PRO Gaudia, z. ú.

Oblast působnosti

Sociální služby, psychoterapeutická podpora

Cílová skupina

vážně nemocní a jejich rodiny

Právní forma ústav
26641135
Sídlo Jeseniova 1164/47, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

242 487 327
info@gaudiaprotirakovine.cz
26641135

Předmět činnosti

poradenské služby a psychoterapie individuální a rodinná

Cílová skupina

Lidé, kteří si přejí překonat traumata narušených rodinných vztahů, násilného chování a duševních onemocnění

www stránky

http://www.gaudiaprotirakovine.cz 


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Dotační program:

Program pro sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

962 500 Kč

Přidělená dotace:

   27 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je zajistit poskytování psychoterapeutické podpory onkologicky či dlouhodobě nemocným pacientům a jejich příbuzným a blízkým. Tato služba v systému chybí a ve většině nemocničních zařízeních není dostupná. Účelem projektu je tento nedostatek částečně kompenzovat.

V rámci projektu je nabízena škála služeb, která zajišťuje komplexnost služeb: krizová intervence u lůžka nemocného, socioterapie, psychoterapeutické rozhovory, práce s rodinnými příslušníky, supervize, masáže. PRO Gaudia, z. ú. nabízí tyto služby svým klientům, kteří dochází přímo na pracoviště. Dále jsou služby poskytovány v partnerské instituci, Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a Všeobecné fakultní nemocnici. Tyto služby jsou také nabízeny klientům terénní formou - docházkou za klienty domů. Právě tato služba je výjimečná a důležitá, protože mnoho pacientů nemůže kvůli svému zdravotnímu stavu domov a lůžko opustit.

Cílem projektu je za 1. poskytovat psychoterapeutickou podporu klientům a tak přispívat k jejich léčbě v duševní rovině problematiky, tedy zvýšit efektivitu klasické léčby, 2. působit preventivně v oblasti prevence duševních chorob a sebevražd, 3. zlepšovat přímou péči v nemocnici.

Zdůvodnění: Služby psychoterapeutické podpory v českém zdravotnickém systému chybí, ačkoliv je prokázáno, že psychika pacienta má na léčebný proces a proces vyrovnání se s nemocí zásadní vliv. Příbuzným nemocných není tato služba nabízena vůbec. Lékaři ani sestry se při studiu neučí komunikovat.

Přínos: Předpokládá se snížení počtu psychických chorob a sebevražd a také zkvalitnění nabídky zdravotních služeb jako celku.


Projekty dotované v r. 2016:

Název organizace:

Gaudia proti rakovině, o.s.

Název projektu:

Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky nemocné a jejich blízké

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3.

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

781 450 Kč

Přidělená dotace:

50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Účelem projektu je zajistit poskytování psychoterapeutické podpory onkologicky či dlouhodobě nemocným pacientům a jejich příbuzným a blízkým. Tato služba v  systému chybí a ve většině nemocničních zařízeních není dostupná. Účelem projektu je tento nedostatek částečně kompenzovat.  V rámci projektu je nabízena celá škála služeb, která zajišťuje komplexnost služeb: krizová intervence u lůžka nemocného,  socioterapie,  psychoterapeutické rozhovory, práce s rodinnými příslušníky , supervize, masáže. Gaudia nabízí tyto služby svým klientům, kteří dochází přímo na pracoviště. Dále jsou služby poskytovány v partnerské instituci, Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Dále jsou tyto služby nabízeny klientům terénní formou - docházka za klienty domů. Právě tato služba je výjimečná a důležitá, protože mnoho pacientů nemůže kvůli svému zdravotnímu stavu domov a lůžko opustit. Cílem projektu je za 1. poskytovat psychoterapeutickou podporu klientům a tak přispívat k jejich léčbě v duševní rovině problematiky, tedy zvýšit efektivitu klasické léčby, 2. působit preventivně v oblasti prevence duševních chorob a sebevražd, 3. zlepšovat přímou péči v nemocnici. Zdůvodnění: Služby psychoterapeutické podpory v českém zdravotnickém systému chybí, ačkoliv je prokázáno, že psychika pacienta má na léčebný proces a proces vyrovnání se s nemocí zásadní vliv. Příbuzným nemocných není tato služba nabízena vůbec. Lékaři ani sestry se při studiu neučí komunikovat. Přínos: Předpokládá se snížení počtu psychických chorob a sebevražd a také zkvalitnění nabídky zdravotních služeb jako celku.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Gaudia proti rakovině má sídlo na území Městské části Praha 3 (Jeseniova 1167/47).  Přirozeně tedy velkou část (cca 15 %) především ambulantních klientů tvoří obyvatelé Prahy 3. Avšak Gaudia poskytuje péči klientům MČ Praha 3 i zprostředkovaně a to v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kde nalézáme také pacienty s místem bydliště v rámci této městské části.

Dosavadní činnost žadatele:

Pracovníci Gaudia proti rakovině poskytují přímou péči prostřednictvím psychoterapeutické práce s chronicky nemocnými. Kromě této stěžejní činnosti se však stále více věnují také péči o rodiny nemocných a o zdravotnický personál, kterému poskytují supervize a poradenství. V posledních cca třech letech se ukazuje, že vztahy nemocný – rodina – zdravotnický personál k sobě nedomyslitelně patří a nelze pracovat s jednou skupinou a opomíjet jinou. Služby Gaudia proti rakovině jsou institucionálně zakotveny v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kde služby mohou využívat všichni hospitalizovaní pacienti – tedy ze všech částí hlavního města Prahy. Organizace dále působí v Nemocnici Znojmo a ambulantně v Brně. Aktivity probíhající mimo hlavní město se realizují v rámci místních projektů, Komplexní psychosociální a podpůrná péče o onkologicky a jinak chronicky nemocné a jejich blízké – Brno, Znojmo a jsou hrazeny z místních dotací. Gaudia proti rakovině dále působí v oblasti vzdělávání zdravotnického personálu. V současnosti je realizován projekt Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve zdravotnictví jako cesta ke zvýšení kvality péče a spokojenosti pacientů i personálu. Cílem kurzů je naučit zdravotníky efektivně komunikovat s pacienty a jejich blízkými.  V letošním roce stále provozujeme Galerii pro onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce. Tyto prostory slouží k prezentaci děl autorům, kteří jsou spjati s Gaudia proti rakovině – vystavují zde klienti, jejich příbuzní či umělci poznamenaní vážnou chorobou. Cílem Galerie je PR a fundraisingová podpora.zpět na seznam