byla velmi kladná.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Závod bude probíhat na hřišti ZŠ Jeseniova Kde se rodiče (případně prarodiče) sportujících dětí seznámí s prostředím našeho klubu. Možnost propagace Prahy 3 - umístění loga Prahy 3 na všechny dokumenty, které vydáváme k soutěžím (propozice, časové pořady a výsledky závodů), které pořádáme. Můžeme zajistit přímou propagaci formou vyvěšení banneru Prahy 3 na našich akcích. Logo Prahy 3 máme umístěno na našich webových stránkách www.jeseniova.cz a na náš Facebook SK ZŠ Jeseniova. S darem Prahy 3 seznámíme členy klubu.  

Dosavadní činnost žadatele:

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží v úzké spolupráci se Základní školou Jeseniova. Nedílnou součástí klubu je zajištění chodu Sportovního střediska Českého atletického svazu – nejnižší článek péče o talentovanou mládež podporovaný MŠMT, jehož součástí jsou „sportovní třídy“ – třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  Soutěžní družstva máme od přípravek po družstvo dospělých v národní lize. Počet členů: k 30. 9. 2015 celkem 503 děti a mládež do 18 let, 466 děti do 15 let.

Počet skupin: Atletické přípravky 8 skupin, Mladší žactvo 4 skupiny, Starší žactvo 4 skupiny.

Dorost a junioři jsou rozděleni do menších skupin podle specializace a trenérů Počet soutěžních družstev: Do atletických soutěží družstev pro rok 2016 počítáme s přihlášením celkem 8 družstev žákovských, 3 družstva dorostu a juniorů, 2 družstva dospělých Jsme tradičními pořadateli atletických soutěží na všech úrovních od oddílové po akce celorepublikového významu.

Název projektu:

Trenérský seminář

Účel programu:

Příspěvek na výchovu a podporu trenérů

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

31 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Trenérský seminář je tradiční akcí, kterou klub pořádá pro vlastní trenéry. Celý víkend je věnován seznámení se s novinkami v oblasti práce
s jednotlivými věkovými kategoriemi. Využíváme lektorů z vlastních řad nebo externisty z řad pedagogů vysokých škol se zaměřením na tělesnou výchovu, případně trenéry z ostatních oddílů.  Z každého semináře vydáváme sborník, který slouží všem trenérům jako návod pro oživení a zkvalitnění práce v dalším období. Jednotlivé činnosti na semináři vychází z aktuálních potřeb klubu. S louží k prohloubení odborných znalostí zkušenějších trenérů a vyškolení nových adeptů. Program semináře se skládá převážně z lekcí praktického charakteru, ale zařazujeme i zajímavá témata z oblasti teorie. Nezaměřujeme se jen na oblast vlastního cvičení, ale zabýváme se i záležitostmi bezpečnosti, zdravovědy, pravidel atletiky apod. Součástí semináře je i rozbor a organizace práce jednotlivých věkových skupin klubu.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Vyškolení trenéři pracují s dětmi a mládeží našeho sportovního klubu. Podílejí se na zajištění jednotlivých akcí klubu pořádaných i pro veřejnost. Možnosti propagace Prahy 3 - umístění loga Prahy 3 na všechny dokumenty, které vydáváme k soutěžím (propozice, časové pořady a výsledky závodů), které pořádáme. Můžeme zajistit přímou propagaci formou vyvěšení banneru Prahy 3 na našich akcích. Logo Prahy 3 máme umístěno na našich webových stránkách www.jeseniova.cz a na náš Facebook SK ZŠ Jeseniova. S darem Prahy 3 seznámíme členy klubu. 

Dosavadní činnost žadatele:

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží v úzké spolupráci se Základní školou Jeseniova. Nedílnou součástí klubu je zajištění chodu Sportovního střediska Českého atletického svazu – nejnižší článek péče o talentovanou mládež podporovaný MŠMT, jehož součástí jsou „sportovní třídy“ – třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  Soutěžní družstva máme od přípravek po družstvo dospělých v národní lize. Počet členů: k 30. 9. 2015 celkem 503 děti a mládež do 18 let, 466 děti do 15 let.

Počet skupin: Atletické přípravky 8 skupin, Mladší žactvo 4 skupiny, Starší žactvo 4 skupiny.

Dorost a junioři jsou rozděleni do menších skupin podle specializace a trenérů Počet soutěžních družstev: Do atletických soutěží družstev pro rok 2016 počítáme s přihlášením celkem 8 družstev žákovských, 3 družstva dorostu a juniorů, 2 družstva dospělých Jsme tradičními pořadateli atletických soutěží na všech úrovních od oddílové po akce celorepublikového významu.

