Pionýr, z.s. – 117. pionýrská skupina Kalich

Oblast působnosti

Volný čas, klubová činnost, tábory, výlety

Cílová skupina

děti a mládež

Právní postavení

pobočný spolek

Rok vzniku

1999

69057192

Adresa sídla

Lucemburská 42, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

728 338 336

cincila@117.cz

Předmět činnosti

Vzdělávací činnost mládeže hrou.

 

Pravidelná činnost formou schůzek (každý týden), výprav
do přírody (1x za měsíc) a čtrnáctidenní letní tábor.

Činnost je zaměřena na sportovní, rukodělné, výtvarné
a tábornické dovednosti s rozvojem skupinové spolupráce.

Tábor indiánského duchu pak slouží jako vyvrcholení celoroční činnosti se zapojením táborové hry daného tématu.

V poslední době také provozujeme výpravy rodičů s předškolními dětmi.

Cílová skupina

 Děti a mládež 6 – 15 let

www stránky

www.117.cz


Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Tábory s Kalichem

Účel programu:

Prázdninová činnost - pobytové tábory mimo hlavní město

Dotační program:

Program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

Celkové náklady:

142 000 Kč

Přidělená dotace:

  21 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Pro výchovu dětí a dospívající mládeže ke zdravému životnímu stylu, kladnému vztahu k přírodě a životnímu prostředí jsou z našeho pohledu důležité víkendové a jednodenní akce zaměřené na poznávací proces, kolektivní práci a výchovu prožitkem. V duševním a osobnostním rozvoji dětí účastnících se akcí hrají nezanedbatelnou úlohu. Sportovní aktivity na našich akcích pomáhají v tělesném rozvoji a smyslu pro skupinovou činnost účastníků. Akce pořádáme v lokalitách méně zatíženými exhalacemi, ve zdravém prostředí, kde dochází i k fyzickému zotavení. Letní tábory - jak stanové, tak i putovní - jsou závěrečným vyvrcholením naší celoroční práce. Již dvacet let jezdíme na tábořiště v Novohradských horách, kde dětem dopřáváme slunných, ale i deštivých radovánek na loukách a v lesích. Děti také v rámci činností rozvíjejí a aplikují své znalosti a dovednosti získané během celoroční i jiné činnosti, což bereme jako hlavní přínos.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Tábory nabízíme v okolí našeho působiště, tedy centru městské části Praha 3, ale samozřejmě mohou naše akce i tábory navštěvovat děti i z jiných částí Prahy nebo děti mimopražské. Na tábory v současné době jezdí děti většinově z Prahy 3.

Dosavadní činnost žadatele:

V rámci celkové činnosti organizujeme pravidelné schůzky jednoho koedukovaného věkově prostupného oddílu, s kterým pravidelně (1x za měsíc) vyrážíme na jednodenní a víkendové akce. Vyvrcholením této činnosti je dvoutýdenní letní tábor. Od loňského roku sdružujeme oddíl předškolních dětí s rodiči, s kterými jezdíme pravidelně na jednodenní akce.zpět na seznam