Cheer Academy, z.s.

Oblast působnosti

Sport: cheerleading

Cílová skupina

děti, mládež

Právní forma spolek
03430251
Sídlo Na Jarově 2068/32, 130 00 Praha 3

Telefon

E-mail

606 756 501

andrea.novackova@email.cz

Předmět činnosti
  • univerzální pohybová výuka se zaměřením na cheerleading
  • pořádání sportovních táborů
  • odborné vedení při nácviku stavění pyramid a stuntů
Cílová skupina děti od 4 let, mládež
WWW www.cheeracademy.cz

Projekty dotované v r. 2017:

Název projektu:

Cheer Academy

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Dotační program:

Program pro oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

250 000 Kč

Přidělená dotace:

  80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Naše členská základna čítá 150 dětí. Ne všechny děti se mohou z finančních důvodů účastnit různých soutěží a soustředění, které pořádáme. Rádi bychom našim dětem umožnili, aby se mohly účastnit všechny bez sociálních rozdílů či z rodinných důvodů. V současné době plánujeme soustředění v Choceradech v termínu 12.-19.8.2017. Dále bychom rádi dětem uhradili nové kostýmy pro další sezonu a sportovní obuv. Zaplatili bychom také cvičební pomůcky, které pomáhají zdokonalovat jejich pohybové a výkonnostní dovednosti. Mezi tyto pomůcky patří například švihadla, obruče, overbally.


Projekty dotované v r. 2016:

Název projektu:

Cheer Academy - žádost o podporu dětí a mládeže

Účel programu:

Podpora dětí a mládeže

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

110 000 Kč

Přidělená dotace:

  80 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Cheer Academy, z.s., je taneční a gymnastická škola se zaměřením
na cheerleading. Je určena dívkám i chlapcům od 4 do 17 let, kterým nabízí
a poskytuje nejen všestranné pohybové vzdělání v tanci, gymnastice
a akrobacii, ale i odborné vedení při nácviku stavění pyramid a stuntů. 
Pro správný nácvik gymnastických a akrobatických prvků je důležitý měkký povrch. Rádi bychom ke gymnastickému koberci dokoupili i gymnastické žíněnky. Další nedílnou součástí všech vystoupení jsou kostýmy a tzv. pompony (třásně, které mají roztleskávačky v rukou). Ke kostýmům bychom rádi dětem zakoupili kvalitní taneční obuv - taneční piškoty nebo jazzové boty. K 30. 11. 2015 čítá členská základna Cheer Academy přibližně 100 členů, z toho na Praze 3 se jedná o 30 členů. 

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Podpora dětí, které bydlí na území Prahy 3. Rozvoj jejich motorických, ale
i myšlenkových dovedností. Tím, že se děti učí nové taneční choreografie, neustále si cvičí paměť a bystrost. Gymnastické tréninky jim zase umožňují naučit se prvky, které se v rámci běžné školní docházky nenaučí. Umí pak správně držet tělo, znají návyky správné životosprávy a jsou celkově pružnější a ohebnější. Podporujeme přístupnost dětem ke sportu v místě jejich bydliště a vycházíme tak vstříc rodičům, pro které je obtížené děti dovážet na vzdálenější místa.

Dosavadní činnost žadatele:

Cheer Academy, z.s., je taneční a gymnastická škola se zaměřením
na cheerleading. Je určena dívkám i chlapcům od 4 do 17 let, kterým nabízí
a poskytuje nejen všestranné pohybové vzdělání v tanci, gymnastice
a akrobacii, ale i odborné vedení při nácviku stavění pyramid a stuntů.

Název projektu:

Cheer Academy - nájmy tělovýchovných zařízení

Účel programu:

Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení

Oblast dotačního záměru:

Oblast tělovýchovy a sportu

Celkové náklady:

20 000 Kč

Přidělená dotace:

20 000 Kč

Účel, obsah a cíl projektu:

Žádáme o příspěvek na nájem tělovýchovného zařízení v rámci Prahy 3.
Na Praze 3 působíme v ZŠ V Zahrádkách a vyučujeme cheerleading děti
ve věku 4-17let věku.

Vztah projektu k městské části Praha 3:

Působíme na Praze 3 - ZŠ V Zahrádkách.

 

Dosavadní činnost žadatele:

Cheer Academy, z,s, je taneční a gymnastická škola se zaměřením
na cheerleading. Je určena dívkám i chlapcům od 4 do 17 let, kterým nabízí
a poskytuje nejen všestranné pohybové vzdělání v tanci, gymnastice
a akrobacii, ale i odborné vedení při nácviku stavění pyramid a stuntů. Cheer Academy využívá prostor ZŠ V Zahrádkách.zpět na seznam