Název projektu:

Adventní soutěžení

Účel programu:

Podpora lokálních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

43 500 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Adventní soutěžení obsahuje dvě akce pořádané pro členy našeho klubu: 

1/ Mikulášské cvičení pro atletické přípravky spojené s návštěvou družiny Mikuláše s čerty a andělem. Děti si pro Mikuláše spolu s trenéry připraví cvičení a předvedou, co se všechno naučily, za předvedené výkony jsou Mikulášem odměněny. Mikulášské cvičení probíhá ve čtyřech skupinách.

2/ Halový víceboj o "Vánočního kapra" pro kategorie žactva. Víceboj je tvořen čtyřmi disciplínami (šplh, vrh kopulí, člunkový běh a překážková dráha-test koordinace). Maximálně využíváme možností, které nám poskytují tělocvičny. Účastníci víceboje jsou rozděleni do kategorií podle věku a pohlaví. Je organizován pro všechny tréninkové skupiny.

Touto předvánoční soutěžní akcí se snažíme překlenout dobu přípravného období, kdy pro děti nejsou organizovány atletické soutěže, ale děti soutěžení stále baví.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Projekt je pořádán v prostorách tělocvičen ZŠ Jeseniova. Prezentace těchto akcí je zveřejňována na webových stránkách klubu. Možnosti propagace Prahy 3 -umístění loga Prahy 3 na všechny dokumenty, které vydáváme k soutěžím (propozice, časové pořady a výsledky závodů), které pořádáme. Můžeme zajistit přímou propagaci formou vyvěšení banneru Prahy 3 na našich akcích. Logo Prahy 3 máme umístěno na našich webových stránkách www.jeseniova.cz a na náš Facebook SK ZŠ Jeseniova. S darem Prahy 3 seznámíme členy klubu. 

Dosavadní činnost žadatele:

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží v úzké spolupráci se Základní školou Jeseniova. Nedílnou součástí klubu je zajištění chodu Sportovního střediska Českého atletického svazu – nejnižší článek péče o talentovanou mládež podporovaný MŠMT, jehož součástí jsou „sportovní třídy“ – třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  Počet členů: k 30. 9. 2015 celkem 503 děti a mládež do 18 let, 466 děti do 15 let.

Počet skupin: Atletické přípravky 8 skupin, Mladší žactvo 4 skupiny, Starší žactvo 4 skupiny.

Dorost a junioři jsou rozděleni do menších skupin podle specializace a trenérů Počet soutěžních družstev: Do atletických soutěží družstev pro rok 2016 počítáme s přihlášením celkem 8 družstev žákovských, 3 družstva dorostu a juniorů, 2 družstva dospělých Jsme tradičními pořadateli atletických soutěží na všech úrovních od oddílové po akce celorepublikového významu.

Název projektu:

KIN-BALL

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

14 000 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem projektu je zařadit do přípravy žactva a dorostu novou míčovou hru, se kterou se trenéři seznámili na semináři. Kin-ball je nová míčová hra. Byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Je poměrně fyzicky náročná a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu. Po 15 minutovém vysvětlení základních pravidel se dá začít hrát. Tím, jak se kinball trénuje častěji, tak se odkrývají další úrovně dovedností odpalu, orientace v prostoru a samozřejmě strategické uvažování. Hlavní výhody kin-ballu: každý člen týmu v pohybu nejméně 72% herního času, kin-ball umožňuje a je založen na společné hře dívek a chlapců, kin-ball ze své podstaty vylučuje vyhraněný individualismus, kin-ball je především o spolupráci všech hráčů, ze hry nelze nikoho strategicky vyloučit nemusíte být sportovní talent, ale užije si i vrcholový sportovec. Zpestření přípravy novou hrou, je pro děti přínosem. Pestrost a různorodost tréninkových hodin je základním kamenem rozvíjení všestranných pohybových dovedností dětí. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Díky poměrně širokému náboru jsme významnými sportovními reprezentanty Prahy nejenom v žákovských kategoriích, ale i v kategoriích dorosteneckých a juniorských. Myslíme si, že je pro naši společnost důležité, aby mladí lidé trávili svůj volný čas u sportu, nebo u jiné smysluplné činnosti. Možnosti propagace Prahy 3 - umístění loga Prahy 3 na všechny dokumenty, které vydáváme k soutěžím (propozice, časové pořady a výsledky závodů), které pořádáme. Můžeme zajistit přímou propagaci formou vyvěšení banneru Prahy 3 na našich akcích. Logo Prahy 3 máme umístěno na našich webových stránkách www.jeseniova.cz a na náš Facebook SK ZŠ Jeseniova. S darem Prahy 3 seznámíme členy klubu. 

