Mamma HELP, z. s.

Oblast působnosti

Sociální služby a poradenství

Cílová skupina

dospělí

Právní postavení

zapsaný spolek

Rok vzniku

1999

70099880

Adresa sídla

Koněvova 2442/150, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

272 731 000,739 632 884

mammahelp@mammahelp.cz

Předmět činnosti

poradna a komunitní centrum pro ženy s rakovinou prsu a jejich rodiny

Cílová skupina

ženy s nádorovým onemocněním prsu

www stránky

www.mammahelp.cz


Dotované projekty v r. 2017:

Název projektu:

Mamma HELP centrum Praha  - pomoc pro ženy
s rakovinou prsu a jejich blízké

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Oblast dotačního záměru:

Program pociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 593 372 Kč

Přidělená dotace:

      80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Mamma HELP centrum Praha je součástí sítě osm center, která slouží jako poradny pro ženy s nádory prsu a jejich blízké. Každoročně onemocní téměř 7000 osob. Mamma HELP nabízí služby každému, kdo o ně požádá, bez ohledu na členství v organizaci. Služby jsou bezplatné a dostupné 5 dnů v týdnu. Poradenství a psychologickou podporu poskytují v MH centrech vyléčené pacientky, kromě znalostí a empatie nabízejí zejména osobní zkušenost s nemocí a její léčbou. I pro ně je možnost práce v MH centrech současně pracovní rehabilitací a naplněním potřeby pomáhat. Jedná se o invalidní či starobní důchodkyně a proto je pro ně významný i finanční přínos, byť symbolický. MH centra pracují pod odbornou garancí lékaře, v Praze je jím MUDr. Václav Pecha, onkochirurg. Máme vazby a kontakty na řadu dalších odborníků, k nim odesíláme klientky se specifickými problémy. Personál MH centra je proškolený k vedení osobních i telefonických kontaktních rozhovorů i intervencí, pravidelně se účastní supervizí, vzdělávacích seminářů a školení. Ženy po onkologickém onemocnění rakovinou prsu potřebují mnohdy dlouhodobou péči a pomoc, aby se dokázaly zařadit znovu do plnohodnotného života. Naše centrum slouží pro ženy z celé Prahy, ale i Středočeského kraje.

 

Název projektu:

Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu - 2017

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Oblast dotačního záměru:

Program pociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

248 000 Kč

Přidělená dotace:

  20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt trvá již od roku 2000. Kromě žen po skončené onkologické léčbě se na nás stále častěji obracejí i ženy, které ještě léčení absolvují, ale uvědomují si výhodu podpůrných pacientských skupin. Nestačí jim jen návštěva MH centra v dopoledních hodinách, kdy jde o individuální rozhovor, ale chtějí trávit více času v komunitě lidí, s nimiž se cítí dobře a bezpečně. Nabízíme klientkám pestré volnočasové aktivity v naší arteterapeutické dílně a tělocvičně. Náplň odpoledních a večerních programů podřizujeme jejich zájmům a potřebám. Vlastní tělocvična je pro nás výhodná vzhledem ke specifickým handicapům (např. paruka – cca 1 rok, převlékání – epitéza, tj. prsní náhrada apod.) kvůli nimž se ženy zejména krátce po zahájení léčby necítí mezi zdravými dobře. Vlastní tělocvičnu chápeme jako “chráněný prostor“, který má po určitou dobu své oprávněné výhody. Jedná se také o specifické cvičební jednotky, uzpůsobené našim potřebám. Lektorky mají k našim zdravotním problémům vztah nejen díky své profesi, ale navíc znásobený vlastní zkušeností s toutéž či jinou závažnou nemocí. V příštím roce máme v jednom týdnu připraveno 9 cvičebních hodin týdně - o které je velký zájem. Cvičení vedou čtyři zkušené fyzioterapeutky.


Dotované projekty v r. 2016: 

Název projektu:

Mamma HELP centrum Praha  - pomoc pro ženy
s rakovinou prsu a jejich blízké

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

1 652 840 Kč

Přidělená dotace:

   177 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Mamma HELP centrum Praha je součástí sítě osm center, která slouží jako poradny pro ženy s nádory prsu a jejich blízké. Každoročně onemocní téměř 700 osob. Mamma HELP nabízí služby každému, kdo o ně požádá, bez ohledu na členství v organizaci. Služby jsou bezplatné a dostupné 5 dnů v týdnu. Poradenství a psychologickou podporu poskytují v MH centrech vyléčené pacientky, kromě znalostí a empatie nabízejí zejména osobní zkušenost s nemocí a její léčbou. I pro ně je možnost práce v MH centrech současně pracovní rehabilitací a naplněním potřeby pomáhat. Jedná se o invalidní či starobní důchodkyně, a proto je pro ně významný i finanční přínos, byť symbolický. MH centra pracují pod odbornou garancí lékaře, v Praze je jím MUDr. Václav Pecha, onkochirurg. Máme vazby a kontakty na řadu dalších odborníků, k nim odesíláme klientky se specifickými problémy. Personál MH centra je proškolený k vedení osobních i telefonických kontaktních rozhovorů i intervencí, pravidelně se účastní supervizí, vzdělávacích seminářů a školení. Ženy po onkologickém onemocnění rakovinou prsu potřebují mnohdy dlouhodobou péči a pomoc, aby se dokázaly zařadit znovu do plnohodnotného života. Naše centrum slouží pro ženy z celé Prahy, ale i Středočeského kraje.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Z obvodu Prahy 3 máme zaregistrováno téměř 50 členek. Již od počátku roku 2000, kdy jsme zahájily naši činnost, sídlíme na Praze 3 a vážíme si úzké spolupráce s Úřadem městské části Praha 3. V roce 2014 jsme se díky pomoci radnice Prahy 3 přestěhovaly do prostor, které naší činnosti vyhovují daleko víc než předešlé, centrum je lépe dostupné našim klientkám, nové prostory nám umožňují lépe diferencovat jednotlivé činnosti (dvě samostatné terapeutické místnosti, velká tělocvična, arteterapeutická díla a také dostatečné zázemí pro personál). Jsme také více otevřeny pro další návštěvníky - zdravou veřejnost, například na některé naše odpolední komunitní programy chodí i ženy seniorky z blízkého okolí. Jejich zájem využíváme k předání informací o možnostech prevence nádorových onemocnění.

