JONATHAN LIVINGSTON, s.r.o.

Oblast působnosti

Nakladatelství a vydavatelství

Cílová skupina

všichni

Právní forma s.r.o.
65414268
Sídlo Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

608 049 300

kaiserova@jonathanlivingston.cz

Předmět činnosti nakladatelská a vydavatelská činnost
WWW www.jonathanlivingston.cz

Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Olga Strusková, Ing. arch. Václav Aulický: Žižkovská věž (publikace)

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Dotační program:

Program pro oblast kultury

Celkové náklady:

275 909 Kč

Přidělená dotace:

   40 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V říjnu 2015 uplynulo 30 let od položení základního kamene této významné žižkovské stavby, která dělá čest nejen Žižkovu, ale celé Praze, láká do ní turisty z domova i ze zahraničí a poutá k sobě pozornost svým nezvyklým architektonickým pojetím. V knize chceme dát prostor jak vzpomínkám na počátky budování této ojedinělé stavby, tak hodnocením z hlediska jejího významu a prospěšnosti. Obsahem a zároveň i cílem naší publikace bude seznámit širokou veřejnost s okolnostmi, které provázely vznik této výjimečné stavby, s radostmi i strastmi, které byly nezbytnou součástí jejího zrodu, a zároveň poukázat na její význam jak z hlediska architektonického, tak telekomunikačního pro dnešní dobu. Kniha bude vyprávět ucelený příběh o stavbě, proměnách a využití známé televizní věže, která se stala novodobým symbolem nejen Žižkova, ale celého hlavního města, nad nímž ční již dvacet čtyři let. Na počátky této stavby, která je dodnes vnímána jako kontroverzní, a na okolnosti, za jakých vznikala, budou vzpomínat jednak lidé, kteří se na její výstavbě podíleli (viz příloha), ale i ti , kteří jim oponovali. Nebudou chybět ani názory pamětníků, zastoupených obyvateli Žižkova, žijících v její bezprostřední blízkosti, a také studentů z ateliéru doc. arch. Aulického, tvůrce stavby, kteří Věž vnímají pohledem současníků. Kniha by měla být určena především laickému čtenáři, kterého by měla upoutat čtivým vyprávěním a nezapomenutelnými vzpomínkami.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Olga Strusková, Ing. arch. Václav Aulický: Žižkovská věž (publikace)

Účel programu:

Originální kulturní projekty

Oblast dotačního záměru:

Oblast kultury

Celkové náklady:

275 909 Kč

Přidělená dotace:

   51 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

V říjnu 2015 uplynulo 30 let od položení základního kamene této významné žižkovské stavby, která dělá čest nejen Žižkovu, ale celé Praze, láká do ní turisty z domova i ze zahraničí a poutá k sobě pozornost svým nezvyklým architektonickým pojetím. V knize chceme dát prostor jak vzpomínkám
 na počátky budování této ojedinělé stavby, tak hodnocením z hlediska jejího významu a prospěšnosti.

Obsahem a zároveň i cílem naší publikace bude seznámit širokou veřejnost
s okolnostmi, které provázely vznik této výjimečné stavby, s radostmi
i strastmi, které byly nezbytnou součástí jejího zrodu, a zároveň poukázat na její význam jak z hlediska architektonického, tak telekomunikačního pro dnešní dobu. Kniha bude vyprávět ucelený příběh o stavbě, proměnách a využití známé televizní věže, která se stala novodobým symbolem nejen Žižkova, ale celého hlavního města, nad nímž ční již dvacet čtyři let.
Na počátky této stavby, která je dodnes vnímána jako kontroverzní, a na okolnosti, za jakých vznikala, budou vzpomínat jednak lidé, kteří se na její výstavbě podíleli, ale i ti, kteří jim oponovali. Nebudou chybět ani názory pamětníků, zastoupených obyvateli Žižkova, žijících v její bezprostřední blízkosti, a také studentů z ateliéru doc. arch. Aulického, tvůrce stavby, kteří Věž vnímají pohledem současníků.  Kniha by měla být určena především laickému čtenáři, kterého by měla upoutat čtivým vyprávěním
a nezapomenutelnými vzpomínkami.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Žižkovská věž je významná architektonická a technická stavba Prahy 3, dominanta Žižkova.

Dosavadní činnost žadatele:

Nakladatelská a vydavatelská činnost.zpět na seznam