Dosavadní činnost žadatele:

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží v úzké spolupráci se Základní školou Jeseniova. Nedílnou součástí klubu je zajištění chodu Sportovního střediska Českého atletického svazu – nejnižší článek péče o talentovanou mládež podporovaný MŠMT, jehož součástí jsou „sportovní třídy“ – třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  Soutěžní družstva máme od přípravek po družstvo dospělých v národní lize. Počet členů: k 30. 9. 2015 celkem 503 děti a mládež do 18 let, 466 děti do 15 let.

Počet skupin: Atletické přípravky 8 skupin, Mladší žactvo 4 skupiny, Starší žactvo 4 skupiny.

Dorost a junioři jsou rozděleni do menších skupin podle specializace a trenérů Počet soutěžních družstev: Do atletických soutěží družstev pro rok 2016 počítáme s přihlášením celkem 8 družstev žákovských, 3 družstva dorostu a juniorů, 2 družstva dospělých Jsme tradičními pořadateli atletických soutěží na všech úrovních od oddílové po akce celorepublikového významu.

 

 

Název projektu:

Děti dětem

Účel programu:

Podpora lokálních akcí

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

20 150 Kč

Přidělená dotace:

10 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V roce 2016 budeme pořádat šestý ročník závodu, který jsme nazvali Děti dětem. Akce je určena pro děti z mateřských škol. Celou akci zajišťují žáci sportovních tříd školy pod vedením zkušených trenérů. Pro závodníky připravují atletické disciplíny upravené pro tuto věkovou kategorii. Využíváme atletického nářadí a náčiní z projektu Českého atletického svazu „Atletika pro děti“, na kterém se podílíme. Například běh přes molitanové překážky na 40 m, nebo hod pěnovým míčkem. Touto akcí se snažíme představit a zpopularizovat atletiku dětem z mateřských škol, ukázat jim prostředí, ve kterém cvičíme a trénujeme. Využíváme také možnosti seznámit rodiče zúčastněných dětí s naším klubem, jehož nedílnou součástí je i atletická přípravka pro děti od 5 let. Velkým přínosem je pro nás i účast organizátorů, tedy závodníků našeho klubu v žákovském a dorosteneckém věku. Učí se, jak vypadají atletické závody „z druhé strany“, plní funkce rozhodčích, závodní kanceláře, zpracování výsledků, zajištění vyhlášení, organizaci závodících dětí. Naším cílem je získávat z vlastních řad nové rozhodčí a organizátory závodů a nové adepty atletiky z řad závodících dětí.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Závod je pořádán pro děti z mateřských škol, které jsou v blízkém okolí naší školy.  Seznamujeme rodiče zúčastněných dětí s naším klubem, jehož nedílnou součástí je i atletická přípravka pro děti od 5 let. Možnosti propagace Prahy 3 - umístění loga Prahy 3 na všechny dokumenty, které vydáváme k soutěžím (propozice, časové pořady a výsledky závodů), které pořádáme. Můžeme zajistit přímou propagaci formou vyvěšení banneru Prahy 3 na našich akcích. Logo Prahy 3 máme umístěno na našich webových stránkách www.jeseniova.cz a na náš Facebook SK ZŠ Jeseniova. S darem Prahy 3 seznámíme členy klubu.

Dosavadní činnost žadatele:

Specializujeme se na práci s dětmi a mládeží v úzké spolupráci se Základní školou Jeseniova. Nedílnou součástí klubu je zajištění chodu Sportovního střediska Českého atletického svazu – nejnižší článek péče o talentovanou mládež podporovaný MŠMT, jehož součástí jsou „sportovní třídy“ – třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.  Soutěžní družstva máme od přípravek po družstvo dospělých v národní lize. Počet členů: k 30. 9. 2015 celkem 503 děti a mládež do 18 let, 466 děti do 15 let.

Počet skupin: Atletické přípravky 8 skupin, Mladší žactvo 4 skupiny, Starší žactvo 4 skupiny.

Dorost a junioři jsou rozděleni do menších skupin podle specializace a trenérů Počet soutěžních družstev: Do atletických soutěží družstev pro rok 2016 počítáme s přihlášením celkem 8 družstev žákovských, 3 družstva dorostu a juniorů, 2 družstva dospělých Jsme tradičními pořadateli atletických soutěží na všech úrovních od oddílové po akce celorepublikového významu.zpět na seznam