KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Alena Gotmanovová
Praha 3, Lipanská 11 (vstup přes Havlíčkovo nám. 9) 
2. patro, č. dv. 211
e-mail: alenag@praha3.cz
tel.:222 116 335