Dosavadní činnost žadatele:

Mamma HELP, z.s. vznikl jako pacientská organizace, jejímž hlavním posláním je pomoc ženám s rakovinou prsu a jejich blízkým formou psychosociální podpory a poradenství, druhým cílem je zlepšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech prevence a léčby nádorového onemocnění prsu. Oba tyto cíle naplňujeme od roku 1999. Za tímto účelem budujeme síť MH center, nyní v nich pracuje 53 vyléčených pacientek (jako terapeutky a koordinátorky), preventivní projekty zajišťuje tým 42 edukátorek pravidelně proškolovaných odborníky. Koordinátorky MH center spolu s ředitelkou usilují o to, aby ve všech centrech byla dodržena stejná kvalita, rozsah a dostupnost služeb. Práce je hodnocena na měsíčních poradách každého centra, 2x ročně
i na celostátních poradách.  MH Centrum Praha je otevřené denně od pondělí do pátku. Klientky mají možnost individuálního rozhovoru s terapeutkou a dle zájmu je jim nabídnut i odpolední komunitní program (artedílny, rehabilitační a relaxační cvičení, odborné přednášky, výlety a podobně.) Nabízíme i poradenství pro ženy, které se chtějí po skončené léčbě ucházet o novou práci. Naši pomoc vyhledávají zejména ženy krátce po sdělení diagnózy. Jsou k nám odesílány přímo z diagnostických zařízení, což svědčí o dobré spolupráci s odborníky. V roce 2014 v MH centrech proběhlo přes 6893 kontaktů, z toho v Praze 3323 (v poradně 1630 kontaktů).

Název projektu:

Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu - 2016

Účel programu:

Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3

Oblast dotačního záměru:

Sociální oblast a zdravotnictví

Celkové náklady:

192 000 Kč

Přidělená dotace:

  52 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Projekt trvá již od roku 2000. Kromě žen po skončené onkologické léčbě se na nás stále častěji obracejí i ženy, které ještě léčení absolvují, ale uvědomují si výhodu podpůrných pacientských skupin. Nestačí jim jen návštěva MH centra v dopoledních hodinách, kdy jde o individuální rozhovor, ale chtějí trávit více času v komunitě lidí, s nimiž se cítí dobře a bezpečně. Nabízíme klientkám pestré volnočasové aktivity v naší arteterapeutické dílně a tělocvičně. Náplň odpoledních a večerních programů podřizujeme jejich zájmům a potřebám. Vlastní tělocvična je pro nás výhodná vzhledem ke specifickým handicapům (např. paruka – cca 1 rok, převlékání – epitéza, tj. prsní náhrada apod.), kvůli nimž se ženy zejména krátce po zahájení léčby necítí mezi zdravými dobře. Vlastní tělocvičnu chápeme jako “chráněný prostor“, který má po určitou dobu své oprávněné výhody. Jedná se také o specifické cvičební jednotky, uzpůsobené našim potřebám. Lektorky mají k našim zdravotním problémům vztah nejen díky své profesi, ale navíc znásobený vlastní zkušeností s toutéž či jinou závažnou nemocí. V příštím roce máme v jednom týdnu připraveno 9 cvičebních hodin týdně - o které je velký zájem. Cvičení vedou čtyři zkušené fyzioterapeutky.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Z obvodu Prahy 3 máme zaregistrováno téměř 50 členek. Již od počátku roku 2000, kdy jsme zahájily naší činnost, sídlíme na Praze 3 a vážíme si úzké spolupráce s Úřadem městské části Praha 3. V roce 2014 jsme se díky pomoci radnice Prahy 3 přestěhovaly do prostor, které naší činnosti vyhovují daleko víc než předešlé, centrum je lépe dostupné našim klientkám, nové prostory nám umožňují lépe diferencovat jednotlivé činnosti (velká tělocvična,  artedílna, ale i dostatečné zázemí pro personál). Jsme také více otevřeny pro další návštěvníky - zdravou veřejnost, například na některé naše odpolední komunitní programy chodí i ženy seniorky z blízkého okolí. Jejich zájem využíváme k předání informací o možnostech prevence nádorových onemocnění.

Dosavadní činnost žadatele:

Již od počátku naší činnosti, roku 2000, organizujeme odpolední programy pro naše klientky.  Posledních pět let máme využitou tělocvičnu každé odpoledne. Odborné přednášky i programy o cestování jsou u nás hojně navštěvovány, pro naše klientky jsou největší odměnou zážitkové programy, což po překonání onkologického onemocnění je celkem logické. Kromě pochodu s nordickými hůlkami, chodíme jednou za měsíc na výlety do okolí Prahy, kde pravidelně ujdeme okolo 10 km. Dobrá kondice našich klientek je velmi důležitá i pro získání větší imunity.

 zpět na seznam