Termín vyúčtování je nejpozději do 31. 1. 2019

(rozhodující je datum na podacím razítku podatelny, pošty).

Vyúčtování

 1. Vyplnit, vytisknout a podepsat formulář Celkové vyúčtování dotace.
  Formulář ke stažení naleznete níže ( k vyplnění je nezbytné mít nainstalovánu aplikaci XML602Filler, kterou zdarma naleznete zde) Formulář lze také vyplnit a vytisknout online. Metodický postup práce s elektronickým formulářem naleznete zde .
 2. Další povinné doklady k vyúčtování:
  •    Závěrečná zpráva o realizaci projektu, obsahující doklady o publicitě projektu (stručný komentář k projektu a k vyúčtování, plakát, foto atd. s logem MČ Praha 3, apod.)
  •    Čitelné kopie daňových dokladů
  •    Čitelné kopie dokladů o zaplacení (výpis z běžného účtu s označením příslušné transakce, pokladní výdajové doklady)
 3. Podepsaný formulář a veškeré povinné doklady doručte na podatelnu Úřadu městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 nebo Seifertova 51 ve stanoveném termínu.

Kontaktní osoba pro dotazy k vyúčtování dotací za rok 2018:
Mgr. Alena Gotmanovová

vedoucí odd. dotací a neziskového sektoru
Adresa pracoviště: Lipanská 11, Praha 3
Tel.: +420 222 116 335
E-mail: alenag@praha3.cz