Termín vyúčtování je do 31. 1. 2018

(toto datum musí být na podacím razítku podatelny, pošty).

Vyúčtování

 1. Vyplnit, vytisknout a podepsat formulář Celkové vyúčtování dotace.
  1. Formulář ke stažení naleznete níže ( k vyplnění je nezbytné mít nainstalovánu aplikaci XML602Filler, kterou zdarma naleznete zde) Formulář lze také vyplnit a vytisknout online.
   Metodický postup práce s elektronickým formulářem naleznete zde
 2. Další povinné doklady k vyúčtování:
  ·        Monitorovací zpráva (stručný komentář k projektu a k vyúčtování)
  ·        Kopie daňových dokladů
  ·        Kopie dokladů o zaplacení (výpis z běžného účtu s vyznačením příslušné transakce)
  ·        Doklad o publicitě projektu (plakát, foto apod. s logem MČ P3)
 3. Podepsaný formulář a veškeré povinné doklady doručte na podatelnu Úřadu městské části Praha 3,
  Havlíčkovo nám. 9 nebo Seifertova 51 ve stanoveném termínu.

Kontaktní osoby pro dotazy k vyúčtování dotací za rok 2017:

Ing. Michaela Jakoubková, Ekonomický odbor
jakoubkova.michaela@praha3.cz , 222 116 343