Název dotačního programu celkový počet přijatých žádostí počet žádostí bez návrhu na dotaci počet žádostí, kterým byla schválena dotace požadovaná výše dotace celkem schválená výše dotace celkem
Dotační program pro oblast památkové péče 5 0 5 800 000 Kč 650 000 Kč
Dotační program pro oblast životního prostředí 19 6 13 1 371 838 Kč 710 400 Kč
Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže 78 16 62 6 659 932 Kč 3 020 000 Kč
Dotační program pro tělovýchovy a sportu 77 25 52 13 105 322 Kč 3 200 000 Kč
Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví 77 24 53 11 916 616 Kč 3 800 000 Kč
Dotační program pro oblast kultury 96 44 52 11 987 650 Kč 3 119 000 Kč
CELKEM: 352 115 237 45 841 358 Kč 14 499 400 Kč

Praha 21. března 2017
Zpracoval: odbor školství MČ Praha 3