TŘI, o.p.s. Hospic Dobrého Pastýře

Oblast působnosti

Sociální služby, hospicová péče

Cílová skupina

sociálně znevýhodnění, zdravotně postižení

Právní postavení

o.p.s.

Rok vzniku

2013

18623433

Adresa sídla

Sokolská 584, 257 22 Čerčany

Telefon

E-mail

317 777 381

tri@hospic-cercany.cz

Předmět činnosti

  • Sociální služby:

a) Odlehčovací služby

b) Centrum denních služeb

c) Odborné sociální poradenství včetně půjčování kompenzačních pomůcek

 

  • Zdravotní služby

a) Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta -Návštěvní služby -Domácí péče – paliativní péče

b) Ambulantní péče: -Paliativní medicína -Algeziologie -Klinický psycholog

c) Lůžková péče -Dlouhodobá lůžková péče (hospicová a paliativní)

 

  • Duchovní a pastorační péče
  • Ostatní služby

a) Služby asistenčního auta

b) Zajišťování osvěty a zvyšování informovanosti široké veřejnosti v oblasti zdravotních a sociálních služeb

c) Vzdělávání v oblasti paliativní péče

d) Publikační činnost

e) Pořádání komunitních akcí

WWW

http://www.centrum-cercany.cz  


Dotované projekty v r. 2016:

Název projektu:

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

Účel programu:

Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

20 000 000 Kč

Přidělená dotace:

        50 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cílem realizace projektu Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech je umožnit lidem v terminální fázi většinou nádorového onemocnění důstojný a klidný závěr života, prožít ho bez bolesti a pocitu osamění, naplnit ho tím, co považují za důležité, učinit kroky, se kterými otáleli, rozloučit se, žít naplno tak, jak jim jejich onemocnění dovolí. Naší snahou je poskytovat kvalitní paliativní péči 24 hodin denně všem nemocným lidem, kteří se rozhodnou strávit poslední etapu svého života s námi, ať už v budově lůžkového hospice nebo s pomocí mobilního hospice v domácím prostředí.  Lůžkový hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech je prvním a zatím jediným lůžkovým hospicem ve Středních Čechách. Kapacita hospice je 30 lůžek (většinou na jednolůžkových pokojích se zázemím pro rodinné příslušníky a přátele). Pacienty hospice jsou nemocní s krátkou prognózou přežití, v naprosté většině s pokročilým nádorovým onemocněním. Principem poskytované péče je individuální přístup a hledání cest k naplňování potřeb nemocného ve všech rovinách: somatické, psychické, sociální a spirituální. K tomu je nezbytně nutná součinnost všech členů multidisciplinárního týmu, který je složen z lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, psychologů, sociálních pracovnic a duchovních.  Průměrná doba pobytu jsou 3-4 týdny. Hospic doprovodí každý měsíc více než 20 nemocných. Za rok je to cca 250 -300 pacientů. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

V období od 1. 1. 2015 do 30. 11. 2015 jsme přijali do péče celkem 234 pacientů na 7249 lůžkodnů, z toho 8 pacientů z Prahy 3, kteří u nás strávili celkem 332  lůžkodnů.

Dosavadní činnost žadatele:

TŘI, o.p.s. byla založena jako Občanské sdružení TŘI v roce 1992. Od roku 2004 provozuje službu domácí paliativní péče na Benešovsku. Lůžkový Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech zahájil provoz 1. září 2008. Další poskytované služby: asistenční služby, odlehčovací služby pobytové, odlehčovací služby terénní, odborné sociální poradenství, půjčovna zdravotnických pomůcek, centrum denních služeb.  Občanskému sdružení TŘI byla udělena licence na vzdělávání v oboru paliativní medicína a léčba bolesti. V roce 2013 došlo k transformaci sdružení na obecně prospěšnou společnost. Na podzim roku 2014 byl otevřen provoz pobočky domácí hospicové péče v Hořovicích.zpět na seznam