Dotační systém městské části Praha 3 je zaměřen na podporu širokého spektra veřejných sociálních, zdravotních, kulturních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny.
Lhůta pro podávání žádostí o dotace z dotačního fondu je stanovena na 15. 11. 2015 až 15. 12. 2015.

Aktuální dotační programy naleznete zde

Dotační program pro oblast kultury

 • profesionální umění
 • originální kulturní projekty
 • spolková činnost
 • zachování kulturního dědictví

Kontaktní osoba: Bc. Petra Mrkvičková
e-mail: petram@praha3.cz
tel.: 222 116 325

 

Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • pravidelná činnost
 • prázdninová činnost
 • jednorázové akce pro rodiny s dětmi
 • jednorázové akce pro děti a mládež

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Gotmanovová
e-mail: alenag@praha3.cz
tel.: 222 116 335

 

Dotační program pro oblast tělovýchovy a sportu

 • příspěvky na provoz
 • podpora dětí a mládeže
 • podpora lokálních akcí
 • podpora sportu pro širokou veřejnost (masového sportu)
 • příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení
 • příspěvek na podporu a výchovu trenérů
 • podpora handicapovaných sportovců
 • podpora významných sportovních akcí
 • příspěvek na výjezdy, soustředění a závody (zápasy)

Kontaktní osoba: Mgr. Alena Gotmanovová
e-mail: alenag@praha3.cz
tel.: 222 116 335

 

Dotační program pro oblast životního prostředí

 • kultivace územní na Praze 3
 • zlepšení čistoty veřejných prostranství a odpadové hospodářství
 • ekologická a environmentální výchova a vzdělávání

Kontaktní osoba: Ing. Jana Caldrová
e-mail: janac@praha3.cz
tel.: 222 116 390

 

Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví

 • podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 • podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3
 • podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů
 • podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče

Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Lambertová
e-mail: katerinal@praha3.cz
tel.: 222 116 481